Corona Update: Aanvraagformulier extra kosten door Corona via PGB budgethouder / Testbeleid kleinschalige zorg / Beschikbaarheid PMB blijft zorgelijk / Goed gebruik PBM en spreekuur infectie deskundige / Stroomschema WLZ behandeladvies palliatieve fase (Verenso) / IGJ houdt toezicht op veiligheid van de zorg bij COVID-10 uitbraak

Actuele issues inzake COVID-19 voor de Zorg
De brancheverenigingen in de kleinschalige zorg houden elkaar op de hoogte en delen op deze wijze de laatste stand van zaken. 
Corona in huis? Zet je extra zorg in om Corona buiten de deur te houden? Via PGB kun je nu extra gelden aanvragen voor Corona! Lees de procedure en hou het formulier wekelijks bij! 

Budgethouders binnen ouder- en wooninitiatieven regelen en declareren niet geleverde zorg, vervangende en/of duurdere zorg volgens bovenstaande afspraken. Voor collectieve uren zal nader bekeken worden hoe dit gedeclareerd  en op registratieformulieren bijgehouden kan worden door ouder- en wooninitiatieven.

Lees de voorwaarden goed door en communiceer dit met de budgethouders/vertegenwoordigers! 

Verder voor de overstijgende kosten (denk aan inkoop van beschermingsmiddelen - extra schoonmaak, overstijgende kosten) zijn we in gesprek met VWS en ZN voor continuiteitsregeling. Maar deze is nog niet open gesteld voor PGB zorgaanbieders WLZ. 

Formulier WLZ: Extra Kosten als gevolg van Corona (EKC)
Voorwaarden WLZ - Extra kosten als gevolg van Corona aanvragen bij Zorgkantoor
Inzet en testbeleid medewerkers verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen

Het RIVM heeft afgelopen weekend het testbeleid voor de verpleeghuiszorg en de wijkverpleging nogmaals aangepast. Sinds afgelopen maandag hebben de GGD’en teststraten ingericht. De testcapaciteit van deze teststraten wordt verder uitgebreid. Dit betekent concreet dat alle zorgmedewerkers met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts getest kunnen gaan worden. Vandaag heeft VWS mede op aandringen van de brancheorganisaties bovendien middels bijgaande brief verhelderd welke afspraken gemaakt zijn met de GGD. Daarmee is voor medewerkers, bedrijfsartsen en werkgevers duidelijker waar en hoe zij terecht kunnen als ze klachten hebben. Zie ook de update van de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit.
Lees hier alles over verruimd testbeleid voor kleinschalige woonvormen

Beschikbaarheid PBM blijft zorgelijk

De beschikbaarheid en tijdige levering van persoonlijk beschermingsmiddelen blijft enorm zorgelijk. Hoewel het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) maximale inspanning levert, blijken de resultaten en instroom van goederen nog onvoldoende op gang te komen. Bovendien blijkt er erg veel ‘kaf onder het koren’. Gebruik daarom vooral ook uw eigen inkoopkanalen, al dan niet samen met collega’s in uw regio.

Wij verwijzen ook veel door naar: doneereenmondkapje.nl, voor 1,50 per mondkapje (minimal afname 960 stuks), kun je aan gekwalificeerde IC mondkapjes komen. 

Bestel via Doneer een Mondkapje.nl
 

Goed gebruik PBM en RIVM richtlijnen

Goed gebruik van PBM blijft essentieel, juist vanwege de schaarste. Er zijn online verschillende filmpjes, cursussen, e-learningsmodules te vinden over hoe je om moet gaan met PBM. Zo ook filmpjes  over het aan- en uittrekken van PBM. Hoe gaat jouw zorgpersoneel om met beschermende middelen? Maken zij zich zorgen? 

Elke donderdag middag van 14.00-15.00 uu ris onze infectiepreventie deskundige Monique Wooning beschikbaar voor vragen en advies. 

Neem hier contact op met onze infectie & hygiëne deskundige

Update behandeladvies, o.a. over cohorteren, quarantaine en bezoek in palliatieve fase

In het (behandel)advies voor specialisten ouderengeneeskunde heeft Verenso aanpassingen doorgevoerd. Deze hebben met name betrekking op cohortering en quarantaine maatregelen, maar gaan ook in op het belang van minimaliseren van verplaatsing van zorgprofessionals tussen zowel locaties, als afdelingen en woongroepen. Tevens geeft Verenso advies over hoe te handelen als het gaat om bezoek van naasten in de palliatieve fase en hoe daarbij om te gaan met PBM of thuisisolatie nadien. De belangrijkste wijzigingen zijn vetgedrukt in de update.

Stroomschema behandeladvies WLZ pallatieve fase voor bewoners

Inspectie houdt toezicht op veiligheid van zorg bij COVID-19 uitbraak

De IGJ houdt in haar toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg uiteraard rekening met de huidige crisissituatie, zij is zich daarbij bewust van de schrijnende en extra risicovolle situaties. Desalniettemin blijft gelden dat calamiteiten, incidenten of acute risico’s in de veiligheid of continuïteit van zorg bij de cliënten gewoon gemeld kunnen en moeten blijven. Acute risico’s voor de eigen veiligheid van medewerkers, bijvoorbeeld doordat zij richtlijnen niet kunnen opvolgen, kunnen gemeld worden aan de ISZW. 

Lees verder op de website van IGJ
Jouw ervaringen met Corona - Deel ze met KenniZ & Leden

KenniZ heeft dagelijks contact met leden over diverse vragen: Extra personeel inzet door ziekte van eigen personeel, extra hulpmiddelen maar ook leden die nu te kampen hebben met een Corona uitbraak. Hoe ga jij hier mee om? Heb jij nu nuttige tips voor de KenniZ leden? Deel ze met ons: mail ze naar secretariaat@kenniz.nl en wij nemen dit mee in onze nieuwsbrieven.

 Samen staan we sterk! Samen gaan we het redden!
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten