De afgelopen dagen is het coronavirus op meerdere plekken in Nederland geconstateerd. Met deze directiemail informeren wij u over de laatste stand van zaken.
Het RIVM en VWS coördineren alle adviezen en maatregelen. Deze volgen wij nauwgezet en hierop baseren wij onze adviezen en acties. De belangrijkste vragen en antwoorden zijn door het RIVM op een rijtje gezet. In de bijlage bij dit bericht vindt u aanvullende, beleidsmatige en praktische informatie. Neem deze informatie a.u.b. goed door.

Landelijke aanpak
In de landelijk aanpak ligt de focus vooral op de versterking van GGD en huisartsen om patiënten zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis te kunnen houden. De regie ligt bij de veiligheidsregio (GGD) en de ROAZ (regionaal overleg acute zorg). Daarnaast is het belangrijk dat de langdurige zorg aangehaakt is bij deze regionale overleggen. Het is aan te raden om alvast kennen te nemen van de ROAZ in uw regio en hoe u mogelijk het contact kunt leggen. Kijkt u hier https://www.lazk.nl/ en kiest voor ‘type regio’ > ‘ROAZ regio’ om te zien in welke regio u valt. In de bijlage is hierover ook meer informatie opgenomen.  

Opname ziekenhuis
Ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en wijkverpleging hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om kwetsbare ouderen die besmet zijn op de juiste plek te laten verblijven. De betrokken partijen zullen in samenspraak met ROAZ en GGD oplossingen zoeken die zo verantwoord mogelijk zijn in de lokale omstandigheden. Dat kan soms betekenen dat iemand niet of niet direct in het dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht kan. Dat geldt niet alleen voor kwetsbare ouderen maar voor alle mensen die op ziekenhuiszorg aangewezen zijn. Daarom is het extra belangrijk om mensen zo lang mogelijk thuis of op hun eigen plek in het verpleeghuis te verzorgen. Stem met de GGD af wat je wel en niet kunt bieden aan verzorging thuis.  

Thuisisolatie
Voorwaarde voor thuisisolatie is dat de patiënt in staat moet zijn om voor zichzelf te zorgen (dit betreft de ADL-functies) en dat contact tussen de patiënt en huisgenoten (zo veel mogelijk) kan worden vermeden. Hierbij houdt de arts infectieziektebestrijding tevens rekening met de medische situatie van de patiënt en de huisgenoten. Ook bekijkt de arts in hoeverre kennis en gedrag van patiënt en huisgenoten thuisisolatie toelaat. Zie hier voor een protocol voor thuisisolatie.

Zo min mogelijk verplaatsen
Handhygiëne en alertheid van zorgmedewerkers zijn in de VVT-sector van groot belang. Ook is alertheid geboden op cliënten en bezoekers met klachten die mogelijk zouden kunnen wijzen op besmetting. Als daar sprake van is, blijft het streven om mensen zo min mogelijk te verplaatsen, zowel thuis als in het verpleeghuis. Vooralsnog is er overigens geen aangetoonde besmetting bij verpleeghuisbewoners. In de bijlage vindt u meer informatie over de symptomen en preventieve maatregelen die u kunt nemen.

Hulpmiddelen
Afgesproken is dat de GGD een coördinerende rol vervult bij de verdeling en beschikbaarheid van schaarse hulpmiddelen. Daarnaast is het van belang de beschikbare hulpmiddelen zo gericht mogelijk in te zetten waar dat echt nodig is. Lees hier de informatiesheet van VWS over hulpmiddelen. Op woensdag 4 maart vindt er een spoedoverleg plaats om te komen tot een landelijke richtlijn om de tekorten rondom medische hulpmiddelen zo goed mogelijk te regisseren. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u uiteraard informeren.

Tijdelijke opvang en extra zorgpersoneel

Minister Bruins heeft in een brief aangegeven dat gezocht wordt naar passende plekken om patiënten mogelijk op te vangen, hierbij wordt gekeken naar ziekenhuizen maar ook capaciteit in verpleeghuizen. Daarnaast is opgeroepen om extra zorgpersoneel aan te trekken. In het bestuurlijk overleg van afgelopen vrijdag is door Zorgthuisnl en Actiz aangegeven dat hoewel we er alles aan zullen doen om een bijdrage te leveren in een mogelijke oplossing, deze extra capaciteit en medewerkers niet zomaar beschikbaar zijn en dit ook gevolgen zal hebben voor de wachtlijsten of huidige zorgvragers. Lokaal en regionaal zullen partijen zoveel mogelijk in gezamenlijkheid een passende oplossing zoeken.

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten