Extra Nieuwsbericht 
Tegemoetkoming voor wooninitiatieven in financiële nood

Deze week is na zeer lang aandringen vanuit BVKZ, KenniZ en andere betrokkenen in dit proces eindelijk duidelijkheid gekomen over de wijze waarop PGB wooninitiatieven ondersteund worden bij de problemen waarmee zij te kampen hebben vanwege de coronacrisis. Wij zijn zeer teleurgesteld over het gepubliceerde beleid. De beloofde compensatie voor de “zorghelden aan de frontlinie” blijft uit.

Hieronder leest u de vragen en antwoorden over de regeling zoals deze door het ministerie van VWS zijn opgesteld, met daarbij de commentaren van ons. Deze commentaren hebben wij uiteraard gedeeld met het ministerie van VWS.

Vragen en antwoorden maatregel pgb wooninitiatieven

Nieuwsbericht Maatregel wooninitiatieven

Tegemoetkoming voor wooninitiatieven in financiële nood

Kleinschalige wooninitiatieven die zorg leveren gefinancierd met persoonsgebonden budget op basis van de Wlz die tijdens de coronacrisis in ernstige financiële problemen zijn gekomen, kunnen een tegemoetkoming krijgen. Het gaat om wooninitiatieven waar de continuïteit van zorg van bewoners in het gedrang is gekomen vanwege langdurige leegstand door corona. De pgb-maatregelen van begin april bleken voor deze initiatieven niet in alle gevallen toereikend. Om deze wooninitiatieven tegemoet te komen wordt de EKC-regeling (‘Extra Kosten Corona’) verruimd. Hierdoor kunnen één of meerdere bewoners in het wooninitiatief (tijdelijk) extra budget krijgen, en zo een deel van de weggevallen zorginkomsten compenseren.

Reactie: Bij een tegemoetkoming is geen sprake van compensatie

De tegemoetkoming geldt enkel bij financiële problemen die ontstaan als bewoners van een wooninitiatief na het ingaan van de coronamaatregelen zijn overleden en er nog geen nieuwe bewoners zijn.

Reactie: Ook wanneer een kamer leeg komt daags, of een week, voor het ingaan van de coronamaatregelen, wordt de daaropvolgende langdurige leegstand weldegelijk veroorzaakt door corona. Bijvoorbeeld omdat de GGD bepaalt dat er igv een uitbraak een stop gezet wordt op nieuwe inhuizingen. Maar ook vanwege angst voor coronabesmetting bij nieuwe bewoners.

Leegstand ontstaan vanwege andere redenen dan overlijden, kunnen worden gecompenseerd met de al beschikbare pgb-maatregel ‘declaratie niet-geleverde zorg’.

Reactie: In de praktijk zien we dat deze maatregelen zeer complex zijn in de uitvoering en veel administratieve organisatie vergen – in een periode dat operationeel alle zeilen bijgezet moeten worden.

Vanwege Covid-19 overlijden meer bewoners en is het moeilijker de lege plaatsen bezet te krijgen. Wooninitiatieven waar sinds maart jl. voor langere tijd lege plekken zijn, kunnen in ernstige financiële problemen komen. Deze wooninitiatieven kunnen zich nu melden bij het zorgkantoor voor een tegemoetkoming. Om de tegemoetkoming te krijgen is belangrijk dat het wooninitiatief eerst zelf actie heeft ondernomen om de financiële problemen op te lossen.

Reactie:Tegemoetkoming is fundamenteel iets anders dan compensatie zoals die voor andere financieringsvormen wel geldt.

Het wooninitiatief moet kunnen aantonen dat er bijvoorbeeld contact is opgenomen met de bank, verhuurder, pensioenfonds of Belastingdienst om een betalingsregeling te treffen.

Reactie: Hoewel wooninitiatieven dat natuurlijk gedaan hebben, vinden wij deze eis onacceptabel. Vanwege de uitvoeringslast, maar vooral vanwege de gedane toezeggingen door ZN en de minister. Er is gezegd dat omzetverlies gecompenseerd zou worden, dat daarbij geen overdreven eisen zouden worden gesteld en dat aanbieders van Wlz zorg alvast konden handelen alsof deze beloften al in regelingen waren uitgewerkt. Dat verhoudt zich niet met de eis nu, en alleen bij PGB aanbieders, om te moeten bewijzen wat je gedaan hebt om uitstel oid te verkrijgen. Ook deze eis wordt aan anders gefinancierde instellingen niet gesteld. Waarom dit onderscheid!?

Tegemoetkoming voor zorginkomsten

De tegemoetkoming is nadrukkelijk bedoeld om weggevallen zorginkomsten op te vangen. Huurinkomsten die het initiatief misloopt kunnen niet uit het pgb worden gecompenseerd.

Reactie: Wij hebben moeite met deze redenering omdat bij gecontracteerde partijen de huisvestingskosten wel gecompenseerd worden.

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor de periode die loopt tot 1 september. Gegeven de ontwikkelingen i.r.t. corona, wordt ervan uit gegaan dat de coronacrisis na deze datum niet meer van invloed is op de leegstand.

Reactie: Belangrijkste factor die langdurige leegstand beïnvloed is de angst, of juist de bereidheid, van nieuwe bewoners om in te huizen. Die angst is gelukkig aan het afnemen, maar stel dat die op 1 september nog steeds zo groot is dat leegstand aan de orde blijft, dan wordt die leegstand daarmee weldegelijk door de coronacrisis veroorzaakt. 

Bron: In maart 2020 zijn BVKZ, KenniZ, andere branchevereningen en betrokken zorgondernemers opgestaan en hebben zich in gezamenlijkheid hard gemaakt voor noodhulp voor zwaar getroffen PGB woonzorginitiatieven. Zie hier meer Corona nieuws en updates van de afgelopen tijd.

Lees hier hoe de regeling eruit ziet en wat je kunt doen als PGB huis
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten