Binnen de totale zorgvraag krijgt mondzorg helaas niet altijd de hoogste prioriteit; acht op de tien mensen die binnenkomen in een zorginstelling hebben een matige tot slechte mondhygiëne, met vaak verregaande gevolgen en risico’s.

Binnen KenniZ ontvangen wij diverse vragen als het gaat om mondzorg:

· Hoe zorg je ervoor dat een zorgmedewerker gemobiliseerd wordt om dagelijks aan de slag te zijn met mondzorg bij de bewoners?

· Op welke wijze veranker je mondzorg in het zorgleefplan?

· Hoe zorg je voor de juiste infectiepreventie op de werkvloer?

Hoe werkt het digitaal spreekuur?

Wekelijks spreekuur met Wim en Rudolf

Wim van der TorreRudolf Hogendoorn   

Wim en Rudolf zijn de grondleggers van Vitadent. Tevens is Wim geriatrisch tandarts en heeft Rudolf veel ervaring in de zorg. Heb je vragen of problemen? Of wil je gewoon sparren of je op de goede weg zit? Wim en Rudolf staan voor jou klaar.

Vul dit aanmeldformulier in en Wim, Rudolf of een van de specialisten van Vitadent nemen contact met je op voor het inplannen van een afspraak.

Nederlandse patiënten federatie en het LOC hebben aangegeven dat Eten en drinken een belangrijk thema is voor mensen die zorg ontvangen. Daarom is deze als verplichte indicator opgenomen door het zorginstituut. Per 2020 hebben cliëntenraden ook het recht om mee te praten met de kwaliteitsplannen.

Binnen de maaltijdmomenten komen Zorg, Welzijn en positieve Gezondheid samen. 

 • Wat vraagt de kwaliteitsindicator ‘eten en drinken’ van jouw organisatie?
 • Hoe kom je met alle belanghebbende op één lijn?
 • Hoe zorg je ervoor dat je organisatie de plannen kan omzetten in de praktijk?
 • Wat zijn mogelijkheden om deze indicator te borgen?
 • Wil je jouw organisatie laten groeien in het verbeteren van kwaliteit van eten en drinken?

Stichting Eten+Welzijn heeft Proef! ontwikkeld om jouw organisatie te laten groeien op het gebied van eten en drinken. Ontdek hier het programma wat speciaal ontwikkelt is voor Kenniz.

Hoe werkt het digitaal spreekuur? 

Wekelijks spreekuur met Anton 

anton

Heb je vragen of problemen? Of wil je gewoon sparren of je op de goede weg zit? Anton François staat voor jou klaar. Hij is bereikbaar op 06-53491406 of anton@etenwelzijn.nl. Mocht hij niet bereikbaar zijn, dan belt hij je dezelfde dag terug.

Ook tijdens het Corona-tijdperk blijft de medicatieveiligheid een belangrijk thema binnen veel kleinschalige woonzorghuizen. De registraties van medicatiefouten, analyse hierop en duurzame oplossingen aandragen om het te voorkomen, juist in deze drukke periode, blijft een aandachtspunt voor velen.

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) wil de KenniZ zorgpartners extra ondersteunen, door een digitaal spreekuur open te stellen. Zo kun je altijd even sparren met een expert, je casus voorleggen en -indien gewenst- kunnen zij je ook op langere termijn (betaald) ondersteunen. Voor (eenvoudige) vragen die nu niet kunnen wachten, kun je contact opnemen met Gemma Yocarini, senior adviseur bij Instituut voor Verantwoord Medicijn. Doe hier je voordeel mee en ga samen aan de slag. 

Vragen die veel gesteld worden door zorgpartners en waar je graag direct antwoord op wilt hebben: 

 • Hoe kan ik mijn (zorg)medewerkers het beste scholen op gebied van medicatieveiligheid?
 • Waar kan ik de up-to-date protocollen en hulplijsten vinden op gebied van medicatieveiligheid? 
 • Welke taken en bevoegdheden heeft mijn (zorg)personeel op gebied van medicatieveiligheid (niv. 2/3/4/)?
 • Hoe blijf ik op de hoogte van de actualiteiten / ontwikkelingen op gebied van medicatieveiligheid? 

Daarnaast biedt IVM ook diverse aanvullende dienstverleningen, zoals het bekijken en toetsen van jouw medicatiebeleid en protocollen. Benieuwd wat IVM nog meer voor je kan doen? Klik hier

Hoe werkt het digitaal spreekuur? 

Spreekuur met Gemma 

Om je tijdens deze periode te helpen en een 'steuntje in de rug te bieden', gaat Gemma Yocarini graag met jou in gesprek. Om even je hart te luchten of om wellicht een specifieke situatie of vraag op dit gebied met je door te nemen. Zij kan op afstand even meekijken op gebied van medicatieveiligheid en tips geven om jou als zorgondernemer te helpen in deze periode. Je kan een email sturen naar g.yocarini@ivm.nl

Dit spreekuur wordt kosteloos aangeboden wanneer je als zorgpartner bent aangesloten bij KenniZ en wordt verzorgd door Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, samenwerkingspartner van KenniZ. 

Gemma Yocarini

Gemma Yocarini is jouw aanspreekpunt voor medicatieveiligheid. 

Aandacht voor jouw bewoners met dementie  

Met of zonder corona, focus en aandacht houden voor het gedrag, signalen en omgangsvormen met onze bewoners, blijft belangrijk. Bij dementerenden hebben we te maken met zeer verwarde mensen met geheugenverlies die niet (meer) onze taal spreken en begrijpen. Maar begrijpen wij de dementerende wel?

In tijd van quarantaine, is alles anders. Voor jouw bewoner met dementie, kan dit angstig overkomen. Ook het zorgpersoneel heeft met een verhoogde mate van stress te maken en maken zich wellicht zorgen. Ook dit zorgt, helaas voor onbedoelde stress op de werkvloer, dat jouw bewoners ook (on)bewust zullen meekrijgen. Kortom, geen makkelijke periode voor jouw bewoners, familieleden/vertegenwoordigers en jouw personeel. 

Wil je even je hart luchten of een specifieke situatie bespreken?

Hieronder enkele voorbeelden waarin het contact tussen de cliënt(e) en betrokkenen kan wringen:
 • Wanneer een cliënt(e) zeer sterk van mening is dat jouw organisatie, haar eigen huis is. Zij is erg boos op die vreemde mensen in haar "eigen" huis en ze zitten ook nog eens aan haar spullen. 
 • Terwijl een andere cliënt(e) pertinent niet geholpen wil worden tijdens de ochtendzorg. Uiteindelijk is het jullie wel "gelukt", maar het contact ging met veel strijd gepaard. 
 • Een cliënt(e) die almaar haar spullen in haar appartement heen en weer sleept.

Karin Kuhlmann, onze KenniZ expert op gebied van dementie en werkcoach binnen velen kleinschalige woonzorghuizen, gaat graag met je in gesprek. Zij kan op afstand even meekijken en tips geven, om jouw bewoner en zorgmedewerker te helpen met een specifieke situatie.

Wekelijks spreekuur met Karin:

Vanaf nu is ze beschikbaar voor jou! Stuur een mailtje naar Karin, en zij geeft binnen (24 uur) antwoord, zodat jullie een afspraak kunnen inplannen. Email jouw beschikbaarheid naar: karin@aandachtvoordementie.nl of bel naar 085-800 0039 voor een afspraak. 

Dit spreekuur wordt kosteloos aangeboden vanuit het KenniZ Lidmaatschap. 

Karin Kuhlmann trainer en coach van Konvida, aandacht voor dementie werkt aan betere communicatie binnen teams van verzorgenden, en betere omgang met mensen met dementie. Voor meer informatie bekijk haar website: www.konvida.nl 

 

Blijvende aandacht voor kwaliteit en veiligheid van zorg is óók tijdens de coronaperiode een must!

In drukke en bizarre tijden als deze moeten we ook aandacht blijven houden voor kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarnaast loopt de jaarplanning van jouw kwaliteitsmanagementsysteem ook gewoon door.                                                     

Binnen Kenniz ontvangen we diverse vragen als het gaat om kwaliteit en veiligheid van zorg:

 • Welke registraties moet in deze periode niet vergeten uit te voeren?
 • Wat wordt er nu verwacht vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg?
 • Kan ik de interne audits ook op een andere manier uitvoeren?
 • Verliest de organisatie het kwaliteitscertificaat als we de externe audit verzetten?
 • Hoe borg ik in deze tijd het methodisch werken?

Om je tijdens deze periode te helpen en een ‘steuntje in de rug te bieden’, gaat Barbara de Kort, onze KenniZ expert op het gebied van kwaliteit, kwaliteitskader verpleeghuiszorg en IGJ binnen vele o.a. kleinschalige woonzorghuizen graag met jou in gesprek. Om even te sparren over een specifiek onderwerp of vraag op dit gebied met jou door te nemen. Zij kan op afstand meekijken, meedenken en tips geven, om jou als zorgondernemer te helpen in deze bijzondere periode.

Wekelijks spreekuur met Barbara

Barbara de Kort copy

Om je zo laagdrempelig mogelijk de gelegenheid te geven om over kwaliteit en veilige zorg in gesprek te gaan en mogelijk ‘die ene vraag’ opgehelderd te krijgen, houdt ze elke week een telefonisch spreekuur. Barbara is bereikbaar via telefoonnummer 085-800 0039 of mail naar barbara.dekort@kleemans.nl

Vanwege vakantie is zij van vrijdag 10 juli t/m vrijdag 4 augustus niet bereikbaar. Heb je een dringende vraag tijdens deze periode, twijfel niet en bel naar bovenstaand nummer of stuur een email naar het KenniZ secretariaat.

Dit spreekuur wordt kosteloos aangeboden vanuit het KenniZ Lidmaatschap.

                                                                                                           

Ook tijdens het Corona-tijdperk gaat het leren werken met de Wet Zorg en Dwang gewoon door. Veel trainingen worden als gevolg van de Corona-maatregelen opgeschoven, maar de vragen en dilemma’s blijven bestaan evenals de behoefte om inzichten op te doen op het gebied van vrijheid en veiligheid. Om aan die behoefte te voldoen bieden we de leden van Kenniz een digitaal spreekuur aan over de WZD met expert Peter Hoekstra.

 

 

 

 

Samen met een of meerdere collega’s kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Vertaling van de WZD naar een eigen visie, hoe doe je dat?
 • Wie heeft welke rol in de WZD?
 • Hoe wordt omgegaan met sensoren en andere technologie?
 • Hoe betrek in medewerkers en verwanten?
 • Actuele casuïstiek

Peter Hoekstra copy

Hoe werkt een digitaal spreekuur?

Het spreekuur bereid je voor door de vragen en casuïstiek uit je eigen locatie op te halen. Gezamenlijk plannen we een datum en tijdstip zodat de juiste personen aanwezig kunnen zijn, het spreekuur verloopt via Teams, Zoom of Meet. Corona-proof dus!

Meer weten of een spreekuur inplannen?

Neem contact op met Peter Hoekstra via peter@desamentafel.nl of bel naar 085-800 0039. Van 31/7 tot 28/8 is hij wegens vakantie afwezig.

Dit spreekuur wordt kosteloos aangeboden vanuit het KenniZ Lidmaatschap. 

Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in werking. Ook veel kleinschalige zorgorganisaties moeten de medezeggenschap uiterlijk begin 2021 rond hebben. De wet beoogt dat cliënten structureel invloed hebben op het beleid, ook bij kleine zorgaanbieders. Hoe regel je als kleine zorgorganisatie de medezeggenschap? In samenwerking met Eldermans | Geerts bieden wij nu een digitaal spreekuur aan, waar je jouw vragen persoonlijk kan bespreken en op tijd aan de slag kan. 

Structurele invloed op waardevolle zorg

De centrale vraag: Wat betekent de Wmcz voor kleine zorgorganisaties en hoe zet je medezeggenschap in om tot waardevolle zorg te komen?

“Omdat we zo klein zijn hebben we geen medezeggenschap nodig. We zijn al continu in contact en cliënten hebben directe invloed op de zorg”, luidde een veelgehoorde reactie. Maar medezeggenschap gaat verder dan de zorgrelatie. Medezeggenschap is het structureel invloed hebben op het beleid van de organisatie en de uitvoering van dat beleid. Het zorgverleningsproces is daar een onderdeel van. Via de medezeggenschap hebben cliënten bijvoorbeeld invloed op de gebouwde omgeving of de besteding van het geld. Zaken die cliënten niet een op een met hun zorgverlener bespreken. Maar wel direct van invloed zijn op hoe mensen de zorg ervaren.

Eisen wet

Volgens de nieuwe Wmcz zijn zorgorganisaties die zorg verlenen waarbij cliënten minstens 24 uur in de zorginstelling kunnen verblijven én met meer dan tien zorgmedewerkers zorg verlenen (en niet in de uitzonderingscategorieën vallen), verplicht een cliëntenraad in te stellen. Voor ambulante zorg geldt een grens van 25 zorgverleners. In de wijkverpleging geldt vanaf tien zorgverleners de verplichting een cliëntenraad in te stellen. Veel kleinschalige zorgorganisaties hebben al gauw tien zorgverleners. Denk aan beschermd wonen, een zelfstandige kliniek of de thuiszorg. Ook als dat niet zo is, kan het zo zijn dat er toch medezeggenschap geregeld moet worden. Namelijk als een zorgorganisatie erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven.

Dan moeten cliënten de gelegenheid krijgen inspraak te hebben op zaken die invloed hebben op hun dagelijks leven, volgt ook uit de Wmcz .

“Stel dat er maar vijf cliënten zijn, heb je dan een cliëntenraad nodig?”

De Wmcz beoogt met de verplichting ook in kleinschalige zorgorganisaties medezeggenschap te regelen dat cliënten structureel kunnen meepraten, adviseren en beslissen over het brede scala aan onderwerpen, zodat beleid kan aansluiten bij de wensen en behoeften van mensen die zorg nodig hebben.

Zoektocht passende vorm

De vraag is hoe je de medezeggenschap vormgeeft op een effectieve manier zonder dat het als een administratieve last wordt ervaren. Stel dat er maar vijf cliënten zijn, is het dan noodzakelijk om een cliëntenraad op te richten en twaalf keer per jaar formeel te vergaderen met het bestuur van de zorgorganisatie?

Het is echt een zoektocht naar díe vorm van medezeggenschap die passend en nodig is om tot waardevolle zorg te komen. Dan zal al gauw blijken dat er niet één manier is. Een kleine cliëntenraad kan de oplossing zijn, maar een clubje cliëntenvertegenwoordigers dat niet structureel vergadert, maar wel inzicht heeft in en invloed op belangrijke onderwerpen, is ook een optie, als een cliëntenraad geen verplichting is. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.

Hoe kan KenniZ je helpen? 

Met deze nieuwe wet; Wmcz 2018 komt er veel op jouw zorgonderneming af. KenniZ ondersteunt in samenwerking met Eldermans | Geerts over het opzetten hiervan en wat er voor nodig is om aan deze wet te voldoen. Wij zien vaak de volgende vragen voorbij komen:

 • Is jouw zorgorganisatie aan te merken als een ‘instelling’ zoals bedoeld in de Wmcz 2018?
 • Is jouw zorgorganisatie verplicht om een cliëntenraad in te stellen?
 • Is jouw zorgorganisatie van de Wmcz 2018 uitgesloten?
 • Welke verplichtingen stelt de Wmcz 2018 aan jouw zorgorganisatie?
 • Aan welke eisen dient de medezeggenschapsregeling te voldoen?
 • Moeten de statuten van jouw zorgorganisatie per 1 juli 2020 aangepast worden?
 • Wanneer dienen er meerdere cliëntenraden in te worden gesteld?

De advocaten en juristen van Eldermans|Geerts zijn op de hoogte van alle ins en outs van de Wmcz 2018 en kunnen antwoord geven op jouw vragen over de Wmcz 2018. Tevens kunnen zij aanvullend adviseren over de inhoud van een medezeggenschapsregeling en jouw statuten. 

Hoe werkt het digitaal spreekuur?

Wekelijks spreekuur met Elize Breugem  

elize breugem advocaat 1 copy

Om je direct persoonlijk op weg te helpen is Elize Breugem, expert op het gebied van de Wmcz 2018 binnen veel kleinschalige woonzorghuizen, voor jou beschikbaar. Voor elke specifieke vraag of situatie, we nemen deze graag met jou door. Elize Breugem van Eldermans | Geerts kan direct even meekijken en een inschatting maken van je situatie.

Om je te helpen bieden wij een wekelijks spreekuur aan. Maak direct een afspraak door te bellen met 085-800 0039 of mail je vraag direct naar: secretariaat@kenniz.nl. Wij zullen dan een afspraak voor je inplannen met Elize.

Dit spreekuur wordt kosteloos aangeboden vanuit het KenniZ Premium Lidmaatschap en wordt verzorgd door onze partner Eldermans | Geerts.

Elize Breugem advocaat/adviseur Wmcz 2018 speciaal voor de kleinschalige zorg.

Voor meer informatie over Eldermans | Geerts over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), klik hier

Blijvende aandacht voor infectie en hygiënepreventie, juist tijdens de corona periode een must! 

Tijdens deze drukke tijden moeten we juist aandacht blijven houden voor infectie & hygiëne, voor de gezondheid van onze bewoners, (zorg)personeel en ons zelf als management.

Binnen KenniZ ontvangen wij diverse vragen als het gaat om infectie & hygiëne preventie & corona: 

 • Hoe kom ik aan de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)? 
 • Op welke wijze kan ik mijn personeel het beste instrueren om te gaan met PBM? 
 • Op welke wijze ga ik om met bewoners die ziek zijn? Of juist de bewoners die gezond zijn? 
 • Mogen mijn bewoners nog buiten wandelen? 
 • Kan ik nog nieuwe bewoners aannemen? 

Wekelijks spreekuur met Monique

Om je tijdens deze periode te helpen en een 'steuntje in de rug te bieden', gaat Monique Wooning, onze KenniZ expert op gebied van hygiëne & infectiepreventie, binnen veel kleinschalige woonzorghuizen, graag met jou in gesprek. Om even je hart te luchten of om wellicht een specifieke situatie of vraag op dit gebied met je door te nemen. Zij kan op afstand even meekijken en tips geven om jou als zorgondernemer te helpen in deze heftige periode. 

Om je te helpen, houdt ze elke week op donderdag een telefonisch spreekuur tussen 14.00 - 15.00. Je kan haar bellen op 085-800 0039 of mail Schermafbeelding 2020 04 14 om 20.31.20naar info@voorkomendezorg.nl. Komen deze dagen niet uit, een ander tijdstip is in overleg mogelijk.

Dit spreekuur wordt kosteloos aangeboden vanuit het KenniZ Lidmaatschap. 

Monique Wooning trainer, coach en adviseur op het gebied van hygiëne & infectiepreventie speciaal voor de Kleinschalige Zorg voor ouderen.

Voor meer informatie over haar expertise, hierbij de link naar haar website: www.voorkomendezorg.nl

Schermafbeelding 2020 04 14 om 20.21.07

 

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Vegro logo 2021

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten