Terug naar overzicht
Digitaal spreekuur met Elize: Wmcz voor de kleinschalige zorg

Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in werking. Ook veel kleinschalige zorgorganisaties moeten de medezeggenschap uiterlijk begin 2021 rond hebben. De wet beoogt dat cliënten structureel invloed hebben op het beleid, ook bij kleine zorgaanbieders. Hoe regel je als kleine zorgorganisatie de medezeggenschap? In samenwerking met Eldermans | Geerts bieden wij nu een digitaal spreekuur aan, waar je jouw vragen persoonlijk kan bespreken en op tijd aan de slag kan. 

Structurele invloed op waardevolle zorg

De centrale vraag: Wat betekent de Wmcz voor kleine zorgorganisaties en hoe zet je medezeggenschap in om tot waardevolle zorg te komen?

“Omdat we zo klein zijn hebben we geen medezeggenschap nodig. We zijn al continu in contact en cliënten hebben directe invloed op de zorg”, luidde een veelgehoorde reactie. Maar medezeggenschap gaat verder dan de zorgrelatie. Medezeggenschap is het structureel invloed hebben op het beleid van de organisatie en de uitvoering van dat beleid. Het zorgverleningsproces is daar een onderdeel van. Via de medezeggenschap hebben cliënten bijvoorbeeld invloed op de gebouwde omgeving of de besteding van het geld. Zaken die cliënten niet een op een met hun zorgverlener bespreken. Maar wel direct van invloed zijn op hoe mensen de zorg ervaren.

Eisen wet

Volgens de nieuwe Wmcz zijn zorgorganisaties die zorg verlenen waarbij cliënten minstens 24 uur in de zorginstelling kunnen verblijven én met meer dan tien zorgmedewerkers zorg verlenen (en niet in de uitzonderingscategorieën vallen), verplicht een cliëntenraad in te stellen. Voor ambulante zorg geldt een grens van 25 zorgverleners. In de wijkverpleging geldt vanaf tien zorgverleners de verplichting een cliëntenraad in te stellen. Veel kleinschalige zorgorganisaties hebben al gauw tien zorgverleners. Denk aan beschermd wonen, een zelfstandige kliniek of de thuiszorg. Ook als dat niet zo is, kan het zo zijn dat er toch medezeggenschap geregeld moet worden. Namelijk als een zorgorganisatie erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven.

Dan moeten cliënten de gelegenheid krijgen inspraak te hebben op zaken die invloed hebben op hun dagelijks leven, volgt ook uit de Wmcz .

“Stel dat er maar vijf cliënten zijn, heb je dan een cliëntenraad nodig?”

De Wmcz beoogt met de verplichting ook in kleinschalige zorgorganisaties medezeggenschap te regelen dat cliënten structureel kunnen meepraten, adviseren en beslissen over het brede scala aan onderwerpen, zodat beleid kan aansluiten bij de wensen en behoeften van mensen die zorg nodig hebben.

Zoektocht passende vorm

De vraag is hoe je de medezeggenschap vormgeeft op een effectieve manier zonder dat het als een administratieve last wordt ervaren. Stel dat er maar vijf cliënten zijn, is het dan noodzakelijk om een cliëntenraad op te richten en twaalf keer per jaar formeel te vergaderen met het bestuur van de zorgorganisatie?

Het is echt een zoektocht naar díe vorm van medezeggenschap die passend en nodig is om tot waardevolle zorg te komen. Dan zal al gauw blijken dat er niet één manier is. Een kleine cliëntenraad kan de oplossing zijn, maar een clubje cliëntenvertegenwoordigers dat niet structureel vergadert, maar wel inzicht heeft in en invloed op belangrijke onderwerpen, is ook een optie, als een cliëntenraad geen verplichting is. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.

Hoe kan KenniZ je helpen? 

Met deze nieuwe wet; Wmcz 2018 komt er veel op jouw zorgonderneming af. KenniZ ondersteunt in samenwerking met Eldermans | Geerts over het opzetten hiervan en wat er voor nodig is om aan deze wet te voldoen. Wij zien vaak de volgende vragen voorbij komen:

  • Is jouw zorgorganisatie aan te merken als een ‘instelling’ zoals bedoeld in de Wmcz 2018?
  • Is jouw zorgorganisatie verplicht om een cliëntenraad in te stellen?
  • Is jouw zorgorganisatie van de Wmcz 2018 uitgesloten?
  • Welke verplichtingen stelt de Wmcz 2018 aan jouw zorgorganisatie?
  • Aan welke eisen dient de medezeggenschapsregeling te voldoen?
  • Moeten de statuten van jouw zorgorganisatie per 1 juli 2020 aangepast worden?
  • Wanneer dienen er meerdere cliëntenraden in te worden gesteld?

De advocaten en juristen van Eldermans|Geerts zijn op de hoogte van alle ins en outs van de Wmcz 2018 en kunnen antwoord geven op jouw vragen over de Wmcz 2018. Tevens kunnen zij aanvullend adviseren over de inhoud van een medezeggenschapsregeling en jouw statuten. 

Hoe werkt het digitaal spreekuur?

Wekelijks spreekuur met Elize Breugem  

elize breugem advocaat 1 copy

Om je direct persoonlijk op weg te helpen is Elize Breugem, expert op het gebied van de Wmcz 2018 binnen veel kleinschalige woonzorghuizen, voor jou beschikbaar. Voor elke specifieke vraag of situatie, we nemen deze graag met jou door. Elize Breugem van Eldermans | Geerts kan direct even meekijken en een inschatting maken van je situatie.

Om je te helpen bieden wij een wekelijks spreekuur aan. Maak direct een afspraak door te bellen met 085-800 0039 of mail je vraag direct naar: secretariaat@kenniz.nl. Wij zullen dan een afspraak voor je inplannen met Elize.

Dit spreekuur wordt kosteloos aangeboden vanuit het KenniZ Premium Lidmaatschap en wordt verzorgd door onze partner Eldermans | Geerts.

Elize Breugem advocaat/adviseur Wmcz 2018 speciaal voor de kleinschalige zorg.

Voor meer informatie over Eldermans | Geerts over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), klik hier

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel met een KenniZ Premium Lidmaatschap.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.23 copy copy copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten