Blog Sovib: Tweede coronagolf: groter risico op letselschade!

Blog Sovib: Tweede coronagolf: groter risico op letselschade!

De onderbezetting in de zorg liet zich al tijdens de eerste golf in alle hevigheid zien, maar die onderbezetting dateert al van voor die tijd. Dit jaar is het er helaas niet beter op geworden. Er is sprake van een uitstroom. Daar komt nog eens bij dat medewerkers in de zorg zelf ziek werden, of w

Functionaris Gegevensbescherming Nieuws

Functionaris Gegevensbescherming Nieuws

Kleemans vervult de rol van Functionaris Gegevensbescherming voor verschillende zorginstellingen. De afgelopen periode zijn er weer een aantal vragen en datalekken behandeld.

Coronamaatregelen

Actueel zijn coronamaatregelen waarbij persoonsg

Tweede golf: zo kun je proactief te werk gaan

Tweede golf: zo kun je proactief te werk gaan

De zorgsector zelf is ook ten prooi gevallen aan het coronavirus: ook hier is het ziekteverzuim hoog. En dat in een sector waar de werkdruk toch al hoog is. Door het hoge verzuim wordt de druk alleen maar hoger. Komt nog eens bij dat de uitstroom van personeel momenteel ook hoog is. Dat kun je me

RIE workshops voorlopig digitaal!

RIE workshops voorlopig digitaal!

In verband met de huidige coronamaatregelen worden de RIE workshops voorlopig digitaal via Teams aangeboden. Qua opzet veranderd er weinig, tijdens de digitale RIE in 1 dag workshop komen er nog steeds diverse organisaties van dezelfde sector samen en gedurende deze workshop vult men onder digi
Kennispublicatie: Onderzoek rookverspreiding in woongebouwen

Kennispublicatie: Onderzoek rookverspreiding in woongebouwen

Afgelopen jaar is door de Brandweeracademie, de Veiligheidsregio Utrecht en Brandweer Nederland praktijkonderzoek gedaan naar rookverspreiding. Dit onderzoek vond plaats in een leegstaand woon-zorgcentrum in Oudewater. Hieromtrent is onlangs een onderzoeksrapport verschenen, waarin de

Nieuws Kleemans: HKZ Kleine Organisaties

Nieuws Kleemans: HKZ Kleine Organisaties

De HKZ-norm voor Kleine Organisaties uit 2010 is geactualiseerd. De norm is afgestemd op de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken en is ontwikkeld met een expertgroep van kleine organisaties. De norm is inmiddels voorgelegd aan de Raad van Accreditatie en wordt naar verwachting e
Blog Sovib: Zorg en tweede golf: dit is de uitdaging

Blog Sovib: Zorg en tweede golf: dit is de uitdaging

In de hele maatschappij stijgt het aantal coronabesmettingen en ook in de verzorgings- en verpleeghuizen is die trend zichtbaar.

Niet alleen bewoners en cliënten

De stijging van de besmettingcijfers geldt niet alleen voor bewoners en cliënten, maar ook voor personeel. Volgens de public

Sovib vraagt aandacht voor diefstal en verzekeringsdekkingen

Sovib vraagt aandacht voor diefstal en verzekeringsdekkingen

Graag vragen wij uw aandacht voor twee actuele en belangrijke onderwerpen.  

Diefstal van Persoonlijke Beschermingsmiddelen en de continuïteit van uw zorgverlening

Door de coronapandemie is er wereldwijd een enorme vraag naar persoonlijke

Ilse geeft colleges voor ouderen:

Ilse geeft colleges voor ouderen: "Niet iedereen in een verpleeghuis houdt van bingo"

AMSTELVEEN - Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan organiseert colleges voor ouderen, door studenten. Ilse Nieuwland valt het op dat mensen wel oud willen worden maar niet oud willen zijn. Het vrijwilligerswerk op een geriatrische afdeling na haar studie inspireerde haar tot het geven van colleges.

Artikel Eldermans ǀ Geerts: Meerkostenregeling in verband met het corona virus

Wat is de meerkostenregeling?

De meerkostenregeling is een regeling waarmee zorgverzekeraars de extra kosten (meerkosten) die zorgaanbieders hebben moeten maken vanwege het corona virus compenseren. Deze meerkostenregeling is een eenmalige compensatie voor de extra kosten die door zorgaa

Kennispublicatie: Brandveiligheid van hoogbouw

Kennispublicatie: Brandveiligheid van hoogbouw

De brand in de Grenfell Tower in London (2017) heeft geresulteerd in veel discussie over de brandveiligheid van hoge gebouwen. Met name aangaande het aspect branduitbreiding, rookverspreiding en vluchtveiligheid is een nadere beschouwing benodigd. Centraal staat de vraag welke brandveiligheidsvoo

Samenvatting Peter Hoekstra: Aanvullende afspraken aanlevering WZD gegevens

Samenvatting Peter Hoekstra: Aanvullende afspraken aanlevering WZD gegevens

De IGJ heeft met VWS en Actiz aanvullende afspraken gemaakt over het aanleveren van WZD gegegeven in het overgangsjaar.   Waar voorheen Actiz pleitte om slechts een voortgangsrapportage te publiceren voor 1 oktober, zijn er nu mede vanwege corona andere afspraken gemaakt. 1 okt
Blog Sovib: Heel veel tips om schade te voorkomen!

Blog Sovib: Heel veel tips om schade te voorkomen!

Niet alle schade valt te voorzien of zelfs te voorkomen. Gelukkig zijn er voor die gevallen verzekeringen en het spreekt voor zich dat we daar van alles over kunnen vertellen. Maar veel schade of gevaarlijke situaties zijn wél te voorkomen.

Storm

Laten we wel zijn: met de huidige techni

Kennispublicatie: Luminescerende vluchtrouteaanduiding

Kennispublicatie: Luminescerende vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteaanduiding blijkt een onderwerp te zijn waarover veel vragen bestaan. Regelmatig krijgen wij vragen aan welke norm pictogrammen van vluchtrouteaanduiding moeten voldoen. Waar moeten deze pictogrammen aangebracht worden? En moet vereiste vluchtrouteaanduiding (intern) verlicht

Vegro leent nu ook koppelbedden uit

Vegro leent nu ook koppelbedden uit

Onze samenwerkingspartner Vegro is een samenwerking met Roparun en Multisleep aangegaan. Roparun heeft een aantal koppelbedden van Multisleep aan Vegro ter beschikking gesteld om te kunnen uitlenen aan klanten in de thuis situatie. Een koppelbed is een logeerbed voor mensen die graag sa

Kennispublicatie: Inspectiecertificering kan leiden tot schijnveiligheid

Kennispublicatie: Inspectiecertificering kan leiden tot schijnveiligheid

Let op! Het op papier voldoen aan de regelgeving, betekent nog niet dat een gebouw ook daadwerkelijk veilig is. Brafon Brandveiligheidsmanagement licht graag samen met zusterorganisatie Tesmo een en ander toe in onderstaande kennispublicatie, om u te waarschuwen voor onveilige situ

(Digitaal) Lerend netwerk: Hoe om te gaan met bezoek?

(Digitaal) Lerend netwerk: Hoe om te gaan met bezoek?

Aanleiding
Het Coronatijdperk brengt ons nieuwe inzichten die van invloed kunnen zijn hoe bepaalde zaken inde zorg worden georganiseerd. Zo ook het omgaan met bezoek. De periode waarin verpleeghuizen geen bezoek mochten ontvangen heeft inzichten gebracht in het gedrag en beleving van bewoners
Karin Kuhlmann reageert op artikel in Trouw: Niet elke oudere is blij dat het verpleeghuis opengaat

Karin Kuhlmann reageert op artikel in Trouw: Niet elke oudere is blij dat het verpleeghuis opengaat

Karin Kuhlmann, expert op gebied van 'Aandacht voor Dementie' en deskundige verbonden aan het KenniZ platform wil met onderstaand artikel graag reageren op de gezonden brief n.a.v. artikel in trouw van 21 mei 2020. Karin ondersteunt zorgondernemers binnen dit thema met advies, training en be

Blog Sovib: Dit is ons nieuwe logo!

Een huisstijl aanpassen doe je niet zomaar. Het vraagt om een zorgvuldige afweging van zaken. Hoe wil je jezelf presenteren? Welke waarden zijn belangrijk? Wat is onze visie? En hoe vertalen we dat in een logo en huisstijl? Voorwaar geen eenvoudige opgave. Confronterend ook, want je stelt jezelf

Oud Geleerd Jong Gedaan en 1330 interactieve online pakketten

Oud Geleerd Jong Gedaan en 1330 interactieve online pakketten

Houd afstand. Houd contact. Voor veel ouderen, hun naasten en professionals is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Oud Geleerd Jong Gedaan en 1330 werken samen om die ouderen te bereiken die behoefte hebben aan ontmoeting, zingeving en cognitieve uitdaging. Juist in deze tijd. We vert
Blog Sovib 'Hogere WW-premie: voorlopig even niet'

Blog Sovib 'Hogere WW-premie: voorlopig even niet'

Met man en macht is de afgelopen maanden gewerkt om de zorg overeind te houden. Het verzuim in de zorg is traditioneel vrij hoog en dat is met het coronavirus in het land niet beter geworden. Maar werkgevers die medewerkers met een vast contract noodgedwongen meer dan 30 procent overuren hebben l

Konvida;  zorg voor mensen

Konvida; zorg voor mensen

Opmerkelijk in de Zorg

Regelmatig verschijnen berichten in de media dat het ‘slecht gesteld is met de zorg’. Gebrek aan personeel, weinig aandacht en kwalitatief lage zorg. Kinderen van dementerende ouders worden enerzijds verwacht langdurig zelf voor hun ouders te blijven zorgen, maar zijn

De AVG-Scan helpt u op weg

De AVG-Scan helpt u op weg

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat u als kleinschalige zorgorganisatie bewuster om dient te gaan met (bijzondere) persoonsgegevens. Wat wordt er van u verwacht? 

U gaat aan de slag met alle AVG- stappen  Opstel
ZorgCoach, samen leren en verbeteren

ZorgCoach, samen leren en verbeteren

Deskundigheid van de ZorgCoach

Het KenniZ-centrum heeft beschikking over diverse deskundigen. Het deskundige-team bestaat uit (kwaliteit) verpleegkundigen, gezondheidswetenschappers en bedrijfskundigen, die zich richten op diverse zorgthema’s.

Waarom inzetten van een ZorgCoach? Extra h
Hygiëne & infectiepreventie

Hygiëne & infectiepreventie

Onze expert Monique Wooning 

Mijn naam is Monique Wooning en naast mijn HBO opleiding als medisch microbiologisch analist heb ik de opleiding tot Deskundige Infectiepreventie afgerond. Naast mijn werk als deskundige infectiepreventie in een ziekenhuis ben ik ook werkzaam voor een grote netw

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.23 copy copy copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten