Terug naar overzicht
(Digitaal) Lerend netwerk: Hoe om te gaan met bezoek?

Aanleiding
Het Coronatijdperk brengt ons nieuwe inzichten die van invloed kunnen zijn hoe bepaalde zaken inde zorg worden georganiseerd. Zo ook het omgaan met bezoek. De periode waarin verpleeghuizen geen bezoek mochten ontvangen heeft inzichten gebracht in het gedrag en beleving van bewoners met een psychogeriatrische aandoening.

Sommigen van deze bewoners ervaren de Coronaperiode als eenzaam. Het gemis van contact met dierbaren heeft men als verschrikkelijk ervaren. Andere bewoners zijn deze tijd doorgekomen meteen mindere vorm van gedragsproblematiek. Die is afgenomen door de afname van prikkels die voortkomen uit bezoek, activiteiten en behandeling.

Vooral het niet kunnen ontvangen van bezoek, heeft deze groep bewoners rust gebracht. Rust waarin ruimte is ontstaan voor het unieke gedrag van de bewoner, rust waarin soms leegtes werden opgevuld door de bewoner zelf, omdat deze de vrijheid voelde om dat te doen. Voorbeelden daarvan zijn dat bewoners meer zijn gaan praten of zingen. Ook is geconstateerd dat diverse mensen minder epileptische aanvallen hadden.

Nu er een steeds ruimere bezoekersregeling komt, is het tijd om ons af te vragen wat een juiste balans kan zijn tussen het volledig openstellen van een locatie en een stringente bezoekersregeling, zodat bewoners contact kunnen hebben, maar ook hun momenten van rust krijgen. Zeker op de vele kleinschalige woongroepen kan het bezoek voor de ene bewoner meer onrust opleveren dan voor de andere bewoner.

Aanleiding genoeg voor een nieuw Lerend Netwerk waarin de volgende vraag centraal staat:

'Hoe kan de juiste balans worden gevonden voor iedere bewoner en woongroep in het hebben van contact met verwanten? Zodanig dat het voorziet in de behoeften van bewoners en niet leidt tot gedragsproblematiek?'

Onderliggende vragen zijn:
●Hoe ervaart de cliënt / bewoner verpleeghuizen die altijd voor iedereen op elk moment toegankelijk zijn?
 ●Hoe ervaren verwanten de tijdelijke beperkingen?
●Wat is nodig om te komen tot een juiste balans tussen beperkingen en volledige openstelling?
●Hoe kan in overleg met cliënten, verwanten, organisatie en cliëntenraden aan een nieuwe balans gewerkt worden?
●Hoe vertalen we de kennis naar een handreiking voor organisaties?

De aanpak van het Lerend Netwerk
Het Lerend Netwerk hanteert een pragmatische aanpak in het beantwoorden van vragen die voor de verpleeg- en verzorgingshuizen relevant zijn. Bovenstaand vraagstuk pakt Lerend Netwerk ‘agile’ aan, door het als volgt te organiseren. Afhankelijk van het aantal deelnemers vinden er digitale en fysieke bijeenkomsten plaats. De bijeenkomsten hebben de volgende inhoud:

Digitale bijeenkomst 1
Kennismaken
Terugkijken; Wat hebben we ervaren in de afgelopen Coronaperiode? Welke inzichten hebben we opgedaan?
De cliënt/bewoner; Wat kunnen we constateren als het gaat om gedragsproblematiek in relatie tot bezoek? Kan een juiste balans worden gevonden tussen ongelimiteerd open zijn en het hanteren van een permanente bezoekersregeling?

Tussenliggende uitwerking door Lerend Netwerk

Digitale bijeenkomst 2
De verwanten; Hoe hebben verwanten deze periode ervaren? Wat verwachten zij in de toekomst voor henzelf en voor hun verwant? Hoe kunnen verwachtingen worden gemanaged over bezoek? Hoe kan dit op maat?

Tussenliggende uitwerking door Lerend Netwerk

Fysieke bijeenkomst 3
De conclusies; Wat zijn de antwoorden? Met welke conclusies en aanbevelingen? Wie moeten daarbij geïnformeerd / betrokken worden? Wat wordt de boodschap? Welke implementatie-acties zijn nodig (plan)?

Tussenliggende uitwerking door Lerend Netwerk

Digitale bijeenkomst 4
Bespreken Concept handreiking
Evalueren; Hoe kunnen ervaringen worden gemonitord? Welke periode hanteren we als ervaringsperiode? Wanneer is de eindevaluatie?

Digitale bijeenkomst 5
Bespreken eindversie handreiking​ ‘De bewoner en de bezoeker’

Het resultaat
●Een handreiking over omgaan met bezoek.

De digitale bijeenkomsten duren maximaal 1, 5 uur en deze worden in de maand juli 2020 gepland (eind van de dag). De fysieke bijeenkomst vindt (afhankelijk van het aantal deelnemers) eind juli of eind augustus 2020 plaats. Het proces wordt begeleid door 2 personen.

Kosten van deelname
De kosten worden verrekend met een deelname fee. Door veel digitale inzet, zullen de kosten lager zijn dan gebruikelijk. Afhankelijk van het aantal deelnemers bedragen de kosten € 500,- exclusief BTW per organisatie, bijeen minimale deelname van 10 organisaties.

Wil je meedoen? Mail peter@desamentafel.nl vóór 1 juli 2020 voor vragen en of deelname.

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel met een KenniZ Premium Lidmaatschap.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.23 copy copy copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten