Terug naar overzicht
Konvida; zorg voor mensen

Opmerkelijk in de Zorg

Regelmatig verschijnen berichten in de media dat het ‘slecht gesteld is met de zorg’. Gebrek aan personeel, weinig aandacht en kwalitatief lage zorg. Kinderen van dementerende ouders worden enerzijds verwacht langdurig zelf voor hun ouders te blijven zorgen, maar zijn zelf ook huiverig hun ouders in een ‘tehuis te stoppen’.

Soms is die huivering niet onterecht. Ongezellige huiskamers waarin de tv de hele dag aan staat. Waar ouderen nauwelijks buiten komen. Waar eten, slapen, recreëren en zelfs toiletbezoek op vaste tijden is ingepland, ongeacht de wensen van het individu. Waar zorgverleners zich overwerkt voelen en plichtmatig hun dienst draaien. Die bewoners ‘lastig vinden’ als ze niet meewerken.

Mensen die in de zorg werkzaam zijn, doen dit overigens bijna altijd vanuit een oprecht positieve en liefdevolle motivatie, maar lopen uiteindelijk stuk op het gevoel dat de organisatie hen geen tot weinig ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Zehebben weinig tot geen verbinding met het grote plan van de organisatie en richten zich op de kleine problemen van alledag. Er wordt weinig met elkaar gesproken, naar elkaar geluisterd en onderling teamgevoel ontbreekt.

De directie en het bestuur wil op hun beurt een goede organisatie runnen met mensen die weten wat ze doen en waarom ze dat doen. Die met plezier naar hun werk gaan. Helaas weet het management in veel gevallen niet precies waar het verzorgend personeel tegenaan loopt. Ze zien het grote plaatje wel, maar kennen niet al die 100 kleine problemen waar het personeel dagelijks mee worstelt.

In veel zorginstellingen is zo in de loop der jaren een kloof ontstaan tussen het management, het personeel en de bewoners en hun familie. Hoewel gebrek aan geld vaak wordt aangewezen als boosdoener, kan een groot deel van dit probleem opgelost worden door het verbeteren van de communicatie en vergroten van begrip voor elkaars talenten en imperfecties.

Het gezamenlijke doel

Om goede zorg te kunnen bieden moet iedereen die met een cliënt te maken heeft één duidelijke koers varen. Om die koers te bepalen, is het goed om te weten waar je vandaan komt en waar je naartoe wilt. Karin Kuhlmann van Konvidahelpt alle betrokkenen tijdens de reis.

De doelstellingen zijn:

 • meer kennis en begrip van de belevingswereld van een dementerende oudere
 • meer begrip voor elkaar
 • meer rust en werkvreugde op de werkvloer
 • open communicatie tussen alle betrokkenen
 • betere leefomstandigheden voor de bewoners/cliënten
 • interne processen diebeter aansluiten op de behoeftes van de individuele bewoners
 • begrijpelijke doelstellingen die voor iedereen binnen de organisatie bekend en haalbaar zijn
 • zinvolle overleg-en rapportagestructuren
 • Deze doelen en de manier om deze te bereiken, worden in het werkplan concreet beschreven en verder uitgewerkt.
 •  
   

  De weg naar betere zorg

  Zoals eerder gezegd: om te weten waar je naartoe gaat, is het belangrijk om te weten waar je vandaan komt. Daarom begintKarinaltijd met het voeren van gesprekken om erachter te komen waar men tegenaan loopt. Vaak blijkt dat iedereen eigenlijk wel hetzelfde wil, maar niet de vaardigheden of kennis heeft om goed met de individuele behoeftes van de bewoners om te kunnen gaan. Vanuit de gesprekken zetten we de verdere koers uit. Hierin is aandacht voor een aantal onderwerpen:
   

  Kennis

  Bijna iedereen in de zorg heeft de oprechte intentie om goede zorg te bieden. Is het dan niet belangrijk dat iedereen weet welke zorg past bij deze kwetsbare groep mensen? Het dementerende brein is een slecht in kaart gebracht gebied met veel misleidende aanwijzingen en doodlopende paden. Om echt goede zorg te kunnen bieden, moet iedereen (dus ook het management en de familie) weten wat dementie is en begrijpen hoe een dementerende oudere de wereld beschouwt. In kennisbijeenkomsten vertelt Karinmeer over het effect van dementie op de hersenen en welke invloed dat heeft op iemands ‘zijn’.

  Persoonlijke uitdagingen

  Iedereen loopt tijdens het werk tegen zijn of haar persoonlijke blokkades en problemen aan. Deze zijn voor iedereen anders. Een verzorgende lukt het maar niet een boze bewoner onder de douche te zetten, terwijl een teamleider er maar niet achter komt hoe zij/hijhet stijgende ziekteverzuim onder de medewerkers moet oplossen. Toch is het belangrijk dat de manager en de verzorgende van elkaar weten waar ze mee worstelen. Het is de basis van samenwerking en begrip. Wie weet heeft de manager kennis of ervaring die waardevol is voor de verzorgende en vice versa.
   
  In kleine groepjes (maximaal 8 personen) gaan we dit soort obstakels in de praktijk aanpakken. Dit is heel concreet en leidt onmiddellijk tot verbetering. Het laat je meteen zien dat wanneer je met een andere blik en een andere aanpak een situatie instapt, het resultaat ook direct anders is. Het doel is: van elkaar leren en zoeken naar verbinding, maar ondertussen ook zelf groeien in je werk en je individuele vaardigheden vergroten. Het uitgangspunt is een veilige werkomgeving waarin je mag leren door fouten te maken of kwetsbaar te zijn. Afhankelijk van de grootte van de organisatie duurt dit proces enkele weken tot maanden.
 • Praten en luisteren

  Het is het goed om tijdens dit proces regelmatig de balans op te maken. Wat heb je tot nu toe geleerd? Tot welke inzichten ben je gekomen? Waarin zou jeje nog verder willen ontwikkelen? Wat is het gezamenlijke doel dat ons verbindt? Wanneer mogen wij van onszelf zeggen: “wij bieden dementerenden de best mogelijke zorg”? Welke koers willen we als organisatie nu écht varen? Op basis van de antwoorden bepalen we samen welke vervolgstappen nodig zijn om de uiteindelijke doelen te bereiken.
   

  Waarom Konvida?

  Konvida is afgeleid van de woorden ‘confidence’ en ‘vida’; vertrouwen en leven. Het is fijn wanneer iemand je helpt om te vertrouwen in jezelf en in je kunde en mogelijkheden. En te vertrouwen op elkaar. ‘Zorgen voor mensen’ gaat niet alleen over zorgen voor decliënten; het gaat ook over zorgen voor demedewerkers, decollega’s en de familie van de bewoners.
   
  Karin Kuhlmann heeft haar strepen in de zorg verdiend door haar jarenlange ervaring als communicatiedeskundige en adviseur binnen diverse zorginstellingen. Die praktijkervaring heeft haar veel inzicht en kennis gegeven. Door nu zelf ‘buiten’ de organisatie te gaan staan, heeft ze de mogelijkheid om ‘vanuit de helikopter’ te kijken naar de processen, de mensen en de kloof tussen management, personeel, cliënten en cliënten-netwerk.
   
  Karin wil met haar werk mensen bij elkaar brengen en het contact en vertrouwen in elkaar herstellen. Ze doet dit onder andere door met iedereen binnen de organisatiete praten en goed te luisteren. Waar liggen de verschillen, maar vooral: waar liggen de overeenkomsten?Haar inlevings-en analytisch vermogen helpen haar de problemen die zorgverleners ervaren, te doorgronden en te benoemen. Vervolgens reikt Karin kennis aan waarmee ze ‘een lastigebewoner’ opnieuw kunnen gaan zien als ‘een mens die zorg nodig heeft’. Met deze nieuwe inzichten voelen zorgverleners zich een stuk zekerder en gelukkiger in hun werk. Ze bieden zorg vanuit een positief gevoel en zonder dwang en stress. Door de communicatie open te zetten, komt er ruimte voor verbetering.
   
  Karin helpt zorginstellingen om mensen op een nieuwe manier te laten kijken en te groeien. Door een combinatie van onderwijs, 1-op-1 gesprekken en een werkplan dat voor iedereen helder en inzichtelijk is, worden blokkades opgelost en werkt iedereen weer samen aan hetzelfde doel: het bieden van de beste zorg.
   
  Graag maak ik met u een vrijblijvende afspraak om te zien wat uw organisatie nodig heeft om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
  Karin Kuhlmann telefoon:06 –44 57 21 12 
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel met een KenniZ Premium Lidmaatschap.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.23 copy copy copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten