Goede persoonsgerichte zorg en ondersteuning begint bij de wensen en behoeften van cliënten 

Een evenwichtig samenspel in de driehoek cliënt, informele zorg en zorgverleners is daarbij een belangrijke pijler van kwaliteit. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning vraagt van de zorgorganisatie betrokkenheid en deskundigheid om zorgverleners te ondersteunen bij het verstaan van de client. Naast tijd voor de client en dienst familie, heeft de zorgverlener ook een stimulerende en veilige werkomgeving nodig. 

Schermafbeelding 2017 04 18 om 20.53.29 kopie

Om de kwaliteit van persoonsgerichte zorg en ondersteuning te borgen zijn de volgende vier thema's vastgesteld: 

  • Compassie: de bewoner ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip

  • Uniek zijn: de bewoner wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met een eigen identiteit die tot zijn recht komt

  • Autonomie: voor de bewoner is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase

  • Zorgdoelen: iedere bewoner heeft vastgelegde afspraken over (en inspraak bij) de doelen ten aanzien van zijn/haar zorg, behandeling en ondersteuning

Bij persoonsgerichte zorg en benadering past juist maatwerk. Het gaat daarom om drie demensies van proffesionaliteit: vakbekwaamheid, lerend vermogen en samenlerend vermogen. 

KenniZ kan u binnen dit thema op diverse wijze ondersteunen: 

  • Vormgeving van het zorgleefplan
  • Effectieve wijze van informatie verzamelen tijdens zorgproces 
  • Handreikingen voor instrumenten om de zorg te verbeteren
  • Ontwikkeling van competenties van uw zorgverleners
  • Opstellen van kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag 
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy