Terug naar overzicht
Kennisseminar: Rol Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Verplichting

Zorgaanbieders die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken (zoals gezondheidsgegevens) zijn verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een FG houdt toezicht op de naleving van de privacywet door een zorgaanbieder. Ook als een FG niet verplicht is, kan het goed zijn er wel een aan te stellen.

Onderwerpen

Tijdens dit online kennisseminar staan wij stil bij onder meer de volgende onderwerpen ten aanzien van de FG:

  • Wanneer is een FG verplicht?
  • Wat zijn de taken van een FG?
  • Wat zijn de eisen die worden gesteld aan een FG?
  • Welke positie neemt de FG in binnen de organisatie?

Knelpunten uit de praktijk

Daarnaast wordt tijdens dit online kennisseminar stilgestaan bij een aantal veelvoorkomende knelpunten voor FG’s. Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met beperkte tijd en toegang tot informatie? En hoe kan een FG de onafhankelijke rol goed vervullen? Wij geven tips uit de praktijk.

Actualiteiten

Wij gaan ook in op de actualiteiten. Zo is bijvoorbeeld van belang dat de FG op de hoogte is van de ontwikkelingen in relevante wet- en regelgeving en actualiteiten. Een van de relevante wetten in dit kader is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) die op 1 juli 2023 in werking zal treden. Wij staan stil bij de hoofdlijnen en relevante zaken voor zorgaanbieders en de FG.

Datum en aanmelden

Het kennisseminar is kosteloos en vindt online plaats op 12 december 2023 om 15:00 uur.  Sprekers zijn Demi van Rossenberg en Nina Amini Abyaneh.

Aanmelden

Klik op deze link om je aan te melden.

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank

Logo Vitadent