Terug naar overzicht
Kennisseminar: Het medisch beroepsgeheim; aandachtspunten en actualiteiten

Behandelaren in de zorg hebben op grond van meerdere wetten (de AVG, de WGBO, de Jeugdwet en de Wmo) de plicht om geen informatie over de behandeling te delen met derden, anders dan met toestemming van de cliënt. Dit uitgangspunt is de meeste zorgverleners bekend, maar de praktijk levert vaak lastige dilemma’s op. In dit webinar gaan we in op het beroepsgeheim en de meest voorkomende praktijkdilemma’s op dit punt.

Tijdens dit seminar op 12 maart 2024 komt onder meer het volgende aan bod:  

  • Het beroepsgeheim; ten aanzien van welke informatie geldt dat?
  • Hoe om te gaan met informatieverstrekking aan familieleden, contactpersonen, vertegenwoordigers en andere derden?
  • De regels omtrent het delen van informatie met andere behandelaren binnen en buiten de zorginstelling.
  • Het doorbreken van het beroepsgeheim bij een conflict van plichten, zoals kennis van een misdrijf, overtreding of fraude.
  • Het doorbreken van het beroepsgeheim op verzoek van de Officier van Justitie.

Datum en aanmelden

Het kennisseminar is kosteloos en vindt online plaats op 12 maart 2024 om 15:00 uur.  Sprekers zijn Céline Peersman en Vivian Slotboom.

Aanmelden

Klik op deze link om je aan te melden.

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

230511Rabobank Woordmerk Beeldmerk Signoff Gestapeld RGB

Logo Vitadent