Optimale veiligheid dient in balans te zijn met de persoonlijke vrijheid en welzijn van de bewoner 

Werken aan zorginhoudelijke kwaliteit gaat uit van professionele standaarden en richtlijnen. Voor veiligheid betekent dit dat zorgorganisaties en zorgverleners vermijdbare schade bij bewoners zoveel mogelijk voorkomen en leren van veiligheidsincidenten. De afspraken die gemaakt worden over de basis veiligheid liggen vast in het kwaliteitsplan van de zorgorganisatie. Ook hier staat samen leren centraal: de resultaten op deze afspraken worden besproken in teams, per locatie, per zorgorganisatie en gespiegeld aan de informatie uit eerdere jaren en aan die van andere collega organisaties. 

Schermafbeelding 2017 04 19 om 09.38.04

Om de basisveiligheid te garanderen zijn de volgende thema's van belang: 

  • Medicatieveiligheid
  • Decubituspreventie
  • Gemotiveerd gebruik van vrijheids beperkende maatregelen
  • Preventie van acute ziekenhuisopnamen

 KenniZ kan u binnen dit thema op diverse wijze ondersteunen: 

  • handvatten tot de professionele standaarden en richtlijnen voor het leveren van veilige zorg
  • vormgeven van de incidentencommissie en beleid ten aanzien van incidenten 
  • stuctureel verzamelen van kwaliteit- en veiligheid informatie binnen uw zorgorganisatie om kwaliteitsverbeteringen te bewerkstelligen 
  • borgen van medicatieveiligheid, decubituspreventie en optimale inzet vrijheids beperkende maatregelen
  • brandveiligheid (BHV), voedselveiligheid (HACCP) en drinkveiligheid binnen uw zorgorganisatie
  • veilig gebruik van (medische)hulpmiddelen 

 

 

 

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy