De juiste samenstelling van zorgpersoneel betekent adequate inzet en voldoende tijd en ruimte om te leren

Zonder voldoende, bevoegd en bekwaam personeel kan er geen kwalitatieve verantwoorde zorg geleverd worden. De juiste personeelsamenstelling vraagt continu oplettendheid en kan van dag tot dag verschillen. Op de juiste wijze personeel organiseren, vraagt om pro-actief organiseren en adequaat personeelsbestand met de juiste competenties. Alleen zo kan tegemoet worden gekomen aan de wensen en behoeften van de bewoners die je verzorgd. Als (kleinschalige) zorgorganisatie betekent de juiste wijze van personeel inzet de cruciale sleutel tot optimale zorg en ondersteuning. Het aantal bewoners zal in een korte tijd toenemen wat maakt dat je als zorgorganisatie zowel flexibel als kundig moet kunnen opschalen. 

Schermafbeelding 2017 04 18 om 21.11.31

Het is van groot belang dat je de juiste medewerkers te vinden die: 

 • cliëntgericht werken
 • de impact van hun bejegening kennen op het gedrag van de bewoner
 • voldoende kennis hebben van en vaardigheden voor op de juiste omgang met de bewoner 
 • werken op een verantwoorde manier met relevante richtlijnen, protocollen en/of werkinstructies
 • alleen bevoegd en bekwaam zijn voor het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen
 • de benodigde scholing krijgen om verantwoord te kunnen werken 

Als zorgorganisatie is het van belang om: 

 • op de juiste momenten voldoende deskundige medewerkers in te zetten ter uitvoering van de dagelijkse zorg
 • vakinhoudelijk specialisten in voldoende mate beschikbaar zijn 
 • Iedere zorgverlener tijd en ruimte heeft om bij een collega organisatie mee te lopen
 • iedere zortgverlener voldoende tijd en ruimte heeft om te leren en te ontwikkelen via feedback, intervisie, reflectie en scholing 

KenniZ kan u binnen dit thema op diverse wijze ondersteunen: 

 • advies ten aanzien van een verantwoorde (flexibele) personeelssamenstelling 
 • planning & Roostering 
 • scholingsprogramma / beleid 
 • vinden van bevoegd en bekwaam personeel (verpleegkundige, verzorgende, helpende) met de juiste competenties
 • deelname aan lerend (zorg)netwerk
 • vormgeven van feedback geven, reflectie en intervisie 
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy