Uncategorised

Tijdens de inspiratiesessie van donderdag 17 september 2020 bespreken we vanuit het kwaliteitskader het basisthema: Medicatieveiligheid binnen de kleinschalige zorg. Deze inspiratiesessie wordt in samenwerking met onze kennispartner: Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) georganiseerd. Deze sessie wordt verzorgd door apotheker en senior consultant Rob Essink en hoofd IVM- Acacemy Monique Dirven

Het IVM is de enige neutrale organisatie die de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van het geneesmiddelengebruik verbetert. Het IVM doet dat door beleid en wetenschap te vertalen naar praktische handvatten voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met medicijnen te maken heeft. Zij hebben onder andere meegewerkt aan het nieuwe toetsingskader Medicatieveiligheid voor de verpleeghuiszorg. Vanuit KenniZ zijn wij trots op de samenwerking met IVM en hopen op deze wijze onze leden optimaal te ondersteunen binnen dit basis veiligheid thema van het kwaliteitskader. Ook op het gebied van scholing zijn er diverse leergangen in ontwikkeling speciaal voor medicatieveiligheid binnen de kleinschalige zorg. Deze is vanaf heden beschikbaar vanuit de KenniZ Academy. 

Lees hier ervaringen van jouw collega zorgondernemers tijdens de inspiratiesessie 2019: 

'Het delen van je eigen vragen direct met een inhoudelijke deskundige (met achtergrond apotheker) geeft mij voldoende handvatten om direct de slag te maken in mijn eigen organisatie. Ik kan direct verder met mijn eigen plannen en documentatie intern'. 

'Het was een leerzame middag, duidelijke en goede kwalitatieve informatie, dichtbij de praktijk en nieuwe wet-en regelgeving speciaal voor de kleinschalige zorg, daardoor voel ik mij direct thuis' 

'Erg fijn om ervaringen van andere te horen en te vernemen dat wij niet de enigste zijn problemen met medicatieveiligheid' 

Info sessie medicatieveiligheid 1

Veel calamiteiten binnen de ouderenzorg en dus ook binnen kleinschalige woonzorgvoorzieningen, worden veroorzaakt door onzorgvuldigheden rondom medicatie verstrekking.  Daarom is de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vanaf 4 oktober 2018 gestart met het nieuwe toetsingskader Medicatieveiligheid. 

Deze normen geven de inspectie de mogelijkheid om medicatieveiligheid thematisch te onderzoeken. Zo ziet de inspectie of verbetermaatregelen na een calamiteit ook daadwerkelijk in de organisatie geborgd zijn. In de normen wordt gelet op de thema’s; de betrokkenheid van de cliënt, de deskundigheid van het personeel en sturen op kwaliteit en veiligheid op dit onderwerp. Ook zal dit toetsingskader daar waar nodig in het risicogestuurde toezicht meegenomen worden.

Deze benoemde normen gaan over de belangrijkste risico’s rondom medicatieveiligheid. Bij de selectie van deze normen is gekeken naar de betrokkenheid van de cliënt en de verantwoordelijkheidsverdeling. Ook is aandacht voor het veilig voorschrijven, medicatiebeoordeling en medicatieoverdracht. Dit zijn de risico’s die in het inspectierapport ‘Veilig voorschrijven moet beter’ (januari 2017) aan de orde komen. De normen en toetsingscriteria zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en veldnormen die in de verpleegzorg zijn beschreven. Lees hier: Toetsingskader medicatieveiligheid in verpleegzorg

Samen met andere zorgondernemers gaan we in gesprek en delen we ervaringen over de borging van medicatieveiligheid binnen een kleinschalige woonzorgsetting. Thema's die aanbod komen zijn: 

 • Welke verantwoordelijkheden heb jij als zorgondernemer ten aanzien van medicatieveiligheid? Hoe kijkt de IGJ hiernaar?
 • Hoe zorg je voor een optimale samenwerking tussen apotheek, huisarts en zorgonderneming ten aanzien van medicatieveiligheid?
 • Op welke wijze kan je jouw zorgpersoneel scholen ten aanzien van medicatie? Hoe om te gaan met niveau 2+?
 • Hoe om te gaan met retour medicatie, de persoonsgegevens op de baxterzakjes en dubbele controles in de nacht? 
 • Welke systemen zijn er ten aanzien van electronische voorschrijf software? Voor- en nadelen van elk systeem. 

Wat gaat deze inspiratiesessie jou brengen?

·        Op een interactieve manier meer inzicht in bovenstaande zaken 

·        Meer bewustzijn van en kennis over de inhoud en hoe je daarmee aan de slag kan gaan

·        Een goed gesprek met collega zorgondernemers en het delen van kennis

Programma

12.30 - 13.00 uur: Inloop met koffie en thee

13.00 - 14:15 uur: Plenaire toelichting door de experts

14:15 - 14.45 uur: Netwerkpauze 

15.00 - 16.30 uur: Rondetafelgesprekken met zorgondernemers onderling rondom ingebrachte casuïstiek

16:30 - 17.00 uur: Nabespreken

Datum & locatie 

Datum:  Donderdag 17 september 2020 van 12.30 tot 17.00 uur 

Locatie: 

Ben je lid van KenniZ? Dan is deze inspiratiesessie gratis voor twee personen. Wil je met meer collega's komen, dat kan! De kosten daarvan zijn 79,00 euro ex btw per persoon. 

Ben je (nog) niet lid van KenniZ? Dan zijn de kosten 79,00 euro (ex. btw) per persoon.

Annuleringsbeleid

Kan je toch niet aanwezig zijn? Dan graag 24 uur van tevoren afmelden bij het secretariaat van KenniZ. Bij no-show brengen wij € 79,00 per aanmelding in rekening voor reeds gemaakte eventkosten, organisatie & food waste.

Inschrijven

Heb je een specifieke vraag of worstel je met een onderwerp, vermeld dit bij het aanmelden en beinvloed op deze manier de inspiratiesessie. Geef dit aan in het aanmeldformulier en een expert neemt op voorhand contact met jou op. 

Invalid Input
Vul uw organisatie in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Invalid Input

Voorbereiding/ Naslag werk voor de inspiratiesessie: 

Met trots presenteren wij de Innovatie Ronde Tafel vanuit KenniZ. KenniZ beweegt zich door het particuliere landschap als kennisplatform, innovator en belangenbehartiging ‘nieuwe stijl’. We blijven continu de sector verbinden en geven podium voor particuliere woonzorgorganisaties richting VWS, IGJ, NZA, ZN ect. Samen met onze partners zien we ontwikkelingen en trends, voelen aan wat er speelt in de markt en zien behoeftes. Vele hiervan kwamen in persoonlijk gesprek met u overeen met andere zorgondernemers. Kortom: Wij geloven erin door samen te leren, te innoveren, we niet alleen elkaar maar de gehele sector verder kunnen helpen.

De behoeftes van starters, kleine zorgondernemers en grote zorgorganisaties, zoals die van u verschillen nogal. Terwijl de kleine spelers steeds meer aan het overleven zijn, zien wij dat de grotere spelers zich meer gaan richten op innovatie- en groeistrategieën verankeren tot het optimaal borgen van kwaliteit op grote schaal. Uitdagingen waar niet alleen u mee te maken heeft maar ook je collega zorgondernemer! KenniZ staat voor: Kennis delen in de Zorg en om te voorkomen dat we continue afzonderlijk van elkaar het wiel opnieuw uitvinden, introduceren wij speciaal voor jou de Innovatie Rond Tafel van 2020! Vandaag staat innovatie centraal!

Praktische informatie van de Innovatie Ronde Tafel 2020

U wordt exclusief uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Op vrijdag 15 mei 2020 zitten we samen met alle grote partijen uit de kleinschalige woonzorg wereld met elkaar aan tafel en wordt u deelgenoot van de nieuwste ontwikkelingen binnen ons veld. Wij willen graag met u in gesprek over 4 centrale thema’s. Thema’s die u allen raakt, en waarin samenwerken wellicht nu de sleutel kan zijn voor de toekomst.

U bent van harte welkom:

 • Datum: vrijdag 15 mei 2020 
 • Tijdstip: 12.30 uur – 17. 00 uur – Wij verzorgen de lunch 
 • Bezoekadres: Eldermans | Geert: Driebergseweg 16C, 3708 JB Zeist
 • Afsluiting om 17.00 uur met een goed glas wijn :) 
 • Uw bijdrage: Wij vragen om een actieve bijdrage tijdens de ronde tafel, denk met ons mee en wellicht biedt een van de onderstaande oplossingen knooppunten om samen verder aan te gaan werken/ door te ontwikkelen

Inhoudelijke programma van de Innovatie Ronde Tafel 2020

Tijdens deze middag staan 4 thema’s centraal en gaan we graag met u in gesprek over de volgende innovatieve concepten:

 1. Nieuwe huisartsenstructuur voor de kleinschalige zorg:

Er is een nijpend tekort aan huisartsen en dat wordt elke dag alleen maar groter, duidelijker en zichtbaarder. Dit geldt ook voor de huisartsenzorg voor kleinschalige woonvoorzieningen met verblijfsfinanciering zonder behandelcomponent. Deze huisartsenzorg zou geleverd moeten worden vanuit de Zvw maar met steun van de LHV hebben diverse huisartsen de samenwerking of overeenkomst geweigerd c.q. opgezegd.  Dit leidt in sommige gevallen tot schrijnende situaties. Vanuit Compartijn, en specifiek voor hun locatie in Tilburg, is gekeken naar oplossingen welke dit vraagstuk voor deze locatie als voor de gehele markt van kleinschalige woonvoorzieningen zou kunnen oplossen. Daar is de afgelopen periode met diverse partijen over gesproken waaronder zorgverzekeraar CZ, Achmea en VGZ.

Analoog aan de ervaring van Co Politiek van Careinvest met het transformeren van de asielzoekerszorg voor Menzis (in 2008) is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het alloceren van een aparte groep van huisartsen aan de gehele markt van particuliere kleinschalige woonzorgvoorzieningen.

Het lijkt erop dat we in de samenwerking tussen Compartijn, Careinvest en Kenniz een oplossing hebben gevonden voor de landelijke dekking van de huisartsenzorg voor de gehele particuliere markt. En deze delen wij graag met u!

 1. Slim nieuwe Locaties zoeken met concept Real Smart:

De enorme groei van kleinschalige woonzorginitiatieven wordt momenteel onderdrukt door een aantal factoren, een daarvan is het vinden van geschikte locaties met de juiste bestemming. Er gaat veel tijd zitten in het vinden van nieuwe locaties. Graag presenteren wij het concept van Real Smart, waarin we op een innovatieve wijze, off market, zicht krijgen op de beste locaties (tot op het niveau van perceel/pand) in heel Nederland, met de juiste bestemming/ omvang en plan van eisen t.a.v. het zorgconcept. In samenwerking tussen Kenniz en Careinvest willen we deze innovatieve wijze van zoeken realtime online aan u presenteren.

 1. Arbeidsmarktoplossing & Personeel behoud door een Academy voor de kleinschalige zorg

Het aantrekken en vasthouden van goed personeel is een grote uitdaging. De velen vacatures voor zorgprofessionals laten dit zien. De particuliere zorg heeft nu nog een natuurlijke aantrekkingskracht, maar hoe lang nog? Graag delen wij met u twee concepten. Het eerste concept is een arbeidsmarktoplossing waar Careinvest voor de zorgsector een exclusieve samenwerking heeft gerealiseerd met de aanbieder. De kern van de voordelen van deze oplossing is dat we meer mensen voor de werkgever kunnen behouden en de capaciteit kunnen vergroten, voor meer flexibiliteit zorgen voor werknemers in loondienst en we beperken de zelfstandigheid die voor ZZP'ers risicovol is en voor werkgevers extreem duur. De oplossing is bewezen in de vervoersector en belangrijke stakeholders als vakbonden en belastingdienst steunen deze oplossing expliciet. Het tweede concept, geinitieerd door Kenniz, betreft  het behoud van personeel en biedt een strategisch-  en cyclisch scholingsbeleid met plan en uitkomst. Het vormgeven van dit programma, maar ook het aankopen van een scholingsplatform is kostbaar, laat staan dat de inhoud past bij de doelstellingen van de kleinschalige zorg. Wij nemen u graag mee in onze ideeën!

 1. Ontwikkelfonds voor innovatieprojecten & (startende) zorgondernemers:

De markt blijft in ontwikkeling. Zo ziet en ervaart KenniZ dat er startende zorgondernemers zich blijven aandienen, met vaak 1 probleem. Ze willen heel graag, maar hebben geen startkapitaal. Daarnaast zijn er innovatieve nieuwe ideeën cq oplossingen, die voor de gehele sector interessant zijn, maar vaak stranden omdat het startkapitaal ontbreekt of omdat er geen afnemer is voor in de toekomst. Graag presenteren wij aan u een nieuwe maar proven funding structuur, waarmee zowel de funding voor de zorg, vastgoedontwikkeling als de innovatie kan worden gerealiseerd.

Uiteraard staat ook netwerken en kennismaken met uw collega’s centraal tijdens deze middag!

Wij hopen op uw aanwezigheid en u kunt u direct aanmelden bij Deanie van Tuijl – Directeur KenniZ door een mail te sturen naar deanie@kenniz.nl,

Wij zien u graag op vrijdag 15 mei 2020 in Zeist,

Deze innovatie ronde tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Careinvest, Eldermans | Geerts en KenniZ

Deanie van Tuijl 

Directeur KenniZ

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. Het doel van de wet is veilige en goede zorg aan de cliënt bieden, ook aan mensen die daarover moeilijk zelf kunnen beslissen of niet willen. De kern van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. 

Vanuit KenniZ willen wij de zorgondernemer optimaal ondersteunen bij de implementatie van het thema: Vrijheid & Veiligheid' met de WZD. Dit doen wij via verschillende mediums. Delen van belangrijke documentatie, handvatten en scholingsmogelijkheden met e-learning in de KenniZ Academy en een fysieke workshop onder leiding van Peter Hoekstra, onze experts Vrijheid en Veiligheid. Zodat jij je optimaal kan voorbereiden op de WZD!  

Dagprogramma

09.00 – Plenaire sessie door onze expert Peter Hoekstra, waar de handvatten rondom 'Veiligheid & Vrijheid' met WZD centraal staan: 

 • Werken vanuit Vrijheid en Veiligheid
 • Visie ontwikkeling; wat moet erin staan?
 • Alternatieven door creatief te zijn
 • Onvrijwillige zorg 

10.30 - Netwerkpauze 

11.00 - Interactieve rondetafelgesprekken (casuïstiek) rondom 'Vrijheid & Veiligheid' met WZD: 

 1. Leren en verbeteren van elkaars ervaringen
 2. Bewustwording van Vrijheid en Veiligheid en de WZD 
 3. Stappenplan WZD 

12.30 -  Centraal bespreken, terugkoppeling en mogelijkheid tot stellen van vragen

13.00 - Afsluiting met aansluitend een gezamenlijke lunch  

Tijdens deze workshop kan je al je persoonlijke vragen stellen en geeft Peter de handvatten voor een optimale implementatie van het thema 'Vrijheid en Veiligheid' met de WZD. Tevens ontvang je een concept versie beleid 'Vrijheid en Veiligheid' voor de kleinschalige woonzorghuizen, deze kun je zelf aanvullen vanuit jouw visie en missie. 

Datum en locatie

Datum: Donderdag 16 april 2020 van 9.00-13.00 uur met lunch 

Locatie: volgt

KenniZ expert: Peter Hoekstra , expert thema Vrijheid en Veiligheid en als 'Veroorzaker' bij desamentafel

Bestemd voor: Directie en medewerkers van kleinschalige voorzieningen voor ouderenzorg. 

Doelgroep: Verzorgenden en verpleegkundigen die direct betrokken zijn bij de zorgverlening en leidinggevenden. Ook andere functionarissen die direct betrokken zijn bij zorgverlening aan dementerende mensen zijn welkom.

Deze workshop is geschikt voor directie/management en beleidsmedewerkers die zich ontfermen over de implementatie van de WZD en beleidsvoering rondom 'Veiligheid en Vrijheid. En is alleen beschikbaar voor zorgorganisaties die kleinschalig georganiseerd zijn, op deze wijze streven wij naar een optimale uitwisseling van ervaringen & tips voor deze sector. 

Aanmelding (*) en kosten

Aan deze workshop zijn kosten verbonden. Als KenniZ lid krijg je korting op deze workshop. Per persoon bedraagt deelname 79,00 euro (excl. btw).

Zonder lidmaatschap van KenniZ, betreffen de kosten 129,00 euro (excl. btw) per persoon. 

* De workshop gaat door bij minimaal 16 deelnemers. Kan je nu niet? Dan zijn er nog workshops op 11 juni, 8 september of 26 november 2020.

Je ontvangt een certificaat van deelname.

Annuleringsbeleid

Kan je toch niet aanwezig zijn, dan graag 24 uur van te voren afmelden. Bij no-show brengen wij bij leden 79,00 euro ex btw pp in rekening en voor niet-leden 129,00 ex btw voor reeds gemaakte eventkosten, organisatie en food waste.
 

Invalid Input
Vul een contactpersoon in
Vul uw organisatie in
Vul een geldig e-mailadres in
Vul een telefoonnummer in
Invalid Input
 

Ondersteuning voor de zorgondernemer: 

                                Handreikingen of tools in ontwikkeling

 • Handreiking/profiel voor de Wzd-functionaris (oplevering in september);
 • Handreiking/profiel zorgverantwoordelijke (oplevering in november);
 • Keuzehulp: ondersteunt zorgorganisatie bij de afweging om de Wzd al dan niet uit te voeren (oplevering in november).

                                Naslag

 • Algemene informatie. Algemene informatie over de Wet zorg en dwang, de Wet verplichte ggz en Wet forenische zorg vindt je op de website Dwang in de zorg (https://www.dwangindezorg.nl/)
 • Roadmap. Het ministerie van VWS publiceerde een roadmap om het veld te ondersteunen bij de implementatie van de Wet Zorg en Dwang.
 • Toezichtsvisie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De minister stelt dat de IGJ het overgangsjaar gebruikt om ‘lerend toezicht’ te houden en de inspectie heeft bevestigd de Wzd alleen te handhaven als de veiligheid of kwaliteit van zorg in gevaar komt (Roadmap, F). Zie ook de toezichtvisie van de IGJ op de Wet zorg en dwang.
 • Zorg voor beter. Het kennisplein Zorg voor beter van Vilans, biedt een thema over vrijheidsbeperking. Het kennisplein is gericht op professionals in de verpleging, verzorging, zorg thuis en eerstelijn. 

KenniZ Start-up biedt de startende zorgondernemer in Nederland het lerend netwerk. Door met elkaar in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen en te sparren met experts, krijgt je de handvatten om jouw droom/visie te vertalen naar je eigen zorgonderneming. Er kunnen pas definitieve keuzes worden gemaakt over de omvang en vormgeving van de woonvorm, wanneer het duidelijk is of de plannen haalbaar en betaalbaar zijn. Van een geschikte locatie, tot een sluitende zorgexploitatie en het operationeel krijgen van uw locatie, deze thema’s staan centraal bij de KenniZ Start-up sessies. 

Op donderdag 2 april vond eerste bijeenkomst plaats dit jaar van de reeks Start-up sessies die KenniZ aanbiedt. Een spannend moment, want vanwege het Coronavirus hebben we dit via Video Conference georganiseerd.

Allereerst willen we graag alle deelnemers bedanken voor je bijdrage aan deze digitale bijeenkomst!

Deanie van Tuijl, directeur van KenniZ, opende de bijeenkomst.....

Daarna nam Frank van der Voort het over

Nadruk lag op de subsidiecomponent van de Stimuleringsregeling. Belangrijkste punten zijn de sheets waar “nieuw” bij staat, dit heeft actualiteitswaarde en biedt kansen voor WZ-ondernemers.

Door de toelichting en het beantwoorden van vragen door Frank van der Voort MBA over de SWZ van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werd opnieuw duidelijk dat dit een fantastische regeling is voor innovatieve sociale zorg ondernemers.

De presentatie is gedeeld met de deelnemers en staat op het KenniZ portaal.

 

 

Je hebt een droom, een eigen visie op zorg

 

Je wilt het graag anders doen in de zorg

 

Je gelooft in tijd en aandacht voor jouw cliënt 

 

Hoe dit te vertalen naar een concreet plan voor een eigen zorgonderneming?

KenniZ Start-up biedt de startende zorgondernemer in Nederland het lerend netwerk. Door met elkaar in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen en te sparren met experts, krijg je de handvatten om jouw droom/visie te vertalen naar een eigen zorgonderneming. Je wordt het gehele traject ondersteund en op weg geholpen bij alle stappen binnen het ondernemen van de kleinschalige zorg. Bij het realiseren van joouw kleinschalige woonvorm is het belangrijk dat er voldoende financiering beschikbaar is. Er kunnen pas definitieve keuzes worden gemaakt over de omvang en vormgeving van de woonvorm, wanneer het duidelijk is of de plannen haalbaar en betaalbaar zijn. Van een geschikte locatie, tot een sluitende zorgexploitatie en het operationeel krijgen van jouw locatie, deze thema’s staan centraal bij de KenniZ Start-up sessies. Vanuit het KenniZ lidmaatschap wordt vier keer per jaar deze sessie georganiseerd voor de startende zorgondernemer. 

Thema - Stimuleringsregeling Wonen met Zorg en Optimaal van Start DIGITALE SESSIE

1. Actualiteiten over de Stimuleringsregeling Wonen met Zorg door Senior adviseur Stimuleringsregeling Wonen en Zorg Frank van der Voort van de RVO 

2. Uitleg budget, voorwaarden en aanvragen van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg 

3. Tips voor het meekrijgen van de gemeente / vinden van locaties / optimale start van jouw zorgonderneming (ook als het de tweede is) 

Wij vragen je op voorhand vragen aan te leveren, zodat de experts zich hierop kunnen voorbereiden

Hier meer informatie over de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg 

 

Dit event wordt aangeboden via een video conference. 

Agenda 

13.00 - 14.30 uur: Plenaire sessie door Frank van der Voort (RVO) en Deanie van Tuijl (KenniZ)

14.30 - 15.00 uur: Vraagronde en casus delen  

Aanmelden

Datum: Donderdag 2 april 2020 13:00-15:00 uur tijden 

Instructies VIDEO CONFERENCE

microsoft Teams

Als startende zorgondernemer kan je eenmalig toetreden aan dit Lerend Netwerk ‘Start-up’, voor 99,00 euro (ipv. 149,00 euro per bijeenkomst) voor de eerste bijeenkomst. 

* Wil je daarna blijvend toetreden tot het lerend netwerk voor de startende zorgondernemer? Dat kan via het lidmaatschap van KenniZ. 

* Een Start-up sessie kan door te weinig aanmeldingen geannuleerd worden, we brengen je hiervan tijdig op de hoogte. 

Annuleringsbeleid

Bij no-show brengen wij € 99,00 per aanmelding in rekening.

Schrijf je nu in voor de eerste start-up sessie van 2020: 

Invalid Input
Vul uw organisatie in
Vul een contactpersoon in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Invalid Input
Invalid Input

Je wordt tijdens de Start-up sessies ondersteund vanuit KenniZ door: 

Schermafbeelding 2019 02 03 om 14.22.15

Deanie van Tuijl (Directeur KenniZ). Met mijn energie en positieve levenshouding, zet ik mij in voor de ontwikkeling van (unieke)zorgconcepten. Met mijn kennis en werkervaring bied ik een breed palet voor de ontwikkeling en vormgeving van particuliere zorgconcepten door kwaliteiten als ondernemingschap, kwaliteit van zorg en facilitaire expertise, te bundelen binnen het KenniZ platform. Momenteel ondersteun ik het zorgconcept' Huize Widaad' (betaalbaar kleinschalig wonen voor ouderen met een zware zorgvraag) en 'Zorgerf Berkelland', waarbij wonen in het groen in een boerderij sfeer centraal staat en zorgconcept 'Jacobshofje'; hofjeswoningen voor ouderen met een lichte zorgvraag. 

Op basis van jouw vragen, bieden wij de overige experts binnen het KenniZ platform de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de Start-Up sessies. Denk daarbij aan een expert op financieel gebied, beleid & wetgeving, ICT, vastgoed, etc. Op die manier ben je altijd verzekerd dat je door de juiste kennis & ervaringen binnen de kleinschalige zorg op gang wordt geholpen. 

De urgentie: De kleinschalige PGB-zorgaanbieder verdient ook noodhulp tijdens de coronacrisis 

Alle branchevereningen hebben zich verenigd om hun steun te betuigen aan de PGB-zorgaanbieders binnen de kleinschalige zorg in heel Nederland. De PGB zorgaanbieders, ongeacht hun sector en omvang, dreigen niet meegenomen te worden in het steunpakket aan noodmaatregelen opgesteld door de overheid om de zorg te continueren tijdens de coronacrisis. Dit mag niet gebeuren! Onderteken daarom nu deze petitie zodat we gezamenlijk onze stem kunnen laten horen! 

Op dit moment zijn er ruim 420 kleinschalige woonzorginitiatieven binnen de ouderenzorg in heel Nederland. Zij bieden binnen de ouderenzorg hulp en ondersteuning aan ruim 10.000 kwetsbare ouderen, die niet terecht kunnen of willen binnen de reguliere verpleeghuiszorg. Ook hier zijn ruim 15.000 zorgmedewerkers dagelijks actief om de zorg draaiende te houden tijdens deze Coronaperiode. Daarbuiten zijn er nog talloze PGB-zorgaanbieders, actief binnen de thuiszorg, gehandicaptenzorg en de jeugdzorg. De omvang van de PGB-zorgaanbieders is groot in Nederland! Dat maakt ons juist zo bijzonder! 

Kortom: De PGB-zorgaanbieders helpen ruim 44.350 kwetsbare cliënten (WLZ toelating) in onze samenleving, die kunnen we nu niet in de steek laten! 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft op dinsdag 17 maart, namens zorgverzekeraars en zorgkantoren, een brief met uitleg over maatregelen verzonden aan onder meer de koepels van ziekenhuizen, huisartsen en verpleeghuizen. In afstemming met onder meer het ministerie van VWS wordt er eerst gewerkt aan afspraken voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Maar hoe komt dit eruit te zien voor de kleinschalige PGB-zorgaanbieder? Vallen zij straks buiten de boot als het aan de zorgverzekeraar ligt? Het duurt nu wel heel lang voordat er duidelijkheid komt, terwijl PGB-zorgaanbieders al in de problemen komen. Zorgpersoneel wordt ziek, extra hulpmiddelen zijn nodig en de continuiteit van de zorg dreigt nu voor deze kwetsbare bewoners weg te vallen. 

Er is vanuit ZorgthuisNL, BVKZ, Riant Verzorgd Wonen, KenniZ en grote PGB zorgaanbieders: Het Gasthuis, Martha Flora en de Drie Notenbomen al reeds aandacht gevraagd voor de werkwijze rondom PGB-zorgaanbieders.

Wij voorzien het volgende probleem gezien de Corona uitbraak:

 1. Bovenop de al bestaande problematiek in zorgcapaciteit door tekorten op de arbeidsmarkt en groeiende zorgvraag, zal er een extra probleem ontstaan in de continuïteit van PGB-zorgaanbieders; 
 2. Oplopende kosten: enerzijds door verhoogd uitval personeel (door stijgend ziekteverzuim) en de daarvoor benodigde inzet van externe (zorg)medewerkers. Verder zien partijen kosten oplopen door de prijzen die gerekend worden voor (medische) hulpmiddelen; 
 3. De afwikkeling van declaraties duurt steeds langer en de afgifte van machtigingen is nu gemiddeld meer dan 10 weken; 
 4. Ondertussen probeert men met man en macht kwalitatief goede zorg te blijven geleveren, conform het kwaliteitskader; 

Kortom: PGB-zorgaanbieders krijgen problemen met continuiteit van de zorg voor de meest kwetsbare groep in de samenleving!  

En dan gebeurt er iets merkwaardigs. De verzekeraars horen de oproep van de minister en de oproep van het gehele kabinet en zeggen toe met regelingen te komen. Maar sluiten op voorhand de niet-gecontracteerde aanbieders; oftewel de PGB-zorgaanbieders uit. Dat betekent dat alle cliënten van deze zorgaanbieders in de kou worden gezet. Dit mag niet gebeuren! 

Wij pleiten daarom voor de toekenning van dezelfde regelingen & noodmaatregelen voor de PGB-zorgaanbieders in heel Nederland, zodat zij de continuiteit van de zorg ook tijdens de Coronaperiode kunnen borgen. Ook zij hebben recht op een gelijkwaardige behandeling en mogelijkheden voor het leveren van de benodigde zorg aan de meest kwetsbare PGB-cliënten in onze samenleving. Steun ook de kleinschalige PGB-zorgaanbieder tijdens de coronacrisis! 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen onderschrijf ik het bovenstaande en geef ik de initiatiefnemers mijn stem om voor mij op te komen! Samen sta je sterk! 

Deze petitie is mede vormgegeven door alle brancheverenigingen binnen de kleinschalige zorg en in samenwerking met KenniZ, het kennisplatform voor de kleinschalige zorg, geïnitieerd. 

Vul uw organisatie in
Invalid Input
Vul een contactpersoon in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Vul een telefoonnummer in
Invalid Input

Na ontvangst krijgt u van ons een e-mail waarin we bevestigen uw stem in goede orde te hebben ontvangen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan secretariaat@kenniz.nl toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

 

Deze masterclass is verdeeld in 2 onderdelen. 

Deel 1: korte digitale sessie over het stroomschema & het kaderen van Vertegenwoordiging - Donderdag 14 mei 13.30 -14.30

Deel 2: het 'live'-gedeelte wordt verzet een nieuwe datum. Deze volgt zodra er duidelijkheid is rondom de coronasituatie.

Vooral in de kleinschalige (woon)zorg worden zorgorganisaties en zorgverleners steeds vaker geconfronteerd met patiënten of cliënten die hun eigen belangen niet goed meer kunnen behartigen. Hierbij treedt vaak een vertegenwoordiger op namens de patiënt. Dat kan een familielid zijn, iemand die door de patiënt is aangewezen (een gemachtigde) of een door de kantonrechter benoemde mentor, bewindvoerder of curator. In de laatste gevallen is sprake van mentorschap, bewindvoering of curatele.

In de praktijk en uit onderzoek blijkt echter dat vertegenwoordiging kan botsen met goed zorgverlenerschap, waardoor spanningen ontstaan in de zorgrelatie met als gevolg een negatieve invloed op de zorg en behandeling van de patiënt of cliënt. Zo is lang niet altijd duidelijk wat de bevoegdheden van een vertegenwoordiger zijn en aan welke (kwaliteits)eisen een goede vertegenwoordiger moet voldoen. Daarnaast blijken vertegenwoordigers ook bij bewind, curatele en mentorschap in de praktijk in bepaalde gevallen een andere visie over hun taken en bevoegdheden te hebben dan de zorgaanbieder.

Om zorgaanbieders te ondersteunen bij vragen over vertegenwoordiging in de zorg, heeft onze partner Eldermans | Geerts een stroomschema Vertegenwoordiging opgesteld (gratis voor KenniZ leden). In de praktijk blijkt immers dat zorgaanbieders en zorginstellingen steeds vaker knelpunten ervaren in situaties waarin cliënten hun eigen belangen niet goed kunnen behartigen. Denk daarbij aan:

· De vraag wanneer een cliënt wilsonbekwaam is en wie dat vaststelt;

· Er is geen vertegenwoordiger beschikbaar, omdat niemand de patiënt wil of kan vertegenwoordigen;

· De vertegenwoordigers vanuit de familie hebben onderling discussie over behandelbeslissingen of andere aangelegenheden of nemen geen verantwoordelijkheid;

· De wettelijk of familiaire vertegenwoordigers kennen hun taken en bevoegdheden niet voldoende of voeren hun taken niet voldoende uit;

· De vertegenwoordigers nemen beslissingen die in strijd zijn met het belang van de cliënt;

· De vertegenwoordigers leggen de verantwoordelijkheid volledig bij de zorginstelling neer en vinden dat de zorginstelling de belangen van de cliënt maar moet behartigen.

Wat kan de zorgaanbieder of zorginstelling in deze en ander situaties doen? Welke (juridische) mogelijkheden bestaan er? Tijdens deze masterclass kom je erachter.

Dagprogramma

12.30 - 13.00 uur: Aanvang en gezamenlijke lunch 

13.00 - 14.30 uur: Plenaire sessie door onze experts van Eldermans | Geerts, mr. drs. D.J.C. (Daniël) Post en mr. E.M. (Elize) Breugem over onder meer actualiteiten rondom vertegenwoordiging en het juridisch kader rondom vertegenwoordiging

14.30 - 15.00 uur: Netwerkpauze 

15.00 - 16.30 uur: Interactief centraal bespreken van casuïstiek, mogelijkheid tot het stellen van vragen rondom 'Vertegenwoordiging van bewoners in de kleinschalige zorg'

16.30 uur: Afsluiting 

Tijdens deze Masterclass kan je al je persoonlijke vragen stellen, Daniël Post en Elize Breugem geven de handvatten rondom dit thema. Tevens wordt het Stroomschema Vertegenwoordiging aan de deelnemers ter beschikking gesteld inclusief een toelichting.

daniel post advocaat copy                   elize breugem advocaat 1

Iedere zorgondernemer begrijpt de noodzaak van leren en ontwikkelen, helaas komt het echter niet vaak tot een structurele aanpak. Bijvoorbeeld doordat opleiding en ontwikkeling extra kosten met zich meebrengen, omdat er tijdsgebrek is of gewoonweg dat je niet altijd weet waar ze moeten beginnen. De nieuwe SLIM-regeling moet hier verandering in gaan brengen. Want vanaf 1 maart dit jaar kunnen Zorgondernemers een subsidie aanvragen om een eigen online bedrijfsschool aan te schaffen en te implementeren voor al hun medewerkers. Ook jij kunt hier nu mee aan de slag samen met de KenniZ Academy!

Voor wie is de regeling?

MKB Ondernemers binnen elke sector kunnen de subsidieaanvraag indienen en dus ook binnen de zorg.  Het maximale subsidiebedrag is €24.999. Voor samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties (zoals brancheorganisaties en O&O-fondsen) kan de subsidie oplopen tot €500.000. Deze regeling werkt als een cofinanciering (met een max. van euro €25.000) en bedraagt 60/80% (afhankelijk van grootte onderneming) van het geïnvesteerde geld in opleiding en ontwikkeling.

Welke projecten vallen binnen de subsidie?

De subsidie kan worden ingezet voor een leerrijke werkomgeving. Denk daarbij aan het oprichten van een bedrijfsschool en loopbaanadviezen voor medewerkers. Dit kan al met behulp van een online leerplatform waarin medewerkers hun vaardigheden kunnen verbeteren en daarmee actief bezig zijn met een leven lang leren.

Wat betekent dit voor jouw opleidingsprogramma?

De kosten van een opleidingsprogramma inclusief e-learning platform voor gemiddeld 30 FTE ligt tussen de € 30.000 en € 50.000 euro per jaar. Door de SLIM-subsidie i.c.m. het KenniZ Academy e-learning platform te koppelen aan jouw scholingsprogramma kunnen we de kosten met minimaal 60-80% reduceren van het eerste opleidingsjaar*.

Hoe ziet dat eruit?

SLIM subsidieert maximaal 80% met een maximumbedrag van € 24.999 dit betekent dat een programma met een waarde van € 31.000 maximaal wordt gesubsidieerd, waarbij jouw kosten € 6.000 zijn. Het e-learning platform bieden wij als collectief platform aan, een initiële investering is daarom niet nodig. De KenniZ Academy vraagt voor jou de subsidie aan en wij stellen samen een driejarig programma vast. Op deze wijze word je volledig ontlast, ben je verzekerd van kwalitatief hoogwaardig programma en kun je de kosten laag houden*. Wij maken graag een voorstel op maat.

* Indien subsidie wordt toegewezen en afhankelijk van de grote van jouw zorgorganisatie

Leren ontstaat in een open en lerende werkomgeving. Motivatie, persoonlijke groei en jezelf ontwikkelen zijn daarin de sleutels. Niet altijd alleen, maar ook juist samen!

Daarom is het essentieel om na de ontwikkeling van het opleidingsbeleid – en plan, te starten met een ‘feest-moment’! Je hebt namelijk besloten om flink te investeren in jouw (zorg)team, in jouw mensen die jouw organisatie laten groeien en jouw visie laten uitstralen.

We starten met een centrale kick-off met iedereen

Elke medeweker, zorg of niet zorg, is onderdeel van de organisatie en verdiend scholing, groei en werkgeluk. Door een centrale kick-off, nemen we iedereen mee in de scholingsvisie, halen we ervaringen en behoeftes op en maken we samen één programma. Men wordt onderdeel, stelt zich open en wilt leren! Dat gaat dan vanzelf. Een kick-off organiseren we samen, groot of klein, dat maakt niet uit!

Om de maand begint met een ‘Beleving Box’

Op de eerste dag van de maand arriveert een KenniZ Academy Box, waarin het thema van de maand centraal staat. In deze box zit:

 • Introductie van het maand thema:
  • Waarom dit thema?
  • Wat is het doel van de maand?
  • Wat gaan we leren deze maand?
  • Wat gaan we met elkaar bereiken?
  • Wat verwachten we van jou als deelnemer?
 • Checklists/ beleid van het huis/ voorbeeld
 • Ludieke oefening /prijsvraag van de maand
 • Awareness Poster: Wist je dit?
 • Producten of gebruiksvoorwerpen ter introductie van de maand

Op deze wijze is elke leerlijn elke maand weer een ‘feestje’, wat zal erin zitten? Wat gaan we leren deze maand? De box wordt samengesteld in samenwerking met onze experts en tevens met jou. Zodat we altijd aansluiten op jouw scholingsbehoeftes en leeropties!

Leren is een continu proces – door alle lagen van de organisatie

We leren elke dag nieuwe dingen en dit zal nooit stoppen. Daarom geloven wij erin dat door tijdig samen te evalueren, ervaringen na elke leerlijn op te halen en de ‘lessons learned’ mee te nemen in de volgende leerlijn. We ten alle tijden ervoor kunnen zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft, maar ook dat (zorg)medewerkers geboeid en gemotiveerd blijven. Ze zien niet alleen zichzelf groeien, maar ook het management groeien, kortom de hele organisatie blijft in beweging.

Elke maand komen er nieuwe leerlijnen bij en ontwikkelen wij deze ook vaak samen met de zorgorganisatie. Wij gaan op zoek naar de juiste kwalitatieve trainers en wij ontwikkelen in gezamenlijkheid de gewenste leerlijn. De volgende kwaliteitseisen worden gevraagd van onze trainers:

 • Expert van het vakgebied;
 • Kennis en kundig binnen de kleinschalige zorg en in staat de vertaalslag te maken naar de praktijk;
 • Bereid om samen met de KenniZ Academy een aparte leerlijn te ontwikkelen, ‘it takes two to learn’;

De leerlijnen die volgens de richtlijnen (Kwaliteitskader) verplicht zijn in het scholingsprogramma zullen wij elk jaar laten terugkomen, elk jaar met een nieuwe uitdaging/extra thema’s om zo jouw (zorg)team extra uit te dagen. Maar het kan ook voorkomen, dat we soms even moeten terugschakelen in niveau (bijvoorbeeld door veel wisselingen in het team), zodat we weer even moeten teruggrijpen naar de basis. Door vinger aan de pols te houden met regelmatige evaluaties, zorgen we altijd voor tijdige bijsturing van de scholing.

Dit is ook de reden dat wij in gezamenlijkheid een meerjarig opleidingsbeleid en programma willen vormgeven. Wij geloven erin dat cyclisch leren minimaal drie jaar nodig heeft. Je gaat met elkaar een nieuwe leeromgeving vormen, een nieuwe cultuur vormen en dat heeft tijd nodig. Wij geloven ook dat een integratie tussen jouw kwaliteitsbeleid en scholingsbeleid, de

toegevoegde waarde is om jouw zorgorganisatie te laten groeien en kwaliteit op alle vlakken continu en tijdig te borgen. Dat is onze meerwaarde vanuit de KenniZ Academy.

Naar aanleiding van de intake en gewenste leerlijnen wordt er een opmaat scholingsprogramma voor jouw zorgorganisatie opgezet. Vervolgens gaan wij met onze gekwalificeerde trainers en opleidingsinstituten aan de slag om de opleidingscoördinatie en planning samen met jou te realiseren. 

Wij ontwikkelen samen met jou een op maat geschreven opleidingsbeleid en -plan voor de komende drie jaar. Hiervoor gaan wij opzoek naar de elementen in het kwaliteitsplan, het kwaliteitsverslag, competenties, wensen van zorgpersoneel en eventueel de IGJ Bezoeken om tot een optimaal scholingsvisie en programma te komen.

De volgende leerlijnen worden in het programma altijd aangeboden vanuit de KenniZ Academy:

 1. Voorbehouden – en risicovolle handelingen binnen de kleinschalige zorg (geaccrediteerd) – BIG 5 jaar geldig.
 2. Infectie- en Hygiëne voor de kleinschalige zorg (inclusief Corona e-learning) – om de twee jaar verplicht.
 3. Medicatieveiligheid voor de kleinschalige zorg (geaccrediteerd en met toetsing) – elk jaar.
 4. Integrale veiligheid en brandveiligheid voor de kleinschalige zorg – elk jaar.
 5. Methodisch werken voor de kleinschalige zorg (inclusief 1 op 1 coaching voor zorgmedewerkers en technische training op basis van soort ECD) – elk jaar.
 6. Omgang met onbegrepen gedrag/bewoners met dementie binnen de kleinschalige zorg (indien dit de hoofd doelgroep is binnen de woonvorm).

Aanvullende leerlijnen:

 1. Palliatieve zorg binnen de kleinschalige zorg.
 2. Wondzorg binnen de kleinschalige zorg.
 3. Diabetes zorg binnen de kleinschalige zorg.
 4. Wet zorg en Dwang (WZD) binnen de kleinschalige zorg.
 5. Indicator Eten + Drinken binnen de kleinschalige zorg.
 6. HACCP-training binnen de kleinschalige zorg.
 7. Omgang met onbegrepen gedrag en bewoners met dementie binnen de kleinschalige zorg.
 8. Hospitality binnen de kleinschalige zorg.
 9. Valpreventie binnen de kleinschalige zorg.
 10. Ouderenmishandeling binnen de kleinschalige zorg.
 11. Mondzorg binnen de kleinschalige zorg.
 12. Persoonlijke ontwikkeling, reflectie en feedback trajecten samen met jouw zorgteam zodat we een open leercultuur blijven stimuleren.

Dit is slecht een greep van de leerlijnen die wij specifiek voor jullie hebben ontwikkeld met bekende trainers/ instanties binnen de zorg. Benieuwd welke programma wij voor jouw kunnen samenstellen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

De KenniZ Academy speelt hierop in om namens jouw zorgonderneming deze subsidie aan te vragen en dan ook het gehele scholingsprogramma voor jou op maat in te richten.

In een notendop wat wij aanbieden vanuit de KenniZ Academy: 

 • Toegang tot een eigen online platform met meer dan 300 E-learnings
 • Strategisch Opleiding Plan (SOP)
 • Drie jarig opleidingsprogramma’s op maat;
 • Speciale leerlijnen voor de (kleinschalige zorg) met accreditatie;
 • Centrale kick-off van jouw opleidingsprogramma;
 • Thema boxen met posters en attributen voor een levensechte beleving;
 • Coördinatie van de leerlijnen en planning op locatie
 • Persoonlijke & klassikale vormen van leren met experts met ervaring binnen de kleinschalige zorg (Inspiratie sessies, workshops, lerende netwerken);
 • Management overzichten van de competenties & voortgang van je zorgmedewerkers (dashboards en HRM-kwaliteitssysteem);
 • Continu afstemming en voortgang over de leercurve van jouw medewerkers om de programma’s zo goed mogelijk te laten aansluiten.

Een structurele verankering middels investeringen in de deskundigheid van zorgwerknemers is een van de speerpunten van de IGJ in komende jaren. Ook draagt een professioneel opleidingsprogramma bij aan de aantrekkelijkheid als werkgever, dit helpt bij de rekrutering van het juiste zorgpersoneel.

Wij ontwikkelen op maat met jou een opleidingsbeleid en plan voor het komende jaar. Hiervoor gaan wij samen met jou opzoek naar de elementen van het kwaliteitsplan, verslag, competenties en wensen van zorgpersoneel en eventueel IGJ bezoeken, om samen tot een optimaal scholingsvisie te komen

Omdat de distributie snel op gang gaat komen, verzoeken wij u dringend per omgaande het format in te vullen en dit uiterlijk dinsdag 24 maart vóór 12.00 uur bij secretariaat@kenniz.nl aan te leveren.

Met het aanleveren van uw gegevens via het format geeft u ons toestemming om deze gegevens incl. de gegevens van de contactpersonen in het kader van alle maatregelen rondom het Coronavirus te verspreiden naar de noodzakelijke partijen.

Invullen format

Bijgevoegd treft u het format aan met het verzoek dit volledig in te vullen. Voor het bepalen van de GGD-regio hebben we een overzicht met gemeenten toegevoegd waarachter de betreffende GGD-regio staat. Hieronder treft u ook een landkaart met de GGD regio’s aan. U kunt meerdere GGD-regio’s invullen in het format.

Bij de uitvraag vragen wij u een schatting te geven van het aantal benodigde beschermingsmiddelen dat u per week nodig heeft. Zoals eerder genoemd, zal dit door ROAZ ook nog uitgevraagd worden c.q. frequent geactualiseerd worden.

Download hier het schema, vul in en stuur direct op naar secretariaat@kenniz.nl

Totaal_Inventarisatie_Kenniz_leden_PBM.xlsx

Instructie video conference Microsoft Teams– KenniZ event  

                                             

 Zorg voor een goede WiFi verbinding voordat je start.

 1. Zoek de uitnodiging die per email is verstuurd met titel 'Uitnodiging digitale KenniZ sesie 'naam van event'
 2. Open de uitnodiging en klik op de link 'deelnemen aan Teams Vergadering'
 3. Kies voor 'deelnemen op het web' (downloaden mag ook, maar dat kan soms wat tijd kosten)
 4. Er opent dan direct een scherm. Check of je beeld en geluid aan staat (de icoontjes zijn zichtbaar op ditzelfde scherm) 
 5. Klik daarna op 'Nu deelnemen' (blauwe balk, zie foto onder)
 6. Je ziet de KenniZ expert en andere deelnemers verschijnen.

Instructie video conference opstarten copy copy

 

Heb je een vraag tijdens de sessie, dan kan je deze alvast met de chatfunctie vermelden. Op die manier kan de KenniZ expert doorgaan met zijn of haar verhaal en op het gewenste moment meerdere vragen beantwoorden. Wanneer je je muis beweegt, zie je een balk met opties verschijnen. Het blauwgekleurde icoon (tekstballon) klik je aan en aan de rechterkant verschijnt een venster.

Instructies video conference chatfunctie copy

Op donderdag 12 maart was een mooie groep kleinschalige woonzorgondernemers bijeen bij de inspiratiesessie van maart: ‘Direct aan de slag met jouw financiele en juridische vraagstukken’. De kans om de fiscale positie van jouw onderneming, zowel zakelijk als privé, eens goed onder de loep te nemen. De juridische, en fiscale zorgitems werden behandeld waar je in 2020 rekening mee moet houden. Ook is er uitgebreid gekeken naar de nieuwe wet-en regelgeving die van belang zijn en waar je je alvast op kunt gaan voorbereiden.

De aanwezigen hebben de middag beoordeeld met een 7! Hartelijk dank voor jullie inspirerende aanwezigheid & het delen van ervaringen. 

Tijdens deze middag waren we te gast bij onze nieuwe samenwerkingspartner Eldermans I Geerts in Zeist. Bedankt voor de gastvrijheid!

Wmcz 2018

De middag werd gestart door Carolien Ham van (jurist bij Eldermans I Geerts). Zij gaf een duidelijk verhaal over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (wmcz 2018). Per 1 juli 2020 zal de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) worden vervangen door de Wmcz 2018. De reikwijdte van de Wmcz 2018 wijkt af van de huidige Wmcz. Het kan dus zijn dat een zorgaanbieder onder de huidige reikwijdte niet onder de Wmcz valt maar vanaf 1 juli 2020 wel onder de Wmcz 2018. De Wmcz 2018 hanteert twee grenzen bij de beoordeling of een instelling verplicht is om een cliëntenraad in te stellen: er wordt in de regel door meer dan 10 zorgverleners zorg verleend όf er wordt in de regel meer dan 25 zorgverleners zorg verleend. De grens die gehanteerd dient te worden is afhankelijk van het type instelling en het type zorg dat wordt verleend.

Het is zorgaanbieders aan te raden om tijdig te bekijken of zij per 1 juli a.s. aan de verplichten van de Wmcz 2018 voldoen, en zo ja welke verplichtingen voor hen gelden.

Daarna namen Daniel Post en Karik van Berloo (advocaten bij Eldermans | Geerts) het stokje over om een aantal thema's door te nemen in de juridische zorgwereld en hoe je hier als zorgondernemer mee om kan gaan wanneer je stuit tegen een probleemstuk.

karik en daniel copy copy copy copy

Toezichthouders (IGJ, NZa en AP)

Wat al snel naar voren komt, is dat veel zorgondernemers het moeilijk vinden wanneer de IGJ een onverwacht bezoek komt brengen en daarbij de vraag stelt om dossiers te mogen in kijken. Laat je ze in alle dossiers kijken of helemaal niet? Er zijn een aantal alternatieven om zo toch te voldoen aan het verzoek van de IGJ, maar tegelijkertijd de controle bij jezelf te houden. Vraag IGJ in ieder geval waarom het noodzakelijk en proportioneel is dat IGJ in de behandeldossiers wenst te kijken. IGJ heeft immers slechts een inzagebevoegdheid indien de inzage noodzakelijk is voor de toezichthoudende taak én als het gebruik proportioneel en evenredig is. Vraag jezelf dus af; wie wil in het dossier kijken en waarom?

Eldermans I Geerts heeft een stappenplan ontwikkeld met daarin tips en tricks voor een bezoek van IGJ. Dat stappenplan is hier te downloaden.  


Zorgovereenkomst

Hoewel de afspraken tussen een patiënt en een zorgverlener vaak niet officieel schriftelijk worden vastgelegd – denk bijvoorbeeld aan de patiënt die bij de tandarts voor controle komt – is dit wel van groot belang. Dit is namelijk van belang voor de momenten waarop een discussie ontstaat over de te leveren zorg en/of de vergoeding die daarvoor is afgesproken. Sinds 1 april 2017 geldt voor de zorgovereenkomst met betrekking tot zorgverlening vanuit een PGB een verplicht format van de Sociale Verzekeringsbank. Bij het maken van de afspraken is tevens van belang dat bekeken wordt of de patiënt ter zake wilsbekwaam is. Mogelijk is de patiënt ter zake wilsonbekwaam om beslissingen te maken en is goedkeuring van een vertegenwoordiger nodig (zoals een curator, mentor of een schriftelijk gevolmachtigde). Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg betreft een groot thema. Daarom zal Kenniz in samenwerking met Eldermans|Geerts op 14 mei a.s. een masterclass ‘Vertegenwoordiging van bewoners in de kleinschalige zorg: familieleden, bewindvoerders en mentoren’ organiseren. Tijdens deze masterclass zal uitvoerig stilgestaan worden bij de knelpunten die zorgaanbieders ondervinden in de praktijk bij vertegenwoordiging van cliënten.

Wtza

Zorgverleners die vanuit de Zvw en Wet langdurige zorg gefinancierde zorg verlenen en dit willen declareren bij de zorgverzekeraar dienen momenteel een toelating te hebben op grond van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). De Wtzi zal echter op korte termijn deels plaats moeten maken voor de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). De Wtza brengt voor nieuwe én bestaande zorgaanbieders een meldplicht in het leven. Naast de meldplicht geldt voor Instellingen die medisch specialistische zorg verlenen of die met meer dan 10 zorgverleners Zvw of Wlz zorg verlenen dat zij een toelatingsvergunning dienen te hebben. Er bestaan nog verschillende onduidelijkheden met betrekking tot de toepassing van de Wtza.

Materiële (dossier)controles door de zorgverzekeraar / het zorgkantoor

Uitgangspunt van de AVG is dat het verboden is om gegevens over de gezondheid van een persoon te verstrekken. Daar zijn echter uitzonderingen op mogelijk. Op grond van de Wet Langdurige Zorg en de Regeling langdurige zorg dient (kort gezegd) de gecontracteerde zorgaanbieder in het kader van een materiële controle medische gegevens te verstrekken. Wel dient de zorgaanbieder bij het verzoek van het zorgkantoor na te gaan of de opgevraagde medische gegevens noodzakelijk zijn voor het vaststellen van het controledoel en of de gegevens passen binnen het controledoel. Daarnaast dienen de opgevraagde gegevens proportioneel te zijn: er zijn geen andere minder ingrijpende alternatieven waarop het zorgkantoor de controle kan afronden. Het is daarom van belang dat een zorgaanbieder bij een verzoek om medische informatie door een zorgkantoor het specifieke controleplan opvraagt zodat bovenstaande punten beoordeeld kunnen worden.

andre copy

André Loesink (Belastingadviseur bij Westerveld & Vossers) nam in het laatste gedeelte van de middag de gelegenheid om over de status te vertellen van het financiele stuk rondom personeel in de zorg.

High ligths

* GEEN proeftijd voor een contract van 6 maanden

* Voorwaarde voor een lage premie, van belang is om het arbeidscontract te checken. Is deze aanwezig? Is deze gedateerd? Staan beide handtekeningen op het contract? Zo niet, dan kan je ervoor kiezen een nieuw contract op te maken of een addendum >> VOOR 1 juli 2020 regelen (tijdens de sessie werd de datum van 31 maart 2020 genoemd, dit is ondertussen veranderd)

* DBA; onduidelijk is wat de vervanging van deze wet zal zijn.

* Uitlenen personeel; onder strikte voorwaarden vrijgesteld (maak verschil tussen structureel en niet-structureel ter beschikking stellen)

* Geen handhaving, tenzij kwaadwilligheid

* Veel zzp'ers zijn eigenlijk schijnzelfstandigen

Controle & handhaven

Vanaf 1 januari 2020 zijn er gerichte controles, maar er volgen nog geen boetes. Vanaf 2021 gaat de nieuwe regeling in, welke acties er dan worden ondernomen is nog niet duidelijk.

De presentaties zijn gedeeld met de deelnemers en zijn te vinden op het KenniZ portaal.

Heb jij vragen of een financieel of juridische vraagstuk? Neem dan contact op met het secretariaat@kenniz.nl en wij brengen je in contact met onze KenniZ experts.

 

 

Thema's die centraal staan tijdens deze middag: 

·         

·         

·  

Wat gaat deze inspiratiesessie jou brengen?

·        Op een interactieve manier meer inzicht in bovenstaande zaken 

·        Meer bewustzijn van en kennis over de inhoud en hoe je daarmee aan de slag kan gaan

·        Een goed gesprek met collega zorgondernemers en het delen van kennis

Programma

12.30 - 13.00 uur: Inloop met koffie en thee

13.00 - 14:15 uur: Plenaire toelichting over de basiskennis, bewustwording en tips over hoe in gesprek te gaan

14:15 - 14.45 uur: Netwerkpauze 

15.00 - 16.30 uur: Rondetafelgesprekken met zorgondernemers onderling rondom ingebrachte casuïstiek

16:30 - 17.00 uur: Nabespreken

Datum & locatie 

Datum:  23 april 2020 van 12.30-17.00 uur 

Locatie: Vilans, Catharijnesingel 47, 3511 GC in Utrecht 

Deze inspiratiesessie is kosteloos.

Annuleringsbeleid

Kan je toch niet aanwezig zijn? Dan graag 24 uur van tevoren afmelden bij het secretariaat van KenniZ. Bij no-show brengen wij € 79,00 per aanmelding in rekening voor reeds gemaakte eventkosten, organisatie & food waste.

Inschrijven

Heb je een specifieke vraag of worstel je met een onderwerp, vermeld dit bij het aanmelden en beinvloed op deze manier de inspiratiesessie. Geef dit aan in het aanmeldformulier en een expert neemt op voorhand contact met jou op. 

Invalid Input
Vul uw organisatie in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
 

Nog enkele plekken vrij voor training 1

Voorjaar 2020 starten mijn nieuwe trainingen ‘’Smaak een bijzonder geheel”.

Wil je ook aan de slag met echt eten in de zorg? Neem de proef op de som en meld je aan voor de training! Aanmelden kan via  eric-jan@desmaakman.nl

Er zijn voor training 1 nog enkele plekken vrij!
1 Training smaak en smaakoplossingen voor mensen met dementie, cliënten geriatrie en ouderen. Voor chef-koks, souschefs, koks en diëtisten werkzaam binnen care en cure.

De training voor oncologische patiënten is helaas volgeboekt. Je kunt nog wel aangeven dat je interesse hebt. Je komt dan op de wachtlijst voor een nieuwe serie.
2 Training smaak en smaakoplossingen voor de doelgroep oncologische patiënten. hashtag#smaakverandering

Voor chef-koks, souschefs, koks en diëtisten werkzaam binnen care en cure.

Vanuit KenniZ willen wij de zorgondernemer optimaal ondersteunen bij de implementatie van het thema: Vrijheid & Veiligheid' met de Wet Zorg en Dwang. Dit doen wij via verschillende mediums; delen van belangrijke documentatie, scholingsmogelijkheden met e-learning in de KenniZ Academy en workshops.

Peter Hoekstra is onze vaste KenniZ expert en een kei op dit gebied. Hij geeft jou alle kennis en handvatten die nodig zijn.

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. Het doel van de wet is veilige en goede zorg aan de cliënt bieden, ook aan mensen die daarover moeilijk zelf kunnen beslissen of niet willen. De kern van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. 

 

Peter Hoekstra copy

 

 

 

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Bekijk nog meer voordeel van KenniZ met het Premium Lidmaatschap en sluit je aan.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De KenniZ coöperatie

logo kleemans

logo careportal

logo eldercare

logo westerveld en vossers

Schermafbeelding 2018 06 07 om 13.45.20 copy