Uncategorised

Tijdens deze inspiratiesessie staan de Zorgvastgoedontwikkelingen 2020 en 2021 centraal. Welke trends hebben we gezien binnen het (kleinschalige) woonzorgvastgoed en wat mogen we verwachten van 2021. Houden we de beloofde groei van het aantal woonzorginitiatieven vast? En op welke wijze kunnen wij de grote belemmering, het vinden van geschikte locaties, makkelijker toegankelijk maken? De HD groep, inhoudelijke partner van KenniZ op gebied van zorgvastgoed en architectuur zal deze ontwikkelingen met ons delen! Tevens gaan we deze middag interactief aan de slag! Meld je nu aan en wees voorbereidt in 2021! 

De volgende thema's staan centraal deze middag: 

Zorgvastgoed ontwikkelingen van 2020 en wat mogen we verwachten in 2021? 

Schermafbeelding 2020 08 23 om 09.30.47

Carolien Vermaas (directeur senioren- & zorghuisvesting) en Mark Logtenberg delen tijdens deze middag de vastgoedontwikkelingen van 2020:

-

-

-

En zullen met de zorgondernemers en starters in de zaal een uiteenzetting doen van de vewachtingen in 2021. 

Op welke wijze kan je de architect nu laagdrempelig betrekken in het (voor)traject? 

Martijn Verhagen is als architect betrokken bij diverse projecten en heeft zich gespecialiseerd in bouwen voor mensen met dementie. HIj deelt zijn inzichten en ontwikkelingen om optimaal te kunnen ontwerpen voor deze kwetsbare doelgroep. Schermafbeelding 2020 08 23 om 09.30.57

De architecten van HD groep zijn zich bewust van de kosten die de inzet van een artchitect in het (voor)traject met zich meebrengen. Het toetsen van de haalbaarheid van het zorgconcept, het uittekeken van het plan van eisen, kortom de locatie toetsen op zijn mogelijkheden, zonder dat de locatie aangekocht is. Dit brengt voor de zorgondernemer hoge risico's met zich mee. In samenwerking met KenniZ hebben de architecten van de HD groep de 'Menu' ontwikkeld, op deze wijze kun je laagdrempelig en betaalbaar gebruik maken van hun expertise. 

Slim nieuwe Locaties zoeken met concept Real Smart

De enorme groei van kleinschalige woonzorginitiatieven wordt momenteel onderdrukt door een aantal factoren, een daarvan is het vinden van geschikte locatiesSchermafbeelding 2020 08 23 om 09.31.55 met de juiste bestemming. Er gaat veel tijd zitten in het vinden van nieuwe locaties. Daarnaast zien wij ook dat tijdens de Corona periode veel zorginitiatieven kwetsbaar zijn en dreigen om te vallen. Graag presenteren wij het concept van Real Smart, waarin we onder andere op een innovatieve wijze, off market, zicht krijgen op de beste locaties (tot op het niveau van perceel/pand) in heel Nederland, met de juiste bestemming/ omvang en plan van eisen t.a.v. het zorgconcept. Daarnaast willen we in z’n algemeenheid laten zien wat de kracht van data is voor allerlei beslissingen juist nu ook in de Coronatijd. In samenwerking tussen Kenniz en Careinvest willen we de toegevoegde waarde van het data gedreven werken presenteren en discussiëren op welke wijze er tot betere besluiten kan worden gekomen voor uw organisatie en voor de leden van het KenniZ platform.

In het tweede deel van de bijeenkomst willen we stilstaan bij de toegevoegde waarde van big data voor investeringsbeslissingen in de particuliere markt. Daarin laten we zien hoe de locaties verspreidt zijn door heel Nederland en geven we een preview van hoe de demografie, zorgvraag en de verschillende inkomenssegmenten zich ontwikkelen en waar de hotspots liggen voor nieuwe locaties.

Co Politiek - De komende decennia zijn er in de zorg en vanwege de vergrijzing enorme uitdagingen. Daar wil ik met mijn passie voor zorg, vastgoed, data en innovatie een significante bijdrage in leveren. Het bloed gaat sneller lopen bij onderschijdende senioren- en zorgoplossingen met maatschappelijke impact.

De groei van (particuliere) woonzorginitiatieven, houden we dit vast? 

Het aantal nieuwe particuliere woonzorglocaties in Nederland is de afgelopen jaren razendsnel gegroeid. In 2012 waren circa 130 particuliere woonzorglocaties operationeel (DTZ, 2012). Begin 2017 werd het aantal particuliere woonzorglocaties geschat op 275 locaties (CBRE, 2017; Cushman & Wakefield, 2017). In juni 2018 is de teller opgelopen naar 301 particuliere woonzorglocaties (Zorgkaart Nederland, 2018).

De database van Careinvest, welke vanuit KenniZ aan de sector beschikbaar wordt gesteld, laat zien dat de sector medio 2019 is doorgegroeid naar ruim 400 initiatieven (Careinvest, 2019). Bij gemiddeld 20 woonzorgappartementen betekent dit dat deze sector nu meer dan 8.000 verpleeghuisplaatsen telt. Daarnaast zijn nog circa 100 locaties in ontwikkeling en wordt een behoefte voorspeld van circa 1.100 locaties in 2040 (Cushman & Wakefield, 2017). Gaan we dit vasthouden? 

Agenda 

12.30 - 13.00 uur: Inloop met koffie/thee; 

13.00 - 14.30 uur: Plenaire sessie door bovenstaande inhoudelijke experts; 

14.30 - 15.00 uur: Netwerken 

15.00 - 16.00 uur: Interactief aan de slag tijdens de volgende mini-workshops: 

1) Ontwerpen voor mensen met dementie

2) Nieuwe locaties zoeken met SLIM - voorbeeld casus 

3) Zorgfinancering voor de startende zorgondernemer (diverse moddelen bespreken)

16.30 uur: Centraal bespreken, ruimte voor vragen & terugkoppeling

17.00 uur: Afsluiting 

Datum, locatie en aanmelden

Datum: Donderdag 3 december 2020 

Locatie: HD Ontwikkeling | Architectuur | Projectmanagement, Jan Leentvaarlaan 30, 3065 DC  Rotterdam (routebeschrijving) 

Ben je premium lid van KenniZ? Dan kan je met 2 personen gratis naar deze info sessie. Willen meer collega's aansluiten? Dan zijn kosten daarvan 79,00 (ex. btw) per persoon. Ben je (nog) niet lid van KenniZ? Dan zijn de kosten 79,00 euro (ex. btw) per persoon. Ook deze sessie is geschikt voor Startende Zorgondernemers en gratis te bezoeken vanuit het Start Up programma vanuit KenniZ. 

Annuleringsbeleid

Kan je toch niet aanwezig zijn, dan graag 24 uur van te voren afmelden. Bij no-show brengen wij bij leden 79,00 euro ex btw pp in rekening en voor niet-leden 99,00 ex btw voor reeds gemaakte eventkosten, organisatie & food waste.

Aanmelden 

Aanmelding graag hier: {rsform} 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de standaard voor kwaliteit in de verpleeghuiszorg. Het is daarmee het kompas voor betrokken partijen als de cliënt en mantelzorgers, zorgverleners en zorgorganisaties, zorgkantoren en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Een belangrijke manier om het werken daaraan inzichtelijk te maken, is het opstellen van een kwaliteitsplan en -verslag.

Onze KenniZ expert Barbara de Kort zorgt er tijdens deze workshop voor dat je de juiste kennis en tools krijgt om alle vraagtekens en problematiek waarmee je worstelt, in kaart kan brengen, zodat je hiermee aan de slag kan gaan.

Kwaliteitskader

Wat gaat deze workshop je brengen?

 • Op een interactieve manier meer inzicht in: Wat doen we goed? Waar zitten onze sterktes? Waar vinden we verbeterpunten?
 • Meer bewustzijn van en kennis over de inhoud van het kwaliteitskader in de dagelijkse praktijk;
 • Een goed gesprek met collega organisaties en verschillende invalshoeken horen;
 • Wat zijn de absolute do's and don'ts voor het opstellen van een kwaliteitsplan?
 • Hoe gaat het zorgkantoor om met het kwaliteitsplan, wat gebeurt hier precies mee?

Programma

12.30 - 13.00 - inloop met koffie en thee

13.00 - 14.15 – Toelichting Kwaliteitskader door onze expert Barbara de Kort 

14.15 - 14.45 Netwerkpauze 

14.45 – Interactieve rondetafelgesprekken (casuïstiek) rondom het kwaliteitsplan:

 1. Leren en verbeteren van cliëntervaringen
 2. Het kwaliteitsplan
 3. Checklist onderdelen kwaliteitsplan 

16.00 -  Centraal bespreken en terugkoppeling en mogelijkheid tot stellen van vragen

16.30 - Afsluiting                                                                          

Datum, tijd & locatie

Datum: dinsdag 17 november 2020 

Locatie: Bolbergseweg 12a, 4854 NG Bavel – Kleemans

De workshop gaat door bij minimaal ? deelnemers.  Je ontvangt een certificaat van deelname.

Deel gelijk je vraag of probleemstuk bij het aanmelden, zodat Barbara jou optimaal kan ondersteunen.

De kosten voor deze workshop zijn 79,00 euro ex btw per persoon. Ben je (nog) niet lid van KenniZ? Dan zijn de kosten 129,00 euro (ex. btw) per persoon. 

Annuleringsbeleid

Kan je toch niet aanwezig zijn? Dan graag 48 uur van tevoren afmelden bij het secretariaat van KenniZ. Bij no-show brengen wij € 79,00 per aanmelding in rekening voor reeds gemaakte eventkosten, organisatie & food waste.

Aanmelden

{rsform ??} 

Je hebt een droom, een eigen visie op zorg

 

Je wilt het graag anders doen in de zorg

 

Je gelooft in tijd en aandacht voor jouw bewoner

 

Hoe dit te vertalen naar een concreet plan voor jouw eigen zorgonderneming?

 

KenniZ Start-up biedt de startende zorgondernemer in Nederland het lerend netwerk. Door met elkaar in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen en te sparren met experts, krijg je de handvaten om jouw droom/visie te vertalen naar jouw eigen zorgonderneming. Je wordt het gehele traject ondersteunt en op weg geholpen bij alle stappen van het zorgondernemingschap. Bij het realiseren van een kleinschalige woonvorm is het belangrijk dat er voldoende financiering beschikbaar is. Er kunnen pas definitieve keuzes worden gemaakt over de omvang en vormgeving van de woonvorm, wanneer het duidelijk is of de plannen haalbaar en betaalbaar zijn. Van een geschikte locatie, tot een sluitende zorgexploitatie en het operationeel krijgen van jouw locatie, al deze thema’s staan centraal bij KenniZ Start-up.

Deze keer staat het thema: Medische Borging voor jouw kleinschalige woonzorginitiatief centraal. Het starten van een kleinschalige woonzorgininiatief vraagt om het voldoen aan een 'waslijst' van eisen. Zo ook de medische borging voor jouw toekomstige locatie. De samenwerking met de huisarts, specialist ouderengeneeskundige en andere medische discplines is daarbij een must. Het wordt zelfs als 'strenge eis' gehanteerd vanuit het zorgkantoor en kwaliteitskader V&V. Kortom, je ontkomt er niet aan om al vroegtijdig in gesprek te gaan met de huisartsen om je heen. Maar hoe overtuig je hen om de medische zorg op zich te nemen voor jouw kleinschalige woonzorghuis, hoe zien de financieringsstructuren eruit voor het betalen van een huisarts en specialist ouderengeneeskundige (SO)? En hoe kun je de samenwerking tussen de huisarts en de SO zo goed mogelijk vormgeven? Kortom, wees voorbereidt. Tijdens deze Start Up sessie vertellen wij vanuit de laatste ontwikkelingen en geven wij handvatten om dit proces (vroegtijdig) zo goed mogelijk vorm te geven, zodat je niet voor verassingen komt te staan als je open wilt gaan voor jouw toekomstige bewoners. 

Agenda 

12.30 - 13.00 uur: Inloop met koffie/thee

Schermafbeelding 2020 08 23 om 08.53.53

13.00 - 14.30 uur: Plenaire sessie door onze inhoudelijke experts die samen met je stilstaan bij jouw droom/visie op zorg en deze te vertalen naar een concreet operationeel plan. Barbara de Kort (kwaliteitsadviseur vanuit Kleemans en coach Waardigheid en Trots) deelt vanuit het kwaliteitskader V&V en eisen vanuit zorgkantoor t.a.v. medische borging.

Een selectie van thema’s die aanbod komen zijn:

 • Wat zijn de eisen t.a.v. medische borging vanuit het kwaliteitskader V&V? 
 • Welke eisen legt het zorgkantoor op t.a.v. medische borging vanuit het kwaliteitskader V&V?
 • Hoe ga je de huisarts overtuigen van een samenwerking met jou initiatief? 
 • Welke contractvormen zijn er om deze samenwerking vast te leggen (uitgangspunten vanuit de LHV)?
 • Op welke wijze kan ik een specialist ouderengeneeskundige en evt. behandelteam aan mij verbinden? 
 • Welke contractvormen zijn er om deze samenwerkijng vast te leggen (uitgangspunten vanuit Verenso)?
 • Hoe zorg ik voor een optimale samenstelling / samenwerking tussen huisarts / SO en mijn zorgteam? (Taken en verantwoordelijkheden)
 • Op welke wijze kan ik de medische borging optimaal financiëren? 
 • Ik kan geen HA/SO vinden, wat nu? 

Bovenstaande thema’s is een selectie van onderwerpen die aanbod komen. Wij vragen je op voorhand vragen aan te leveren, zodat de experts zich hierop kunnen voorbereiden.

14.00 - 14.30 uur: Netwerken 

Schermafbeelding 2020 08 23 om 08.53.35

14.30 - 15.00 uur: Miranda van der Made (ervaringsdeskundige, Care management Compartijn en veel ervaring met onderhandelingen van zorgkantoor / inzet van SO/HA) deelt haar verhaal & ervaringen & tips t.a.v. medische borging voor jouw (toekomstige)zorgonderneming.

15.00 - 16.00 uur: Interactief aan de slag ‘Je eigen zorgonderneming realiseren’. Je krijgt de ruimte om met andere zorgondernemers en experts te sparren. 

16.30 uur: Centraal bespreken, ruimte voor vragen & terugkoppeling

17.00 uur: Afsluiting 

Datum, locatie en aanmelden

Datum: Donderdag 8 oktober 2020 

Locatie: Bankastraat 100, 2585 ES Den Haag (is een mogelijke locatie voor deze bijeenkomst of bij een lid)

Ben je KenniZ lid, dan is deze sessie gratis. Ben je (nog) geen KenniZ lid, dan kan je als startende zorgondernemer eenmalig toetreden aan dit Lerend Netwerk ‘Start-up’, voor 99,00 euro (i.p.v. 149,00 euro per bijeenkomst) voor de eerste bijeenkomst. 

* Wil je daarna blijvend toetreden tot het lerend netwerk voor de startende zorgondernemer, dan is een Premium Lidmaatschap van KenniZ een vereiste. Voor slechts 999,00 euro per jaar wordt je al lid met jouw startende zorgonderneming.

* Toegang tot Starters-pakket KenniZ 

Annuleringsbeleid

Kan je toch niet aanwezig zijn, dan graag 24 uur van te voren afmelden. Bij no-show brengen wij bij leden 79,00 euro ex btw pp in rekening en voor niet-leden 99,00 ex btw voor reeds gemaakte eventkosten, organisatie & food waste.

 

Aanmelden

Aanmelding graag hier: {rsform}

Jouw bewoners en medewerkers staan centraal in jouw onderneming, op jouw locatie. Daarin speelt hygiene en infectiepreventie, juist ten tijde van Corona een belangrijke rol. Want aandacht voor hygiëne en infectiepreventie maakt een verschil voor jouw bewoners en jouw medewerkers en collega's. Dat is waarom het belangrijk is om voortdurend aandacht te hebben voor hygiëne en infectiepreventie. KenniZ biedt in samenwerking met VoorKomendeZorg speciaal voor de kleinschalige zorg een verdiepende workshop om jou voor te bereiden op mogelijk een tweede golf. Door te investeren in kennis over hygiëne en infectiepreventie verklein je de risico's en de impact van een eventuele volgende uitbraak of pandemie.

Corona zal nog lang ons leven verstoren. We willen onze bewoners en medewerkers optimale bescherming bieden. Dat roept veel vragen op. Welke maatregelen zijn blijvend nodig? En welke maatregelen pas je toe bij een eventuele volgende uitbraak? Welke passen bij mijn zorgonderneming? Hoe hebben we het gedaan en wat willen we voortzetten? Daar wil je niet op bezuinigen. Kortom, wat kun jij doen? 

Met de juiste voorzieningen én met bewustzijn ten aanzien van schoon werken zorg je er samen met je medewerkers en collega's voor dat de bewoners optimale bescherming krijgen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want in de dagelijkse praktijk is schoon werken niet altijd even vanzelfsprekend!

Samen gaan we aan de slag, behandelen we voorbeelden uit de praktijk en helpen we jou met een toekomstig infectiepreventiebeleid en uitwerking, zodat jij de komende tijd beschermd aan de slag kunt. 

 

Wat mag je verwachten van deze workshop: 

 Tijdens deze workshop bundelen we alle informatie die op dat moment beschikbaar is:
- behandelen we voorbeelden uit de praktijk;
- de workshop geeft je informatie over virussen in het algemeen en corona in het bijzonder;
- helpt je bij het interpreteren van de verschillende richtlijnen;
- geeft je kennis over infectiepreventie; 
- de geboden kennis helpt je bij de preventie en organisatie van zorg bij een uitbraak. 
 
Door te investeren in kennis over hygiëne en infectiepreventie verklein je de risico's en impact van een eventuele volgende uitbraak of pandemie.

Monique wooning 2

Agenda & programma

12.30 -13.00 uur: Inloop met koffie, thee en een broodje

13.00 -14.15 uur: Plenaire sessie door onze expert Monique Wooning 

14.15 - 14.45 uur: Netwerkpauze

14.45 - 16.00 uur: Interactieve ronde tafelgesprekken (casuïstiek) rondom Corona & Organisatie van jouw onderneming 

16.00 uur: Centraal bespreken & Terugkoppeling en mogelijkheid tot vragen stellen. 

16.30 uur: Afsluiting 

LET OP: ivm het Coronavirus, vragen wij deelnemers die zich niet lekker voelen, hoesten en/of verkouden zijn, niet naar de workshop te komen. Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM (1,5 meter afstand, geen handen schudden). 

Deze workshop wordt verzorgd door Voorkomendezorg en ElderCare. De bijeenkomst is zowel geschikt voor de zorgondernemer/bestuurder en locatiemanagement als voor de aandachtsvelder infectiepreventie & hygiene, die zich bezighouden met het Corona beleid en borging hiervan. 

Datum, locatie en aanmelden

Datum: donderdag 24 september 2020  van 12:30-16:30 uur

Locatie: ElderCare, Chroomstraat 26, 2718 RR Zoetermeer

De workshop gaat door bij een minimale deelname van 6 deelnemers.

Aan deze workshop zijn kosten verbonden. Ben je Premium Lid van KenniZ, dan zijn de kosten 79,00 euro ex btw per persoon . Ben je (nog) geen lid van KenniZ, dan zijn de kosten 129,00 euro ex btw per persoon. 

Kan je toch niet aanwezig zijn? Dan graag 48 uur van tevoren afmelden bij het secretariaat van KenniZ. Bij no-show brengen wij de aanmeldkosten in rekening voor reeds gemaakte eventkosten, organisatie & food waste. 

Invalid Input
Vul uw organisatie in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Invalid Input
Invalid Input

LET OP: ivm het Coronavirus, vragen wij deelnemers die zich niet lekker voelen, hoesten en/of verkouden zijn, niet naar de workshop te komen. Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM (1,5 meter afstand, geen handen schudden). 

Jouw bewoners en medewerkers staan centraal in jouw onderneming, op jouw locatie. Daarin speelt hygiene en infectiepreventie, juist ten tijde van Corona een belangrijke rol. Want aandacht voor hygiëne en infectiepreventie maakt een verschil voor jouw bewoners en jouw medewerkers en collega's. Dat is waarom het belangrijk is om voortdurend aandacht te hebben voor hygiëne en infectiepreventie. KenniZ biedt in samenwerking met VoorKomendeZorg speciaal voor de kleinschalige zorg een verdiepende workshop om jou voor te bereiden op mogelijk een tweede golf. Door te investeren in kennis over hygiëne en infectiepreventie verklein je de risico's en de impact van een eventuele volgende uitbraak of pandemie.

Corona zal nog lang ons leven verstoren. We willen onze bewoners en medewerkers optimale bescherming bieden. Dat roept veel vragen op. Welke maatregelen zijn blijvend nodig? En welke maatregelen pas je toe bij een eventuele volgende uitbraak? Welke passen bij mijn zorgonderneming? Hoe hebben we het gedaan en wat willen we voortzetten? Daar wil je niet op bezuinigen. Kortom, wat kun jij doen? 

Met de juiste voorzieningen én met bewustzijn ten aanzien van schoon werken zorg je er samen met je medewerkers en collega's voor dat de bewoners optimale bescherming krijgen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want in de dagelijkse praktijk is schoon werken niet altijd even vanzelfsprekend!

Samen gaan we aan de slag, behandelen we voorbeelden uit de praktijk en helpen we jou met een toekomstig infectiepreventiebeleid en uitwerking, zodat jij de komende tijd beschermd aan de slag kunt. 

 

Wat mag je verwachten van deze workshop: 

 Tijdens deze workshop bundelen we alle informatie die op dat moment beschikbaar is:
- behandelen we voorbeelden uit de praktijk;
- de workshop geeft je informatie over virussen in het algemeen en corona in het bijzonder;
- helpt je bij het interpreteren van de verschillende richtlijnen;
- geeft je kennis over infectiepreventie; 
- de geboden kennis helpt je bij de preventie en organisatie van zorg bij een uitbraak. 
 
Door te investeren in kennis over hygiëne en infectiepreventie verklein je de risico's en impact van een eventuele volgende uitbraak of pandemie.

Monique wooning 2

Agenda & programma

12.30 -13.00 uur: Inloop met koffie, thee en een broodje

13.00 -14.15 uur: Plenaire sessie door onze expert Monique Wooning 

14.15 - 14.45 uur: Netwerkpauze

14.45 - 16.00 uur: Interactieve ronde tafelgesprekken (casuïstiek) rondom Corona & Organisatie van jouw onderneming 

16.00 uur: Centraal bespreken & Terugkoppeling en mogelijkheid tot vragen stellen. 

16.30 uur: Afsluiting 

LET OP: ivm het Coronavirus, vragen wij deelnemers die zich niet lekker voelen, hoesten en/of verkouden zijn, niet naar de workshop te komen. Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM (1,5 meter afstand, geen handen schudden). 

Deze workshop wordt verzorgd door Voorkomendezorg en ElderCare. De bijeenkomst is zowel geschikt voor de zorgondernemer/bestuurder en locatiemanagement als voor de aandachtsvelder infectiepreventie & hygiene, die zich bezighouden met het Corona beleid en borging hiervan. 

Datum, locatie en aanmelden

LET OP: ivm het Coronavirus, vragen wij deelnemers die zich niet lekker voelen, hoesten en/of verkouden zijn, niet naar de workshop te komen. Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM (1,5 meter afstand, geen handen schudden). 

Datum: donderdag 24 september 2020  van 12:30-16:30 uur

Locatie: ElderCare, Chroomstraat 26, 2718 RR Zoetermeer

De workshop gaat door bij een minimale deelname van 6 deelnemers.

Aan deze workshop zijn kosten verbonden. Ben je Premium Lid van KenniZ, dan zijn de kosten 79,00 euro ex btw per persoon . Ben je (nog) geen lid van KenniZ, dan zijn de kosten 129,00 euro ex btw per persoon. 

Kan je toch niet aanwezig zijn? Dan graag 48 uur van tevoren afmelden bij het secretariaat van KenniZ. Bij no-show brengen wij de aanmeldkosten in rekening voor reeds gemaakte eventkosten, organisatie & food waste.

Vul uw organisatie in
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Vul een telefoonnummer in
Invalid Input

Wij zijn HD architecten. Wij ontwerpen voor de gebruikers. Voor jullie. Met jullie!

We creëren met elkaar inspirerende en passende plekken waar mensen graag willen wonen, werken en zijn. Ieder gebouw is uniek en eigentijds, past in zijn omgeving en is specifiek ontworpen voor zijn gebruiker. De toenemende vergrijzing vraagt om passende woonvormen voor vitale ouderen, ouderen met een zorgvraag én kwetsbaar ouderen. Met veel passie en ervaring werken we in het bijzonder aan deze ontwerpopgaves. Door ontwerp en onderzoek komen we steeds dichter bij het antwoord op de vraag hoe we door middel van architectuur de woonkwaliteit van de senioren bewoners kunnen vergroten. En hiermee hebben we een goed beeld van de zorgbehoefte in relatie tot de wooncarrière. Het creëren van informele ontmoetingsplekken en het stimuleren van de beweging hebben daarin een sleutelrol.

Ontwerpen voor dementie

Bijzonder betrokken geven wij vorm aan optimale woon- en leefomgevingen voor mensen met dementie. Met kennis vanuit de neurowetenschappen en evidence based practice creëren wij in architectuur én inrichting specifieke omgevingen om mensen met dementie de juiste, gunstige leefomgeving te bieden. Met innovatief onderzoek binnen de thema’s wonen, zorg en welzijn voor ouderen bouwen wij aan de toekomst van morgen!

www.hdarchitecten.nl

Veel calamiteiten binnen de ouderenzorg en dus ook binnen kleinschalige woonzorgvoorzieningen, worden veroorzaakt door onzorgvuldigheden rondom medicatie verstrekking. Daarom is de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vanaf 4 oktober 2018 gestart met het nieuwe toetsingskader Medicatieveiligheid. De normen geven de inspectie de mogelijkheid om medicatieveiligheid thematisch te onderzoeken.

De inspiratiesessie was vorig jaar een groot succes, we zijn blij dat we deze nog een keer kunnen aanbieden, ditmaal in een digitale vorm.. Vanuit het kwaliteitskader bespreken Hoofd IVM- Academy Monique Dirven en apotheker/ senior consultant Rob Essink dit basis thema en verzorgen de actuele informatie en handvatten die van belang zijn. 

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik ( IVM) zet zich in samenwerking met KenniZ in voor de verbetering van de medicatieveiligheid binnen de langdurige, kleinschalige zorg. 

Bovengenoemde normen gaan over de belangrijkste risico’s rondom medicatieveiligheid. Bij de selectie van deze normen is gekeken naar de betrokkenheid van de cliënt en de verantwoordelijkheidsverdeling. Ook is aandacht voor het veilig voorschrijven, medicatiebeoordeling en medicatieoverdracht. Dit zijn de risico’s die in het inspectierapport ‘Veilig voorschrijven moet beter’ (januari 2017) aan de orde komen. De normen en toetsingscriteria zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en veldnormen die in de verpleegzorg zijn beschreven. Lees hier: Toetsingskader medicatieveiligheid in verpleegzorg

Lees hier ervaringen van jouw collega zorgondernemers van de inspiratiesessie in 2019.

Wat gaat deze inspiratiesessie je brengen?

Samen met andere zorgondernemers gaan we in gesprek en delen we ervaringen over de borging van medicatieveiligheid binnen een kleinschalige woonzorgsetting. 

 • Welke verantwoordelijkheden heb jij als zorgondernemer ten aanzien van medicatieveiligheid? Hoe kijkt de IGJ hiernaar?
 • Hoe zorg je voor een optimale samenwerking tussen apotheek, huisarts en zorgonderneming ten aanzien van medicatieveiligheid?
 • Op welke wijze kan je jouw zorgpersoneel scholen ten aanzien van medicatie? Hoe om te gaan met niveau 2+?
 • Hoe om te gaan met retourmedicatie, de persoonsgegevens op de baxterzakjes en dubbele controles in de nacht? 
 • Welke systemen zijn er ten aanzien van electronische voorschrijf software? Voor- en nadelen van elk systeem. 

Deze sessie wordt digitaal aangeboden.

Instructies VIDEO CONFERENCE

 

microsoft Teams

 

Datum & programma

Datum:  Donderdag 17 september 2020 van 13.00 tot 14.45 uur 

12.50 - 13.00 uur: Inloggen

13.00 - 13:45 uur: Plenaire toelichting door de experts Monique en Rob

13.45 - 14.15 uur: Ingebrachte casuïstiek bespreken/ praktijkervaringen delen

14:15 - 14.45 uur: Rondvraag

Ben je lid van KenniZ? Dan is deze inspiratiesessie gratis voor twee personen. Wil je met meer collega's komen, dat kan! De kosten daarvan zijn 39,00 euro ex btw per persoon. 

Ben je (nog) niet lid van KenniZ? Dan zijn de kosten 39,00 euro (ex. btw) per persoon.

 

Inschrijven

Heb je een specifieke vraag of worstel je met een onderwerp, vermeld dit bij het aanmelden en beinvloed op deze manier de inspiratiesessie. 

Invalid Input
Vul uw organisatie in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Invalid Input

Voorbereiding/ Naslag werk voor de inspiratiesessie: 

Samen met o.a. Patiënt & Voeding, RIVM en gebaseerd op richtlijnen voedingscentrum, LOC heeft Eten+Welzijn een praktisch beleidsinstrument ontwikkeld: ‘Proef! - Zorg en Welzijn met sterren’. Zorgorganisaties kunnen hiermee hun positie bepalen, prioriteiten stellen en veranderinitiatieven ontwikkelen, gericht op gezond, duurzaam eten en welzijn. Met Proef! geef je concreet invulling aan de nieuwe inzichten en wettelijke eisen*.

KenniZ biedt ism Eten+Welzijn een cursus aan verdeeld in 5 dagdelen. Elk dagdeel heeft een ander thema om mee aan de slag te gaan.

Via een waarderingssysteem uitgedrukt met sterren, worden initiatieven, prestaties en ontwikkelingen beloond. Optioneel kunnen deelnemers hun resultaten delen met en meten aan andere locaties met als ultieme proef een sterren award. Het wedstrijdelement zorgt voor meer draagvlak en extra energie op de werkvloer (vergelijkbaar met voormalig initiatief Gastvrijheidszorg met sterren).

'Aandacht voor eten en drinken’ is een nieuwe verplichte kwaliteitsindicator basisveiligheid voor verpleeghuizen. In het Nationaal preventieakkoord is afgesproken dat vanaf 2025 de helft van de ziekenhuizen gezondere voeding aan patiënten, personeel en bezoekers aanbiedt. Ook binnen het klimaatakkoord -vertaald binnen de Green Deal ‘duurzame zorg’- wordt een nieuwe strategie, gericht op het aanbieden van gezond en duurzaam voedsel, verwacht.

Wat levert het op

· Verbetering kwaliteit van leven en welzijn van cliënten en patiënten

· Concrete invulling van kwaliteitsindicator, preventieakkoord en Green Deal

· Een jaarlijkse objectieve beoordeling en desgewenst prestaties meten aan anderen

· Samenwerking met alle betrokkenen rond de maaltijdmomenten

· Rapportage als basis voor het kwaliteitsplan

Op 16 september begint het programma met een startbijeenkomst waar dieper wordt ingegaan op verschillende voedings- en welzijnsthema’s. Hier kan je alvast inspiratie en ervaring opdoen over waar je concreet mee aan de slag wilt gaan.

Aanpak

Eenmalige start (5 dagdelen)

In het 1e en 2e dagdeel wordt je onder leiding van de verantwoordelijke Eten en Welzijn getraind om een quickscan op locatie uit te voeren en de kaders en structuren bepalen die nodig zijn om de beweging te kunnen maken.

3de dagdeel: Met een ‘integraal team eten en drinken’ aan de slag om vanuit perspectief van de cliënt het beleid van eten en drinken in te vullen. Hiermee geeft de organisatie invulling aan de kwaliteitsindicator.

Een E+W nulmeting wordt besproken, waarbij de stand van zaken in beeld gebracht wordt en prioriteiten (focus) bepaald .a.d.h.v., op 9 thema’s: Gezonde Voeding, Duurzame Voeding, Veilige Voeding, Betaalbare Voeding, Samenwerking, Clienttevredenheid, Welzijn, Empowerment, Gezondheid bevorderende leefomgeving. De richtlijnen zijn bepaald door belangenbehartigers (Voedingscentrum, EPF, IPH, Patiëntenfederatie,…)

In het 4de dagdeel gaan de teams, samen met ‘integraal team eten en drinken’ die werken rondom de maaltijden de prioriteitenlijst bespreken, ontdekken welke maatregelen mogelijk zijn en concrete acties benoemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘de Top 100 E+W interventielijst’ . Hiermee geeft de organisatie invulling aan het onderliggende jaarlijks kwaliteitsplan van de kwaliteitsindicator.

In het 5de dagdeel worden teams gecoacht bij het voeren van een positief leer-en verbetermethodiek. Hierbij maken zij gebruik van een digitaal instrument om positie, doelen te bepalen en draagvlak te creëren.

Kosten

Normaal kost deelname aan dit programma 3000,00 euro per organisatie. Speciaal voor KenniZ leden bieden wij in samenwerking met Stichting Eten+Welzijn dit programma aan voor 840,00 euro (Je doet dan mee met twee deelnemers van jouw organisatie) en gaat samen met 4 andere organisaties samen aan de slag. Door de krachten te bundelen, kunnen we dit efficienter opzetten en deze mooie prijs aanbieden. 

Het programma kan pas van kracht gaan als 5 organisaties meedoen. 

LET OP: ivm het Coronavirus, vragen wij deelnemers die zich niet lekker voelen, hoesten en/of verkouden zijn, niet naar de cursus te komen. Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM (1,5 meter afstand, geen handen schudden) en zijn er desinfectie middelen aanwezig.

Data & Tijdstip

- Dagdeel 1: Woensdag 16 september: 13.00-17.00 uur

- Dagdeel 2: Woensdag 7 oktober: 13.00-17.00 uur

- Dagdeel 3: Woensdag 28 oktober: 13.00-17.00 uur

- Dagdeel 4: Woensdag 18 november: 13.00-17.00 uur

- Dagdeel 5: Woensdag 2 december: 13.00-17.00 uur

Schrijf je hier direct in voor de cursus: 

 

Invalid Input
Vul uw organisatie in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Invalid Input
 

 

 

 

 

 

In de ouderenzorg is het nog steeds niet erg gebruikelijk om het onderwerp intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken. Toch is daar wel behoefte aan. Wat het lastig maakt is dat er zeker bij de meeste bewoners een taboe op rust, en dat geldt eigenlijk ook vaak voor de medewerkers. Het is nu eenmaal geen onderwerp waar je met iedereen over spreekt. Toch is hier juist daarom een belangrijke rol weggelegd voor de zorgprofessional. Het is noodzakelijk dat het aanbod om het gesprek te voeren vanuit haar of hem komt. 

Hoe kunnen we intimiteit en seksualiteit uit de taboesfeer halen? Wat moet je daarvoor doen? En wat helpt?

Waardigheid & Trots organiseert deze themabijeenkomst. Noëlle Sant, accounthouder voor het thema intimiteit en seksualiteit op Zorg voor Beter, vertelt je graag meer over de stand van zaken. Er zijn inmiddels een aantal tools ontwikkeld. Vanuit ZonMw werken Rutgers en Vilans samen aan SIVIL. Dit is een lerend netwerk bestaande uit zowel een aantal zorgorganisaties als onderwijsinstellingen. Met deze partijen is veel nagedacht en gekeken hoe het onderwerp beter bespreekbaar te maken. Het effect van de gebruikte tools is onderzocht, en de uitkomsten van dit onderzoek zullen aan de orde komen.

Daarnaast worden er ook in andere onderzoeksprogramma’s ervaringen opgedaan met het ontwikkelen van methodieken. Het gebruik van de tools vraagt ook een goede imbedding in de dagelijkse zorg, en dit vergt een goede implementatie strategie. Het is interessant om te kijken wat hierbij de bevorderende en belemmerende factoren zijn.

Hiervoor gaan we na de pauze in kleinere groepen uit elkaar om met elkaar te bespreken wat er in jouw eigen zorgpraktijk voor nodig is. Dit koppelen we centraal terug, en formuleren we elk onze take-home message.

LET OP: ivm het Coronavirus, vragen wij deelnemers die zich niet lekker voelen, hoesten en/of verkouden zijn, niet naar deze sessie te komen. Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM (1,5 meter afstand, geen handen schudden).

Programma

13.00 uur: Inloop met koffie, thee & lunch

13.30 - 14:45 uur: Introductie door Noëlle Sant 

14.45 - 15.00 uur: Netwerkpauze 

15.00 – 16.00 uur: Leren van elkaars ervaringen aan de ronde tafels 

16:00 - 16.30 uur: Terugkoppeling en take home message 

Datum & locatie 

Datum:  donderdag 10 september 2020 van 13.00-16.30 uur 

Locatie: Wordt zsm bekend gemaakt
Schermafbeelding 2020 02 24 om 20.10.59

Routebeschrijving per openbaar vervoer

Het kantoor van Vilans ligt vlak achter station Utrecht Centraal en is goed bereikbaar per openbaar vervoer.  Door de verbouwingen aan Hoog Catharijne komt het voor dat de route anders loopt dan u gewend bent. We proberen de routebeschrijving op deze pagina actueel te houden. 

Loop door de poortjes op het Centraal station links naar buiten en sla rechtsaf richting Hoog Catherijne. U loopt alsmaar rechtdoor en gaat na de draaideur met de roltrap naar beneden. Dit is de uitgang Moreelsepark. Onderaan de roltrap ga je linksaf en dan direct weer naar links de Catharijnesingel op. Op nummer 47 vindt je de ingang van het gebouw aan uw linkerhand.

Routebeschrijving per auto

Kom je met de auto? Parkeren (betaald) kan In de parkeergarages P1 en P2 in de Spoorstraat. Let op: door werkzaamheden zijn deze parkeergarages niet altijd goed bereikbaar. Volg de instructies van de verkeersregelaars.  

 

Deze bijeenkomst is gratis

Waardigheid en trots op locatie rekent geen kosten voor deze themabijeenkomst. Via onderstaand formulier, kan je je inschrijven. De bijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de verpleeghuissector.

Kan je toch niet aanwezig zijn? Dan graag 24 uur van tevoren afmelden bij het secretariaat van KenniZ. 

Inschrijven

Heb je een specifieke vraag of worstel je met een onderwerp, vermeld dit bij het aanmelden en lever op deze manier input voor de themabijeenkomst. 

Invalid Input
Vul uw organisatie in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
 

Logo Vitadent

Iedereen recht heeft op goede mondzorg. KenniZ en Vitadent slaan daarom de handen in een om zo kleinschalige huizen optimaal ondersteunen. Vitadent Mondzorg helpt zorginstellingen met de mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten. Zij zorgen ervoor dat problemen worden verholpen en brengen de mondzorg op niveau in nauwe samenwerking met de zorginstellingen. Dit is het niveau van kwaliteit dat de IGJ vereist. De samenwerking met ACTA en Erasmus Universiteit maakt dat zij op het gebied van onderzoek vele hordes voorop liggen en zich ontfermen over de beste mondzorg voor ouderen met dementie, mensen met een beperking, mensen met een psychische aandoening en zelfs in de thuiszorg. Dankzij de expertise en professionele aanpak van Vitadent Mondzorg & Vitadent Academy, kunnen wij samen de leden van KenniZ nu nog breder ondersteunen. Denk hierbij aan:

• Kennisbank met instructies & informatie, altijd vrij toegankelijk voor zorgprofessionals;

• Kennis delen door middel van trainingen & opleidingen op diverse niveaus;

• Speciaal voor KenniZ leden: Gratis Mondzorgscan: aan de hand van een digitale vragenlijst en adviesgesprek van een mondzorgexpert van Vitadent krijg je direct inzicht in de mondzorg op jouw locatie;

• Tevens kan Vitadent bij een negatief bezoek van de IGJ snel de zorgondernemer helpen: binnen drie tot zes maanden kunnen zij een mondzorg interventie opzetten en helpen om de kwaliteit van mondzorg weer te borgen;

Wil je direct aan de slag met mondzorg, neem dan contact op met KenniZ door een email te sturen naar het secretariaat of te bellen naar 085-800 0039.

Meer te weten komen over Vitadent? Bekijk de website www.vitadent.nl en de video.

Vitadent beeld tandarts oude vrouw

Start up copy

 Je hebt een droom, een eigen visie op zorg

Je wilt het graag anders doen in de zorg

Je gelooft in tijd en aandacht voor jouw cliënt 

Hoe dit te vertalen naar een concreet plan voor jouw eigen zorgonderneming?

KenniZ Start-up biedt de startende zorgondernemer in Nederland het lerend netwerk. Door met elkaar in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen en te sparren met experts, krijg je de handvaten om jouw droom/visie te vertalen naar jouw eigen zorgonderneming. Je wordt het gehele traject ondersteunt en op weg geholpen bij alle stappen van het zorgondernemingschap. Bij het realiseren van een kleinschalige woonvorm is het belangrijk dat er voldoende financiering beschikbaar is. Er kunnen pas definitieve keuzes worden gemaakt over de omvang en vormgeving van de woonvorm, wanneer het duidelijk is of de plannen haalbaar en betaalbaar zijn. Van een geschikte locatie, tot een sluitende zorgexploitatie en het operationeel krijgen van jouw locatie, al deze thema’s staan centraal bij KenniZ Start-up sessies. 

Speciaal voor de Startende zorgondernemer, krijg je naast het Premium Lidmaatschap, ook aanvullend 4 extra bijeenkomsten volledig gericht op jouw situatie. Samen met andere startende zorgondernemers, vormen jullie een lerend netwerk, ontmoet je elkaar minimaal 4x per jaar en bezoek je diverse woonzorglocaties in heel Nederland. Van een zorgvilla of zorgboerderij tot de nieuwste zorgconcepten die zich richten op het hoge, midden en lage segment. Op deze wijze krijg je inspiratie, kun je ervaringen delen en direct sparren met experts die je stap voor stap verder brengen in jouw droom; je eigen zorgonderneming! 

Zie hier de mogelijkheden en de voorwaarden vanuit het Start Up lidmaatschap van KenniZ 

Deze sessie wordt digitaal aangeboden via Teams Microsoft. 

Datum & Agenda 

Datum: Woensdag 26 aug 2020 van 15.00-17.00 uur 

15:00 - 15.10 uur: Opening door Deanie van Tuijl (directeur KenniZ)

15.10-15.45 uur: Rondje langs de starters: Hoe gaat het? Waar sta je nu? Waar loop je tegenaan? Vraag het aan je mede collega zorgondernemer! 

15:45 - 16.45 uur: Plenaire sessie en & toelichting door KenniZ expert Deanie van Tuijl (Directeur van KenniZ) die samen met je stilstaat bij jouw droom/visie op zorg en je op de hoogte brengt van alle actualiteiten in de kleinschalige zorg: 

 • Wat speelt zich af in politiek Den Haag, t.a.v. de starters? Ontwikkelingen op gebied van financering & medische borging voor de zorgondernemer. 
 • De belangrijkste ontwikkelingen op gebied van beleid, kwaliteit en financiën op een rij voor de startende zorgondernemer: 
  • Subsidie Stimulering Wonen met Zorg 
  • Wet toetreders nieuwe zorgtoetreders (Wtza) 
  • Wet Medezeggenschap zorgaanbieders (vanaf 1 juli 2020)
  • Wet Zorg en Dwang (vanaf 1 januari 2020)
  • Wet Eten en Drinken (vanaf 1 januari 2020)
 • Hoe kun je je zo goed mogelijk voorbereiden op de start in combinatie met deze nieuwe wetgeving en ontwikkelingen in de markt. 

16.45 - 17.00 uur - Nabespreken/vragen en uitleg programma 2020-2021 (vervolg start up programma) vanuit KenniZ 

Instructies VIDEO CONFERENCE

microsoft Teams

Aanmelden & kosten

Ben je lid van KenniZ, dan is deze sessie gratis. Ben je (nog) geen KenniZ lid, dan betaal je 59,00 ex btw voor deze digitale bijeenkomst.

Normaliter kan je als startende ondernemer eenmalig toetreden aan dit Lerend Netwerk ‘Start-up’ voor 99,00 euro (i.p.v. 149,00 euro per bijeenkomst) voor de eerste 'live' bijeenkomst. 

* Wil je daarna blijvend toetreden tot het lerend netwerk voor de startende zorgondernemer dan is een Start Up Lidmaatschap van KenniZ een vereiste. Voor slechts 999,00 euro per jaar wordt je al lid met jouw startende zorgonderneming.

* Toegang tot Starters-pakket KenniZ 

Annuleringsbeleid

Kan je toch niet aanwezig zijn, dan graag 24 uur van te voren afmelden. Bij no-show brengen wij bij leden 39,00 euro ex btw pp in rekening en voor niet-leden 59,00 ex btw voor reeds gemaakte eventkosten (betalen van de KenniZ expert).
 
Invalid Input
Vul uw organisatie in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Invalid Input
 

Op dinsdagmiddag 14 juli 2020 kon voor de eerste keer sinds de uitbraak van het coronavirus een Inspiratiesessie door Kenniz worden georganiseerd. Deze keer weer ter kantore van Eldermans|Geerts te Zeist. Centraal stond de zorginkoop van de langdurige zorg. Eind mei 2020 is door Zorgverzekeraars Nederland en alle regionale Zorgkantoren het inkoopbeleid gepubliceerd voor de komende jaren. Aanleiding dus om te kijken naar de belangrijkste wijzigingen in het inkoopbeleid. Tijdens deze middag is onder andere aandacht besteed aan belangrijke elementen uit het landelijk inkoopkader 2021-2023, de aandachtspunten van de regionale zorgkantoren, tips & tricks bij de contractering, de Governancecode zorg 2017, de aanhangige procedures en de Wmcz 2018. Een volle middag dus.

Zorginkoop 2020

Landelijk inkoopkader

Met het inkoopkader van 2021-2023 wordt vanaf 2021 een nieuw inkoopsysteem geïntroduceerd door zorgkantoren. Alle zorgkanten (behalve Menzis en DSW in verband met een meerjarig inkoopbeleid) zullen vanaf 2021 eenzelfde basistarief hanteren voor alle zorgprestaties. Dit betreft een bepaald percentage van het maximale NZa-tarief. Bovenop dit basistarief is een opslag mogelijk. Zorgaanbieders kunnen in aanmerking komen voor de opslag indien zij werken aan één van de in het inkoopkader genoemde elementen: passende zorg, innovatie, bedrijfsvoering en duurzaamheid. Zorgkantoren zullen regionaal aangeven wat zij verwachten van zorgaanbieders bij het uitwerken van deze elementen. Tussen zorgkantoren en zorgaanbieders worden afspraken gemaakt over de exacte invulling van de elementen voor de opslag. 2021 betreft een overgangsjaar, daarom is voor 2021 een basistarief vastgesteld van 94% van het maximum NZa-tarief met aanvullend een mogelijkheid voor een opslag van 2%. Zorgaanbieders die in 2020 een tarief ontvingen dat lager was dan 96% kunnen niet in aanmerking komen voor 96% van het NZa-tarief.

Type zorgaanbieder

Voor de inschrijving van Wlz-contractering dienen er veel documenten aangeleverd te worden. Daarbij maakt het ook nog eens verschil of de zorgorganisatie een geheel nieuwe zorgaanbieder betreft of een bestaande zorgaanbieder. Van belang is dat bij het zorgkantoor onder nieuwe zorgaanbieder niet wordt verstaan een instelling die voor het eerst aanvangt met zorglevering. Het zorgkantoor beschouwt een zorgaanbieder als nieuw als deze voor het eerst contracteert met het betreffende zorgkantoor. maar wel met een ander zorgkantoor is gecontracteerd (bestaande zorgaanbieder maar nieuw voor zorgkantoor) of als deze in 2020 nog met geen enkel zorgkantoor een overeenkomst heeft of in 2020 slechts gedeeltelijk gecontracteerd was (nieuwe zorgaanbieder). Een bestaande zorgaanbieder dient slechts een bestuursverklaring te overleggen aan het zorgkantoor indien hij al gecontracteerd is met het betreffende zorgkantoor. Een nieuwe zorgaanbieder dient een bestuursverklaring, een ondernemingsplan en onderbouwende stukken aan te leveren aan het zorgkantoor bij de inschrijving. Het is daarom noodzakelijk om bij de inschrijving vast te stellen tot welk type zorgaanbieder je behoort. Tevens kan dit invloed hebben op de duur van de overeenkomst.

Inloopbeleid

Naast het landelijk inkoopkader hanteren zorgkantoren ook regionaal nog hun eigen beleid. Het is daarom nodig om aanvullend te kijken naar de specifieke eisen die zorgkantoren stellen aan zorgaanbieders. Daarnaast kunnen zorgkantoren een afwijkende tijdsplanning hanteren voor de contractering. Houd dus niet enkel rekening met de termijnen uit de landelijke tijdsplanning. De meeste zorgkantoren hanteren voor inschrijving het inkoopportal van VECOZO. Alleen Menzis en Zilveren Kruis gebruiken afwijkende programma’s. Zo gebruikt Menzis Negometrix en Zilveren Kruis gebruikt Mendix. Voor een inkoopportal is meestal een certificaat nodig, het kan tijd in beslag nemen om zo’n certificaat te verkrijgen. Wees daarom op tijd met de aanvraag hiervan!

Tips & Tricks

Na de publicatie van een inkoopbeleid door Zorgverzekeraars Nederland en de zorgkantoren kunnen zorgaanbieders vragen stellen over het inkoopbeleid. Dit kan binnen een bepaalde periode. In 2020 konden zorgaanbieders tot en met 15 juni vragen stellen. De vragen en de antwoorden hierop worden door het zorgkantoor gepubliceerd in een Nota van Toelichting. Mocht je later in een discussie terecht komen met het zorgkantoor, dan kan je met de Nota van Toelichting aantonen dat je hier vragen over hebt gesteld. Hiermee voorkom je dat jouw rechten komen te vervallen. Ook indien je geen vragen hebt gesteld, is het verstandig om de Nota van Toelichting te bestuderen, omdat hiermee onduidelijkheden kunnen worden weggenomen. Het advies is om daarnaast tijdig te beginnen met de voorbereiding op de inschrijving. Het kan namelijk nodig zijn dat de statuten van jouw onderneming aangepast dienen te worden of dat er nog stukken ontbreken die opgesteld moeten worden. Omdat je in deze afhankelijk bent van externe partijen die jou ondersteunen, zoals een advocaat, notaris of accountant, raden wij aan om op tijd deze externe hulp in te schakelen.

Governancecode zorg 2017

Het Inkoopkader langdurige zorg vereist dat de statuten dan wel de relevante reglementen van een zorgaanbieder de Governancecode Zorg 2017 (de Code) voldoende borgen. De Code bestaat uit zeven principes waaruit diverse voorwaarden volgen waar de governance van een zorgaanbieder aan dient te voldoen. De voorwaarden zien o.a. toe op goed bestuur en toezicht. Het is van belang om goed te bekijken of de belangrijkste zaken uit de Code wel in de statuten zijn opgenomen. Blijkt voor het zorgkantoor onvoldoende dat de principes in de statuten of de reglementen zijn geborgen dan kan dit leiden tot een afwijzing. De meeste zorgkantoren hanteren een strikt beleid ten aanzien van de naleving van de Code. Zij verlangen ook van kleine zorgkantoren dat zij de Code geheel naleven.

Kort geding procedures

Er is kritiek gekomen op het nieuwe inkoopsysteem van de zorgkantoren zoals dat vanaf 2021 zal gaan gelden. Daarom hebben diverse zorgaanbieders een kort geding gestart en hun bezwaren hierover aan de rechter voorgelegd. De behandeling van het kort geding is echter pas op 10 september 2020, ruim na de deadline van de inschrijving. Dat betekent niet dat zorgaanbieders de uitkomst van deze procedure kunnen afwachten voor hun inschrijving. Zorgaanbieders zijn ondanks deze procedure gehouden om zich voor 31 juli 17:00 in te schrijven voor de contracteerronde van 2021. Indien de rechter oordeelt dat het basistariefpercentage van 94% rechtmatig is, of de vorderingen van de eisende partijen worden afgewezen, dan krijgen de zorgaanbieders die zich hebben ingeschreven de mogelijkheid om binnen twee weken na de datum dat uitspraak is gedaan hun inschrijving alsnog (i) gestand te doen of (ii) in te trekken. Zorgaanbieders die ervoor kiezen om niet tijdig in te schrijven, krijgen niet de kans dat na sluiting van de inschrijftermijn alsnog te doen.

Indien de voorzieningenrechter oordeelt dat het basistariefpercentage van 94% niet in stand kan blijven, dan zullen de Zorgkantoren de voorwaarden van het inkoopbeleid aanpassen zodat aan het vonnis uitvoering wordt gegeven (passend binnen de kaders van het inkoopbeleid). Na bekendmaking van die wijzigingen krijgen de zorgaanbieders die zich hebben ingeschreven de mogelijkheid om binnen twee weken hun inschrijving alsnog (i) gestand te doen met akkoordverklaring van de wijzigingen of (ii) in te trekken. Indien de voorzieningenrechter (om wat voor reden dan ook) niet tot een uitspraak komt, dan zullen de huidige tariefpercentages uit de inkoopdocumenten 2021-2023 gehandhaafd blijven

Wmcz 2018

Het landelijk inkoopkader verlangt van zorgaanbieders dat zij conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 een cliëntenraad hebben ingesteld indien zij daartoe verplicht zijn. Het instellen van een cliëntenraad dient uiterlijk 6 maanden na ingangsdatum van de overeenkomst aantoonbaar te zijn gebeurd en op een eerder moment wanneer dat dat op grond van de Wmcz 2018 is vereist. Sinds 1 juli 2020 is de Wmcz aanzienlijk gewijzigd. Niet alleen is de reikwijdte van de wetgeving aangepast, ook heeft de cliëntenraad ten aanzien van nieuwe onderwerpen advies- en instemmingsrecht gekregen, alsmede andere in de wet genoemde rechten. Het is voor zorgaanbieders van belang om vast te stellen of zij op basis van deze nieuwe bepalingen van de Wmcz 2018 verplicht zijn om een cliëntenraad in te stellen. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook van belang dat de medezeggenschapsregeling in lijn wordt gebracht met de nieuwe bepalingen van de Wmcz 2018.

Kortom, ook de Wmcz 2018 vraagt de nodige aandacht voor de inschrijving voor een Wlz-overeenkomst.

Heb je hierover vragen, stuur deze dan naar het KenniZ secretariaat.  Wij, en onze partner Eldermans | Geerts, helpen wij graag. 

Voor iedereen die aanwezig was, is tevens de presentatie van de dag beschikbaar. Zou je deze ook willen ontvangen, stuur dan je verzoek naar KenniZ secretariaat

Wij wensen al onze leden succes met de inkoop voor aankomend jaar! 

Met de naderende deadline van 31 juli, was het een goede zaak om iedereen op de hoogte te brengen van de vele veranderingen van het inkoopzorgbeleid. Het brede aanbod en de diverse thema's gaven de deelnemers veel stof tot nadenken. Kortom, het was een succesvolle middag met veel nuttige informatie.

'De KenniZ experts van Eldermans I Geerts waren helder en on point', aldus KenniZ lid Marjolein Wissema van De Pastorie Zorg.

De deelnemers hebben deze middag beoordeeld met een 9, hartelijk dank hiervoor!

Carolien van de Ham (jurist bij Eldermans I Geerts) trapte af en 

Landelijk inkoopkader 201-2023/ Ontwikkelingen langdurige zorg

Langdurige zorg wordt steeds zwaarder.

Aantal werknemers neemt af, minder mantelzorgers, dus meer werk bij zorgaanbieder – vergrijzing

Meer zorg (30%), focus op preventie hiervan om deze stijgende lijn te verminderen

Wachttijden zijn heel lang, beleid wordt gericht om dee te minderen. Deeltijdverblijf financiering

Belangrijke wijzigingen

Grootste wijziging: nieuwe inkoopsysteem – er wordt gewerkt met een basistarief vanaf 2021.

Je dient dan wet te voldoen aan 4 elementen;

 1. Passende zorg
 2. Innovatie
 3. Bedrijfsvoering
 4. Duurzaamheid (bijvoorbeeld: medicijnafval reduceren)

Wanneer voldoe je aan zo’n element? Kan zorgen voor een discussie met zorgkantoor.

Andere wijzingen

Differentiatie NIC/ NHC   (niet zeker of deze wordt doorgevoerd)

Na het indienen, mag je een toelichting vragen (het is geen verplichting)

Addendum toegevoegd kwaliteitskader; als je niet voldoet aan de doelstellingen, kan het tarief worden aangepast.

Per regio maken zorgkantoren afspraken met zorginstellingen. Kan dus regionaal verschillen. Inschrijving Vecozo bij de meeste zorgkantoren. Uitzondering: Zilveren Kruis en Menzis eigen inkoopportaal.

4 types zorgaanbieders:

Bestaande zorgaanbieder

Bestaande zorgaanbieder, nieuw zorgkantoor

Nieuwe zorgaanbieder met contract

Nieuwe zorgaanbieder (nog geen WOZ contract afgesloten)

Hoe wordt er gekeken naar starters – verschilt per zorgkantoor. In principe als je voldoet aan de eisen, moet er een contract afgesloten worden. Maar in praktijk is dit nog niet zo.

Idealiter moeten alle zorgkantoren hetzelfde beleid voeren, maar dit is niet zo.

Aandachtspunten zorgkantoren

CZ

Opslag tarief – elementen 2021: Passende zorg & Innovatie

Doel: verbeteren toegankelijk van zorg op zorgbiedersniveau

 1 jaar nieuwe zorgaanbieder

3 jaar bestaande zorgaanbider

5 jaa (best practise)

Inkoopprodure: uiterlijk 24 aug duidelijkheid contract

Zorgkantoor

Visie: Domein overstijgende samenwerken, aanbod = klantgericht, ondernemerschap

Werken niet met de elementen.

Tarief 2020 >

Bestaande zorgaanbieders tariefpercentage 2020

Nieuwe zorgaanbieder tariefpercentage 91%

Zilveren Kruis

Inschrijving loopt via Mendix!

Menzis

Wijkt af van 94%> starttarief 92

Inschrijving loopt via Negometrix

VGZ

Uitgangspunt – klanticiperen

Opslag obv 5 thema’s:

Informeren klanten

Voldoende beschikbare zorg

Zorg dichtbij huis

Zinnige zorg & innovatie

Duurzaam betaalbare zorg

Is er een format waar een plan aan moet voldoen? Deze bestaat.

Beknopte plan moet hoogstwaarschijnlijk 1 september aangeleverd worden, daarna 2 maanden de tijd om aan te passen (1 A4). Deze verschilt per zorgkantoor.

Deadline: 13 november definitieve contractering, check deze datum, ook deze kan verschillen bij de zorgkantoren.

Pauze

Daarna neemt Daniel het woord en vertelt over het Juridisch kader en tips & tricks. Enkele high lights

Wlz geeft verplichting tot contractering, maar niet met iedereen. Zorgkantoren ‘stimuleren zorg in natura’ voor PGB-gefinancierde woonintiatieven.

De inhoud is aan partijen, maar moet wel voldoen aan minimum eisen (zoals kwaliteit & doelmatigheid).

Stel een overzicht op van de termijnen die gelden (dwz tijdsplanning van het zorgkantoor)

Raadpleeg de nota van Inlichtingen van het betreffende zorgkantoor

De belangrijkste tip voor het inkoopkader: Stel vragen VOOR de deadline, begin tijdig met de inschrijving en check, check, check!

Geschil zorgkantoor, dien je klacht in bij Onafhankelijk Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering:  (alternatief voor de rechter)

Elize gaat de diepte in en brengt iedereen op de hoogte over de governancecode Zorg 2017 (zachte regels opgesteld door de brancheverenigingen). Langzamerhand worden het harde regels.

Het inkoopkader verlangt dat de statuten (7 principes) de Governancecode Zorg voldoende borgen op het moment van inschrijven. Het komt helaas nog voor dat een contractering door een incomplete governancecode wordt afgewezen.

De 7 principes:

Goede Zorg

Waarden en normen

Invloed belanghebbende

Inrichting governance

Goed bestuur

Verantwoord toezicht

Continue ontwikkeling

Maak gebruik van een notaris (specialisatie zorg!) bij het opstellen hiervan.

Daniel licht de Kort geding procedures voor.

 • Aanhangige procedures bij de Rechtbank Den Haag (basistarief 94%)
 • Behandeling procedures 10 september 2020 (dus pas na deadline inschrijving)
 • Advies = wacht behandeling hiervan niet af en schrijf in!

Kortom: blijf de procedures volgen en schrijf tijdig in!

Elize - Nieuwe wetgeving Wmcz 2018, ingegaan per 1 juli 2020

Wat houdt deze in? Meepraten, soms meebeslissen over het beleid.

Doelstelling: Verstevigen van de positie van de clientenraad.

Belangrijke wijzigingen, lees ze hier https://www.eldermans-geerts.nl/expertise/medezeggenschap-clienten-in-de-zorg/verplichtingen-wmcz-2018/

 • Aanpassing reikwijdte
 • Verplichting instellen cliëntenraad? (Wat voor zorg wordt er geregeld, heb je meer dan 10zorgverleners en zorg met verblijf > grens voor opstellen cliëntenraad. Heb je meer dan 25 zorgverleners en ambulante zorg > grens voor opstellen cliëntenraad)
 • Inspraak dagelijkse zaken
 • Aanpassing statuten (bindende voordracht cliëntenraad voor lid van raad van toezicht
 • Meerdere clientenraden?
 • Instemmingsrecht ipv verzwaard adviesrecht
 • Bekostiging CR
 • Toezicht door IGJ
 • Recht van enquête
 • Medezeggenschapsregeling – in samenspraak met CR, dus let op! / Vastleggen hoe de CR wordt betrokken.
 • Let op voor Wlz contractering! CR verplicht of niet?

16.00 Vragenuurtje:

Het zorginkoopproces voor 2021 is alweer in voorbereiding bij de zorgkantoren, ben jij helemaal op de hoogte wat er geregeld moet worden? Wil jij nu de stap maken van PGB naar ZIN, maar weet je nog niet hoe je dit optimaal kan aanpakken? Wij staan paraat voor jou om je vraagstukken in goede banen te leiden. 

Zorgverzekeraars hebben uiterlijk 1 april 2020 volgens regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hun zorginkoopbeleid voor 2021 gepubliceerd. Ze geven daarin aan dat zij op dit moment nog niet goed kunnen inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de corona-uitbraak gevolgen heeft voor de zorginkoop voor 2021. Mogelijk leidt dit gedurende 2020 nog tot aanpassingen van het zorginkoopbeleid. Gezien de deadline van 31 juli 2020 voor aanbesteding bij de meeste zorgkantoren, wil jij als zorgondernemer graag voorbereid aan de slag! Daarom hebben we met spoed samen met Eldermans | Geerts deze extra inspiratiesessie over zorginkoop voor de kleinschalige zorg opgezet. 

In het zorginkoopbeleid omschrijft zorgverzekeraar onder andere de fases van de zorginkoop, de minimumeisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen voor een contract en het kwaliteitsbeleid dat de zorgverzekeraar hanteert bij de zorginkoop. In het zorginkoopbeleid vermeldt de zorgverzekeraar op welke wijze hij  bereikbaar is voor vragen. Onze experts vanuit Eldermans | Geerts, zullen je meenemen in het gehele proces en je waardevolle tips & aandachtspunten voor de onderhandelingen. 

Thema's die centraal staan tijdens deze middag: 

·         Algemeen zorginkoopbeleid 2021

·         Wijzigingen ten opzichte van 2020

·         Aandachtspunten van de diverse zorgkantoren; 

·         Inkoopstrategie: verschil regionale en landelijke inkoop

·         Overgang van PGB naar ZIN: tips & tricks 

·         Integriteit van zorgaanbieders: eisen en voorwaarden 

·         Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

Wat gaat deze inspiratiesessie jou brengen?

·        Op een interactieve manier meer inzicht in het totale zorginkoopproces voor 2020-2021 

·        Meer bewustzijn van en kennis over de inhoud en hoe je daarmee aan de slag kan gaan

·        Een goed gesprek met collega zorgondernemers en het delen van kennis rondom het inkoopproces van zorgkantoren 

LET OP: ivm het Coronavirus, vragen wij deelnemers die zich niet lekker voelen, hoesten en/of verkouden zijn, niet naar de workshop te komen. Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM (1,5 meter afstand, geen handen schudden).

Om de veiligheid in acht te houden staat het maximum aantal deelnemers voor deze sessie op 15.

Programma

12.30 - 13.00 uur: Inloop met koffie en thee

13.00 - 14:15 uur: Plenaire toelichting door de zorginkoop experts

14:15 - 14.45 uur: Netwerkpauze 

14.45 - 16.00 uur: Rondetafelgesprekken met zorgondernemers onderling rondom ingebrachte casuïstiek

16:00 - 16.30 uur: Nabespreken

Datum & locatie 

Datum:  dinsdag 14 juli 2020 van 12.30-17.00 uur 

Locatie: Eldermans I Geerts, Driebergseweg 16C, 3708 JB, in Zeist

Ben je lid van KenniZ? Dan is deze inspiratiesessie gratis voor twee personen. Wil je met meer collega's komen, dat kan! De kosten daarvan zijn 79,00 euro ex btw per persoon. 

Ben je (nog) niet lid van KenniZ? Dan zijn de kosten 79,00 euro (ex. btw) per persoon.

Annuleringsbeleid

Kan je toch niet aanwezig zijn? Dan graag 24 uur van tevoren afmelden bij het secretariaat van KenniZ. Bij no-show brengen wij € 79,00 per aanmelding in rekening voor reeds gemaakte eventkosten, organisatie & food waste.

Invalid Input
Vul uw organisatie in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Aanvulling op nieuwsbericht VWS – 10 juli 2020

Tegemoetkoming voor wooninitiatieven in financiële nood

Kleinschalige wooninitiatieven die zorg leveren gefinancierd met persoonsgebonden budget op basis van de Wlz die tijdens de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, kunnen een tegemoetkoming krijgen. Het gaat om wooninitiatieven waar de continuïteit van zorg van bewoners in het gedrang is gekomen vanwege langdurige leegstand door corona. De pgb-maatregelen van begin april bleken voor deze initiatieven niet in alle gevallen toereikend. Om deze wooninitiatieven tegemoet te komen wordt de EKC-regeling (‘Extra Kosten Corona’) verruimd. Hierdoor kunnen één of meerdere bewoners in het wooninitiatief (tijdelijk) extra budget krijgen, en zo een deel van de weggevallen zorginkomsten compenseren.

De tegemoetkoming geldt enkel bij financiële problemen die ontstaan als bewoners van een wooninitiatief na het ingaan van de coronamaatregelen zijn overleden en er nog geen nieuwe bewoners zijn. Leegstand ontstaan vanwege andere redenen dan overlijden, kunnen worden gecompenseerd met de al beschikbare pgb-maatregel ‘declaratie niet-geleverde zorg’. Vanwege Covid-19 overlijden meer bewoners en is het moeilijker de lege plaatsen bezet te krijgen. Wooninitiatieven waar sinds maart jl. voor langere tijd lege plekken zijn, kunnen in ernstige financiële problemen komen. Deze wooninitiatieven kunnen zich nu melden bij het zorgkantoor voor een tegemoetkoming. Om de tegemoetkoming te krijgen is belangrijk dat het wooninitiatief eerst zelf actie heeft ondernomen om de financiële problemen op te lossen. Het wooninitiatief moet kunnen aantonen dat er bijvoorbeeld contact is opgenomen met de bank, verhuurder of Belastingdienst om een betalingsregeling te treffen.

Tegemoetkoming voor zorginkomsten

De tegemoetkoming is nadrukkelijk bedoeld om weggevallen zorginkomsten op te vangen. Huurinkomsten die het initiatief misloopt kunnen niet uit het pgb worden gecompenseerd. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor de periode die loopt tot 1 september. Gegeven de ontwikkelingen i.r.t. corona, wordt ervan uit gegaan dat de coronacrisis na deze datum niet meer van invloed is op de leegstand.

Vragen vanuit budgethouders perspectief

Mijn wooninitiatief is in financiële nood geraakt. Hoe kan ik helpen?

Wanneer u bewoner bent van een wooninitiatief die door langdurige leegstand in financiële problemen is geraakt, kunt u als bewoner het wooninitiatief helpen. Uw wooninitiatief kan hiervoor contact opnemen met het zorgkantoor.

U, als budgethouder, kunt via de EKC-regeling uw budget inzetten om het wooninitiatief een tegemoetkoming in de zorginkomsten te verstrekken. Neem hiervoor contact op met uw wooninitiatief. Zij kunnen u de procedure toelichten. Uw wooninitiatief neemt, mede namens alle bewoners, contact op met het zorgkantoor. Wij hebben ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk administratie bij komt kijken.

Mijn wooninitiatief is in financiële nood geraakt. Ben ik verplicht om via de EKC-regeling te helpen?

Het wooninitiatief kan u niet verplichten om te helpen. Maar het is ook in uw belang dat de continuïteit van zorg in het wooninitiatief geborgd blijft. Om zoveel mogelijk administratieve lasten te voorkomen, is het wenselijk dat één budgethouder helpt in het uitvoeren van de afspraken die worden gemaakt tussen uw wooninitiatief en uw zorgkantoor. Het is ook mogelijk dat meerdere bewoners hieraan bijdragen.

Mag een deel van het pgb (tijdelijk) worden ingezet voor het betalen van de huisvestingskosten?

Nee, het pgb mag niet worden gebruikt voor het betalen van huisvestingskosten; het pgb is namelijk enkel bedoeld om zorgkosten te financieren. Uiteraard kan een wooninitiatief wel afspraken maken met de verhuurder of financier van de huisvesting.

Vragen vanuit het perspectief van de wooninitiatieven (BVKZ & KenniZ)

Wat kan ik als wooninitiatief doen om financiële nood tijdig af te wenden?

Voordat u zich meldt bij het zorgkantoor, wordt verwacht dat u ook andere stappen heeft ondernomen om uw financiële nood af te wenden of te verkleinen. U kunt hierbij denken aan het aanvragen van uitstel van betaling bij de Belastingdienst, in gesprek gaan met uw bank om uitstel van betalingen (bv. aflossingen, rente) aan te vragen en afspraken met de organisatie waarvan u het onderkomen huurt.

Zijn deze maatregelen niet toereikend om uw financiële problemen af te wenden, dan kunt u zich melden bij het zorgkantoor. Op basis van uw financiële gegevens kunt u samen tot maatwerkafspraken komen om de zorgcontinuïteit van uw bewoners te borgen.

Wanneer is mijn wooninitiatief in financiële nood?

Een wooninitiatief is aantoonbaar in financiële nood als:

(1) Er uitstel van betaling is aangevraagd en toegekend in verband met betalingsproblemen naar aanleiding van leegstand ontstaan gedurende de coronacrisis, in de periode van 1 maart tot 1 september 2020.

(2) Uitstel van betalingen onvoldoende ruimte biedt om aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen, waardoor de continuïteit van zorg voor de budgethouders die nog in het wooninitiatief wonen niet geborgd is.

Alle zorgkantoren werken met deze definitie van financiële nood.

Wanneer komt mijn wooninitiatief in aanmerking voor de tegemoetkoming?

Het wooninitiatief kan zelf de beoordeling maken of het wooninitiatief voor tegemoetkoming in aanmerking komt. De zorgkantoren hebben de volgende beoordelingspunten benoemd:

1. Er is leegstand ontstaan in het wooninitiatief gedurende de coronaperiode (1 maart 2020 – 1 september 2020) als gevolg van het overlijden van een of meerdere budgethouders.

2. De leegstand kon gedurende deze periode niet worden verkleind d.m.v. de komst van nieuwe budgethouders.

3. Het wooninitiatief kan aantonen wat er al is gedaan om financiële nood te voorkomen. Denk aan uitstel van betalingen (bank, belastingdienst, huur, andere uitgaven).

4. Het wooninitiatief levert een financieel overzicht aan waaruit blijkt welk financieel tekort voortkomt uit het overlijden van de budgethouder(s):

a. Liquide middelen (saldo bankrekening(en)).

b. Verwachte inkomsten komende periode (bv. prognose tot eind 2020).

c. Verwachte uitgaven komende periode, uitgesplitst in:

i. vaste lasten (bv. huur/aflossing, rente, belastingen, salarissen);

ii. variabele lasten.

d. Het financieel tekort dat uit bovenstaande gegevens volgt.

e. Het financieel tekort dat voortkomt uit het overlijden van budgethouder(s), uitgesplitst in:

i. Zorgkosten;

ii. huurkosten.

Hoe kan ik aantonen dat mijn wooninitiatief in financiële nood verkeerd?

De zorgkantoren hebben in samenspraak met het ministerie van VWS een formulier opgesteld waarmee een wooninitiatief kan aangeven dat het in financiële nood is. Dat formulier is zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk gemaakt. Het wordt ingevuld op basis van actuele gegevens, waarbij de hulp van een accountant niet noodzakelijk is, maar dat mag uiteraard wel. Bij het bepalen van de noodzakelijke financiële ondersteuning wordt wel gekeken naar andere maatregelen die een wooninitiatief kan nemen om nadelige gevolgen van leegstand te voorkomen.

Kan ik de tegemoetkoming van het zorgkantoor krijgen zonder dat mijn bewoners hier last van hebben?

Het zorgkantoor kan een wooninitiatief niet ondersteunen zonder de hulp van een budgethouder. De ondersteuning verloopt via het pgb en bij voorkeur het pgb van één budgethouder. Neem daarom eerst contact met het zorgkantoor over de procedure. Vervolgens kunt u uw bewoners informeren over de huidige financiële situatie en de mogelijke oplossing. De administratieve lasten voor de betrokken budgethouder en uw wooninitiatief is zo laag mogelijk gehouden.

Betekent dit dat ik een overeenkomst met het zorgkantoor moet sluiten?

Nee, want de ondersteuning blijft lopen via de budgethouder(s). De financiële nood zal wel door het wooninitiatief onderbouwd moeten worden, waarna het zorgkantoor de hoogte van de financiële ondersteuning kan bepalen en via het pgb van de bewoner(s) kan toekennen.

Waarom worden wooninitiatieven die gecontracteerd zijn door het zorgkantoor wel gecompenseerd voor inkomstenverlies als gevolg van leegstand en pgb-initiatieven niet?

Zowel wooninitiatieven die zorg in natura leveren als pgb-initiatieven kunnen gecompenseerd worden voor inkomstenverlies als gevolg van leegstand. Wooninitiatieven die gecontracteerd zijn door het zorgkantoor worden gecompenseerd op basis van de beleidsregel SARS-CoV-2 virus van de NZa.

Pgb-gefinancierde wooninitiatieven zijn niet gecontracteerd door het zorgkantoor en vallen daardoor niet onder deze Nza-beleidsregel. Pgb-wooninitiatieven kunnen, indien zij door de leegstand in financiële problemen zijn geraakt, worden tegemoetgekomen vanuit het pgb van de bewoners.

Niet-geleverde zorg en duurdere zorg worden reeds gecompenseerd. Met de verruiming van de EKC-regeling kan het wooninitiatief in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de weggevallen zorginkomsten door overlijden van bewoners in het wooninitiatief. Hierdoor wordt het mogelijk om het budget van één of meerdere bewoners op te hogen waardoor de zorgcontinuïteit van de huidige bewoners blijft geborgd.

Waarom ontvangen natura initiatieven meer compensatie dan pgb-gefinancierde initiatieven?

Natura-initiatieven worden op een andere wijze gecompenseerd dan pgb-gefinancierde initiatieven. De compensatie van inkomstenderving van natura-initiatieven is gebaseerd op een NZa-beleidsregel. Bij het bepalen van de hoogte van de compensatie wordt o.a. rekening gehouden met de reductie in de kosten die de zorgaanbieder heeft gerealiseerd doordat zorg niet wordt geleverd.

Een pgb-initiatief valt niet onder de compensatie beleidsregel van de NZa en wordt daarom op een andere manier gecompenseerd. Bij deze pgb-initiatieven kan de niet geleverde zorg van bewoners die tijdelijk elders verblijven volledig uit het pgb van deze bewoners worden betaald. Daarnaast kan inkomstenverlies door leegstand als gevolg van overlijden worden tegemoetgekomen via de EKC-regeling als hierdoor de zorgcontinuïteit in het pgb-initiatief in gevaar komt.

Waarom wordt bij een pgb-gefinancierd wooninitiatief leegstand als gevolg van overlijden van bewoners alleen gecompenseerd wanneer er sprake is van financiële nood?

Als bewoners overlijden en het niet lukt nieuwe bewoners aan te trekken, lopen wooninitiatieven inkomsten mis. Onder normale omstandigheden is dit een regulier bedrijfsrisico. Echter, vanwege Covid-19 overlijden meer bewoners en is het moeilijker de lege plaatsen weer bezet te krijgen. De continuïteit van zorg in een pgb-wooninitiatief is belangrijk. Daarom is met betrokken partijen onderzocht op welke wijze de continuïteit geborgd kan worden voor die wooninitiatieven die vanwege leegstand, ontstaan in de coronaperiode vanaf 1 maart, in de financiële problemen zijn gekomen. Dat kan nu via de EKC-regeling. Het is belangrijk dat de zorgverlening voor de huidige bewoners niet in gevaar komt.

Waarom wordt verlies van huurinkomsten bij leegstand in een pgb-wooninitiatief niet gecompenseerd?

Bij pgb-gefinancierde wooninitiatieven zijn wonen en zorg gescheiden. De zorg van bewoners wordt betaald vanuit het pgb. De huur- en servicekosten worden betaald uit eigen middelen van de bewoners. Voor het wegvallen van deze inkomsten wordt vanuit zorgmiddelen geen compensatie geboden. Uiteraard kan een wooninitiatief wel afspraken maken met de verhuurder of financier van de huisvesting.

KenniZ en BVKZ blijven in gesprek met VWS om deze regeling te optimaliseren en zorgondernemers te helpen.

Een veilige leefomgeving creëren voor de bewoners. Daar komt behoorlijk wat bij kijken. Wat zijn de risico’s op brand, of op een andere calamiteit? En hoe kan je hierop anticiperen? Om alle risico’s goed in kaart te brengen wordt er een inspiratiesessie voor jou als beleidsbepaler in de zorg georganiseerd. Ben je een zorgondernemer, veiligheidsfunctionaris, preventiemedewerker, Hoofd BHV op Ploegleider BHV van een woon-zorg onderneming?

Deze inspiratiesessie mag je dan niet missen!

Kleemans organisatieadvies heeft in samenwerking met Brafon een lerend netwerk concept uitgewerkt rondom ARBO RI&E en Brandveiligheid, tijdens deze inspiratiesessie willen we het lerend netwerk presenteren en de behoeftes en wensen rondom deze thema’s inventariseren.

Wat mag je verwachten? Vanuit artikel 15 van de ARBO wet ben je verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV). Er worden verschillende praktische tips gegeven, je wordt geïnspireerd hoe de veiligheid beter kan of je ontvangt simpelweg de bevestiging dat je op de goede weg bent! Aan het einde van de middag zijn de volgende vragen beantwoord:

· Hoe creëer ik een veilige woon- en werkomgeving?

· Wat wordt van mij verwacht ten aanzien van de ARBO RI&E?

· Is mijn organisatie voorbereid op een calamiteit?

· Is mijn ARBO en BHV-organisatie op orde?

· Wat kan ik zelf en waar heb ik hulp bij nodig?

Deze sessie wordt gegeven door Stefan Bijl van onze Founding partner Kleemans organisatieadvies en Iwan van Oijen van onze samenwerkingspartner Brafon Brandveiligheidsmanagement. Om de sessie maximaal aan te laten sluiten op al jouw vragen, neemt de expert voorafgaand aan de sessie contact met je op. Je kan dan aangeven welke vragen er zeker beantwoord moeten worden. De sessie bestaat uit een theoretisch en een interactief deel. Tijdens het interactieve deel zal aan de hand van een Table Top oefening (een laagdrempelige manier met speelgoedpoppetjes) een ontruiming geoefend worden. Aan het einde van de dag is er een vragenronde waar je kan meedenken over eventuele vervolgbijeenkomsten. Deze is dan specifiek gericht op één thema,  zodat je hierover nog meer inhoudelijke kennis vergaart.

LET OP: ivm het Coronavirus, vragen wij deelnemers die zich niet lekker voelen, hoesten en/of verkouden zijn, niet naar de workshop te komen. Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM (1,5 meter afstand, geen handen schudden) en zijn er desinfectie middelen aanwezig.

Om de veiligheid in acht te houden staat het maximum aantal deelnemers voor deze sessie op 10.

Programma

12.30 - 13.00 uur: Inloop met koffie en thee

13.00 - 13:45 uur: Introductie Lerend Netwerk ARBO RI&I en Brandveiligheid

13:45 - 14.15 uur: Bespreken behoeften en vragen 

14.15 - 14.45 uur: Netwerkpauze 

14.45 - 16.00 uur: Interactieve Table Top light mbt ontruimingsoefeningen

16:00 - 16.30 uur: Nabespreking Table Top 

Over de organisatoren Kleemans Organisatieadvies is een middelgroot, professioneel organisatieadviesbureau. Zij zijn deskundig in integrale bedrijfsvoering, kwaliteitsmanagement en begeleiding bij certificering. Ze begeleiden de leden van KenniZ bij het uitvoeren van de verplichte arbo risico-inventarisatie en-evaluatie (ARBO RI&E) en het opstellen van een plan van aanpak voor het inrichten van de arbo-organisatie. Brafon Brandveiligheidsmanagement is een onafhankelijke ondernemende organisatie die zich volledig heeft gespecialiseerd in het managen van Integrale brandveiligheid. De organisatorische brandveiligheid, zoals o.a. BHV, is daar een substantieel onderdeel van.

Kleemans en Brafon willen samen met jou eraan werken om de arbo-organisatie en de brandveiligheid binnen jouw organisatie te verbeteren.

Datum & locatie

Datum:  2 juli 2020 van 12.30-16.30 uur 

Locatie: Kleemans, Bolbergseweg 12A, 4854 NG in Bavel

Ben je lid van KenniZ? Dan is deze inspiratiesessie gratis voor twee personen. Wil je met meer collega's komen, dat kan! De kosten daarvan zijn 79,00 euro ex btw per persoon. 

Ben je (nog) niet lid van KenniZ? Dan zijn de kosten 79,00 euro (ex. btw) per persoon.

Annuleringsbeleid

Kan je toch niet aanwezig zijn? Dan graag 24 uur van tevoren afmelden bij het secretariaat van KenniZ. Bij no-show brengen wij € 79,00 per aanmelding in rekening voor reeds gemaakte eventkosten, organisatie & food waste.

Aanmelden

Heb je een specifieke vraag of worstel je met een onderwerp, vermeld dit bij het aanmelden en beinvloed op deze manier de inspiratiesessie. Het kan zijn dat je vooraf gebeld wordt om dit voor te bespreken. 

Het maximum aantal deelnemers voor deze sessie staat op 10.

Invalid Input
Vul uw organisatie in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een contactpersoon in
Vul een telefoonnummer in
Vul een geldig e-mailadres in
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
 

De inspiratiesessie van donderdag 2 juli was een geslaagde actieve middag, waar we met elkaar vernieuwende inzichten hebben verworven. Ook zijn we gekomen tot een betere invulling van de risico’s en scenario’s en -waarbij we gedurende een opbouw van de oefeningen- gekomen zijn tot een beter georganiseerde interne hulpverlening.

De deelnemers hebben deze middag beoordeeld met een 8, hartelijk dank hiervoor!

Een veilige leefomgeving creëren voor de bewoners. Daar komt behoorlijk wat bij kijken. Wat zijn de risico’s op brand, of op een andere calamiteit? En hoe kan je hierop anticiperen? Om alle risico’s goed in kaart te brengen, hebben KenniZ experts Stefan Bijl (Adviseur bij Kleemans Organisatieadvies) en Iwan van Oijen (Account-/ Brandveiligheidsmanager bij Brafon Brandveiligheidsmanagement) deze eerste “live” inspiratiesessie begeleid.

Na een introductie van de sprekers en de deelnemers is Stefan aan de beurt om te starten met de uitleg over de Arbo RI&E en uit de ervaringen blijkt dat de meeste wel een Arbo RI&E hebben, echter deze is vaak verouderd en niet meer actueel. Er zijn wijzigingen in de bezetting of het gebouw ontstaan met als gevolg andere risico’s. Waar komen deze risico’s vandaan? Denk aan de risico’s van zwaar tillen, de werkdruk, agressie van bewoners. Hoe gaan we als organisatie om met deze risico’s en leg deze ook vast. Betrek ook nieuwe medewerkers bij de RI&E en laat ze kennis maken met deze bekende risico’s binnen de organisatie. Door de RI&E krijg je niet alleen inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s, het biedt ook mogelijkheden om de risico’s te verminderen en te beheersen.

Lerend Netwerk

Tijdens deze bijeenkomst brengen Kleemans en Brafon het lerend netwerk ter sprake waarin de deelnemers samen met de experts de plannen gaan maken om voor de leden van KenniZ tot een goed uitgangsdocument voor een RI&E, BHV-Beleidsplan en ontruimingsplan te kunnen komen. Uit de vragen die worden gesteld door de deelnemers is er duidelijk een behoefte om specifieke kennis te laten delen door de experts. Vragen als “Hoe vaak moet ik de RI&E aanpassen? Hoe ontstaat een RI&E?

Vanuit Brandveiligheid kennen we een drietal bouwstenen:

 • Bouwkundige brandveiligheid
 • Installatietechnische brandveiligheid
 • Organisatorische brandveiligheid

Indien bouwkundig (bijvoorbeeld brandscheidingen, deuren, compartimenten) en installatietechnisch (bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie, brandslanghaspels of noodverlichting) de brandveiligheid op orde is, zijn er altijd nog een aantal zogenoemde “restrisico’s”. Deze restrisico’s behoren tot de organisatorische brandveiligheid en moeten worden vastgelegd in een Risico Inventarisatie & Evaluatie, kortweg RI&E. Hierin wordt dus naast de Arbotechnische risico’s bijvoorbeeld ook de BHV-organisatie en het ontruimingsplan met de bijbehorende ontruimingsoefeningen in beschreven. Maar wat laat ik de BHV-ers aan training volgen tijdens een herhalingsoefening? Moet ik al mijn medewerkers opleiden tot BHV-er, of kan ik ook volstaan met ontruimers? En hoeveel BHV-ers moet ik eigenlijk hebben? Volgens de Arbowet dient een werkgever ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, zich te laten bijstaan door één of meerdere werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

 1. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 2. Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
 3. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting

De bedrijfshulpverleners beschikken daarnaast over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij alle taken zoals zojuist benoemd naar behoren kunnen vervullen.

Hier komt direct al de vraag naar boven hoeveel dan zodanig in aantal is. Voor de ene organisatie is dan één persoon, maar voor een zorginstelling met 24-uurs bezetting, zijn dit er al minimaal 3. Om hier een duidelijk antwoord in te krijgen kan worden volstaan met “oefenen”! Door realistische oefeningen om de eigen locatie kom je tot de conclusie of het aantal BHV-ers wel genoeg is. En leg ook een verslag vast van deze oefeningen.

naamloos copy copy

 

Interactieve Table Top

Een mooi voorbeeld van realistisch oefenen is de interactieve Table Top ontruimingsoefening die aan het einde van de sessie wordt gehouden. Een plattegrond op A1 formaat wordt uitgespreid en met behulp van LEGO poppetjes en kaartjes wordt een scenario geschetst waarin de bewoners op de kamers zijn en er een brand ontstaat. Alle deelnemers vertegenwoordigen een LEGO poppetje en hebben een rol in het spel. Vanuit de ervaring van de deelnemers blijkt dat de theorie vaak wel wordt gedeeld, maar de praktische kant toch nog veel vragen oplevert. Wat gaan we eerst doen? Gaan we de kamer van de bewoner in waar de brand is ontstaan met alle risico’s voor de hulpverlener, of gaan we de omliggende appartementen ontruimen? Wie vangt de brandweer op en wie neemt de leiding?

Kortom, een middag gevuld met nieuwe opgedane kennis waar je gelijk mee aan de slag kan gaan!

Benieuwd naar de presentatie? Deze kan je vinden op het KenniZ portaal.

Ben je geen lid en heb je interesse in de presentatie? Neem dan contact op met het secretariaat.

Corona Update: corona hulp voor PGB Huizen - SectorplanPlus inwerkkosten corona vergoed - Geen bezoekregeling meer, wat nu? - Toezicht IGJ op bezoek - Aanvragen omzetderving dagbesteding - LCH nieuwsbrief - Hulp nodig bij implementatie bezoekregeling en begeleiding van familie, Karin helpt je graag!

Actuele issues inzake COVID-19 voor de Zorg
De brancheverenigingen in de kleinschalige zorg houden elkaar op de hoogte en delen op deze wijze de laatste stand van zaken. 
De afgelopen periode hebben we weer druk kunnen zetten in samenwerking met BVKZ en Per Saldo bij VWS als het gaat om de financiële ondersteuning voor de kleinschalige woonzorghuizen in Nederland. Hier is onder andere uitgekomen dat zorgkantoren de opdracht hebben gekregen om achterstallige betalingen van PGB's bij kleinschalige woonzorghuizen met spoed op te lossen. We hebben nu een tiental huizen hierbij kunnen helpen! Mocht je nog betalingsachterstanden hebben (let op: het gaat om huizen die in financiële nood zitten), laat het ons weten, door een mail te sturen naar deanie@kenniz.nl. Wij brengen je in contact bij de juiste persoon bij het zorgkantoor. 

Daarnaast heeft afgelopen week opnieuw een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij een opzet voor een financiële regeling voor huizen die echt in nood verkeren door corona. Het ziet er naar uit dat er een regeling getroffen gaat worden, waarbij het zorgkantoor een op maat gemaakte oplossing zal bieden aan de getroffen zorgaanbieder (mits hij of zij kan aantonen dat door corona zijn onderneming in gevaar komt, de continuïteit van zorg niet kan leveren, dan wel moet sluiten). 

Ondanks deze eerste stap, blijven wij ons inzetten voor gelijkheid van rechten en compensatie ten tijden van corona, zoals dat nu ook in de ZIN verpleeghuizen wordt gerealiseerd. Wij leveren immers dezelfde zorg, aan dezelfde type bewoners en zelfde kwaliteitskader! Kortom, we gaan nog door!
Inwerkkosten en bijscholing corona nu vergoed 
KenniZ ondersteunt leden ook met informatie over subsidies en tegemoetkomingen. Zo ook deze mogelijkheid om via SectorPlanPlus nu extra inwerk- (bij)scholingskosten vergoed te krijgen. Ook als je nog nooit gebruik hebt gemaakt van deze regeling. Wil je meer weten of hulp, bel met ons secretariaat naar 085-800 0039. Wij hebben aanvullende documentatie voor jou klaarliggen. 

Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Om het benutten van dit zeer welkome aanbod extra te stimuleren, wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus.

Stroomschema aanvraag
Veelgestelde vragen vergoeding scholing- en inwerkkosten van zorgprofessionals die helpen de coronacrisis het hoofd te bieden
Bezoekregeling verpleeghuiszorg
Er geldt op dit moment geen aanvullende Covid-regelgeving voor verpleeghuislocaties. Behalve op locaties die een vastgestelde besmetting hebben. Daar kan bezoek ontzegd of beperkt worden op basis van de aangepaste noodverordening van de veiligheidsregio. Waar nodig maakt u nadere afspraken in overleg met de CR, OR, VAR/PAR en de regiebehandelaar.

Voor verpleeghuislocaties zonder recente besmetting gelden weer de reguliere regelingen en termijnen. Dus bezoek (onder randvoorwaarden maar zonder specifieke beperking in tijd en aantallen), wandelen, 7 dagen om na overlijden de kamer of het appartement leeg te maken en tijdelijke afwezigheid tot 14 dagen (zonder uitschrijving). Hierbij de uitspraken en voorwaarden van de minister overeenkomen met fase 3 in de handreiking.
Toezicht IGJ op bezoek
De IGJ zal toezien op de wijze waarop verpleeghuislocaties omgaan met de versoepeling van de bezoekregeling op het moment dat er een uitbraak is (geweest). Dit heeft de IGJ gisteren gecommuniceerd. De IGJ zal toezien of zorgaanbieders cliënten en hun naasten de mogelijkheid geven om elkaar te ontmoeten binnen en buiten de zorginstelling. De IGJ zal richtinggevend, stimulerend toezicht houden op de openstelling van bezoek in verpleeghuizen. De IGJ vindt het belangrijk dat hierin de juiste afwegingen worden gemaakt. De handreiking voor bezoekbeleid die o.a. door ActiZ is opgesteld kan hierin ondersteuning bieden. Uiteraard grijpt de IGJ in als er sprake is van een situatie die een bedreiging kan betekenen voor de kwaliteit van leven en veiligheid van cliënten of die in het belang van goede zorg onderzoek vraagt.
LCH: Hoe staat het nu met de aantallen beschermingsmiddelen? 
Het LCH werkt 24/7 aan de inkoop en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg. Met als doel om onze professionals in de gezondheidszorg zo goed en veilig mogelijk te laten werken tijdens de corona crisis. Het LCH is opgericht op initiatief van de zorgsector, in samenspraak met het ministerie van VWS. Een tijdelijke publiek-private samenwerking, die bestaat zolang het nodig is. In deze nieuwsbrief vindt u de stand van zaken.
Download hier de nieuwsbrief van LCH

Aanvragen vergoeding voor omzetderving sociaal domein na 1 juli vereist maatwerk
Zoals eerder aangegeven vervalt per 1 juli de generieke oproep aan gemeenten om de omzet onverminderd (100%) door te betalen ook als er sprake is van vraaguitval. Gegeven de wettelijke taak om de continuïteit van zorg en ondersteuning te waarborgen en het feit dat de middelen al aan gemeenten zijn toegekend, wordt echter ook na 1 juli van gemeenten verwacht dat maatwerk wordt verleend aan aanbieders als daartoe aanleiding is. Indien voortzetting van een vergoeding voor de omzetderving voor uw activiteiten noodzakelijk is, is het daarom van belang zelf in contact te treden met de gemeenten voor aanvullende afspraken.

De 1,5 meter samenleving brengt beperkingen met zich mee voor dagbesteding. Andere invulling (kleinere groepen, meer bezetting, deels ook in combinatie met individuele begeleiding, e.d.) leidt tot meerkosten die daarom vallen onder de meerkostenregeling die loopt tot einde van 2020.
 
 
Bezoekregeling implementeren roept veel vragen op bij familie/mantelzorgers van jouw bewoner! Karin, onze expert op gebied van dementie, helpt je hier gratis bij! 

KenniZ ontvangt veel vragen over de richtlijnen; Op welke wijze kan ik de bezoekregeling toepassen? Mag ik afwijken en hoe kan ik familie's hier het beste in begeleiden. Zeker als het gaat om jouw bewoners met dementie, die hebben al een tijd hun familielid niet gezien. Dit is wellicht spannend voor een familielid, maar ook voor jouw bewoner. Onze expert op gebied van dementie biedt voor KenniZ leden haar service aan: zij kan dit met jou voorbereiden, de richtlijnen doornemen en eventueel familie's (telefonisch) bijstaan ter voorbereiding van hun eerste bezoek aan vader/moeder. Heb je hier behoefte aan: stuur een mail naar Karin en zij neemt contact met je op. 
Karin Kuhlmann reageert op artikel in Trouw: Niet elke oudere is blij dat het verpleeghuis opengaat

Checklist WZD

KenniZ expert Peter Hoekstra, veroorzaker bij desamentafel, heeft een checklist opgesteld om zo volgens het gedachtegoed van Vrijheid & Veiligheid en de WZD te gaan werken binnen de eigen organisatie.

Download hier de checklist.

Heb je nog geen inloggegevens of ben je geen lid van KenniZ? Neem dan contact op met het secretariaat.

 

Helder medicatieproces

Veilig medicatie geven kan alleen met een goed lopend medicatieproces. Dat loopt van recept, via levering door de apotheek, tot opslag en geven van medicijnen aan de cliënt. Met zo min mogelijk kans op medicatiefouten.
Hoe zorg je - als kwaliteitsmedewerker, manager of aandachtsvelder - dat je grip op het medicatieproces houdt, zodat je collega's veilig medicatie kunnen geven?

‘We lagen onder het vergrootglas van de Inspectie. IVM heeft ons geholpen om snel verbeteringen te bereiken.’

IVM biedt praktische oplossingen om de kwaliteit van het medicatieproces in jouw organisatie te verbeteren. Onze adviseurs beschikken over de juiste kennis en ervaring om jou zo goed mogelijk te begeleiden. De adviezen die je krijgt zijn gebaseerd op de laatste ontwikkelingen en de geldende wet- en regelgeving. IVM overlegt daarvoor regelmatig met relevante organisaties op het gebied van medicatieveiligheid zoals de IGJ, V&VN, VGN en het platform medicatieveiligheid care.

Audit

‘We hebben de medicatieveiligheid aantoonbaar verbeterd. We voldoen nu aan 80-90% van de eisen die gesteld worden vanuit de Veilige principes. Dat was twee jaar geleden nog 60%.’

Met een of meer audits - de Thermometer medicatieproces - brengt een ervaren apotheker van het IVM de knelpunten van het medicatieproces op de afdeling of in de woning in kaart en geeft advies over verbeteringen. 

Ook kan een analyse van de incidentenmeldingen (MIC, FOBO) informatie geven.

Beschreven Medicatiebeleid en -proces

'Ons beschreven medicatiebeleid is verouderd'

Zorgmedewerkers kunnen alleen goed medicatie geven als ze weten hoe ze moeten werken. Dit lezen ze in het beschreven medicatieproces van de organisatie. Heldere en praktische en protocollen helpen hierbij. Het IVM analyseert de huidige protocollen van je organisatie en helpt bij het (her)schrijven ervan.

'Het is voor veel van onze medewerkers onduidelijk hoe ze om moeten gaan met… dubbel controle medicatie/tussentijds wijzigen van medicatiezakjes/opiaten'

Geneesmiddelencommissie

'Onze geneesmiddelencommissie komt niet goed op gang.'

Iedere zorgorganisatie hoort een geneesmiddelencommissie te hebben. Deze vormt het 'zenuwcentrum' voor de medicatieveiligheid. Een goedlopende geneesmiddelencommissie maakt een planning voor de medicatieveiligheid, met duidelijke prioriteiten. Verbeteracties worden gestart en bijgehouden. Loopt de geneesmiddelencommissie niet zo soepel of is deze minder effectief?  IVM begeleidt geneesmiddelencommissies naar optimale effectiviteit.

Peter Hoekstra 

Met een kleine club gemotiveerde zorgondernemers
Wat vaak terugkwam is wat noteren we waar in het dossier. Waar noteren we vrijwillige zorg en waar noteren we onvrijwillige zorg. 
Omdat de deelnemers met verschillende zorgdossier werkten hebben we getracht om voor beide dossiers de vertaling van de vraagstelling te maken naar antwoorden waar men verder mee kon.
Ook hebben we het nog gehad over de rechtspositie van de bewoner en dat deze inderdaad snel naar de achtergrond kan verdwijnen.
Verder nog gesproken over wanneer men wel en niet in het locatie register moet staan.
 
Beide organisaties konden er mee aan de slag.
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel met een KenniZ Premium Lidmaatschap.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.23 copy copy copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten