Corona Update: Corona hulp voor PGB Huizen - Spoedhulp bij uitbetaling PGB's - Informatiekaart NZA voor informeren clienten en familie - Wijziging opnamebeleid vanuit Verenso - Beschikbaarheid persoonlijke beschermingsmiddelen - Hulp nodig bij implementatie bezoekregeling en begeleiding van familie, Karin helpt je graag!

Actuele issues inzake COVID-19 voor de Zorg
De brancheverenigingen in de kleinschalige zorg houden elkaar op de hoogte en delen op deze wijze de laatste stand van zaken. 
We moeten de krachten blijven bundelen om de PGB Huizen dezelfde rechten te geven ten aanzien van de Corona maatregelen en noodhulp! 

We voeren al weken samen met BVKZ de gesprekken met VWS. Daarin zijn diverse financiële oplossingen vanuit ons aangedragen, om ook de continuïteitsregeling voor PGB huizen te organiseren via de budgethouder. De oplossingsrichting die deze week ook van tafel is geveegd, is dit van de tijdelijke contractering. Dit proces is te veel omvattend en gaat het probleem op de korte termijn niet oplossen. 

Vanuit VWS en ZN hebben we nu wel toegang tot een spoedlijn die ondersteunt bij problemen uitbetaling PGB, zodat PGB zorgorganisaties in ieder geval dat op korte termijn kunnen oplossen om de cash-flow gezond te houden. Mocht je hier gebruik van willen maken stuur een mail naar Deanie, ik neem dan contact met je op. 

Als het gaat om een definitieve oplossing voor de PGB Huizen die getroffen zijn door Corona en vraaguitval, wordt op dit moment onderzocht of de 'omzet derving' in deze periode uitgekeerd kan worden, als toevoeging aan het PGB budget van de bewoners die je momenteel in huis hebt. Een lastige constructie met veel haken en ogen. 

Wij blijven VWS benaderen en willen graag het gesprek opnieuw aangaan om in gezamenlijkheid te kijken naar een passende oplossing. Een waarbij het 'ondernemerschap' behouden blijft, keuze vrijheid voor de bewoner en niet onnodig veel 'administratieve' rompslomp oplevert. 

Graag delen wij met jullie de tussentijdse samenvatting en uitkomsten van de petitie. 
Samenvatting petitie 'Oproep Corona Hulp voor de PGB Huizen'
Informatiekaart NZa opstarten reguliere zorg

De NZa heeft een informatiekaart gemaakt over het opstarten van zorg en hoe zorgorganisaties hun cliënten hierover kunnen informeren. Deze informatiekaart heeft de NZa gemaakt samen met de Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS en het RIVM. De informatiekaart is opgebouwd uit drie bouwstenen voor het opzetten van communicatie met cliënten over de zorg na de corona-uitbraak.
Wijziging opnamebeleid Verenso

Tegen het licht van de dalende prevalentie van COVID-19 met de kans dat deze in de toekomst weer gaat stijgen, is het medisch opnamebeleid aangepast. Hierbij zijn de door onder andere ActiZ afgegeven signalen over de (on)haalbaarheid van de 14 dagen quarantainetermijn meegenomen. Per situatie wordt een risicoafweging gedaan waarbij onder andere de regionale prevalentie wordt meegewogen. Er zijn 3 risiconiveaus geformuleerd. Het aangepaste opnamebeleid en het stroomschema zijn terug te vinden op de website van Verenso.
Voorkomen hernieuwde lockdown verpleeghuizen vraagt om andere organisatie van de zorg
Beschikbaarheid persoonlijke beschermingsmiddelen

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) heeft inmiddels grote hoeveelheden persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van goede kwaliteit ingekocht en de voorraad groeit gestaag. Naast de inkoop via jouw reguliere lijnen, kan het LCH momenteel ruim voldoen aan de huidige vraag naar PBM. Uitzondering daarop vormen momenteel de handschoenen, met name omdat deze nu ook veel meer buiten de zorg worden gebruikt. Echter verwacht het LCH ook daarvan de komende weken nieuwe levering om dat tekort op te vangen. LCH heeft recent een website gelanceerd waarop wekelijks een totaaloverzicht staat van de aangekochte en uitgeleverde PBM, de actuele voorraad van PBM, het aantal bestelde stuks en de middelen die vanuit het buitenland onderweg zijn naar Nederland. Op basis van de huidige bestellingen verwacht het LCH dat zij eind juni over voldoende beschermingsmiddelen beschikken voor het geval er een tweede piek aan coronabesmettingen ontstaat.
Bezoekregeling implementeren roept veel vragen op bij familie/mantelzorgers van jouw bewoner! Karin, onze expert op gebied van dementie helpt je hier gratis bij! 

KenniZ ontvangt veel vragen over de richtlijnen; Op welke wijze kan ik de bezoekregeling toepassen? Mag ik afwijken en hoe kan ik familie's hier het beste in begeleiden. Zeker als het gaat om jouw bewoners met dementie, die hebben al een tijd hun familielid niet gezien. Dit is wellicht spannend voor een familielid, maar ook voor jouw bewoner. Onze expert op gebied van dementie biedt voor KenniZ leden haar service aan: zij kan dit met jou voorbereiden, de richtlijnen doornemen en eventueel familie's (telefonisch) bijstaan ter voorbereiding van hun eerste bezoek aan vader/moeder. Heb je hier behoefte aan: stuur een mail naar Karin en zij neemt contact met je op. 
Karin Kuhlmann reageert op artikel in Trouw: Niet elke oudere is blij dat het verpleeghuis opengaat
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten