Aanpak eerste fase coronavaccinatie, gratis beschermingsmiddelen voor PGB-gefinancierde zorgverleners, Corona-onderzoek verpleeghuizen: terugblik op beleid van crisisteams. Coronabonus: regeling voor 2021 moet anders, aanvragen 2020 ver over budget

Actuele zaken
KenniZ en de brancheverenigingen in de kleinschalige zorg houden elkaar op de hoogte en delen de laatste stand van zaken met elkaar. 
Aanpak eerste fase coronavaccinatie
 

Er is een eerste indeling gemaakt van wie bij de start van de coronavaccinatie welk type inenting krijgt, en op welke locaties deze vaccins worden toegediend. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen als eerste een oproep. Zij komen in aanmerking voor inenting met het vaccin van BioNTech/Pfizer, mits het eind december door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) wordt goedgekeurd. Deze groep wordt gevaccineerd op circa 30 priklocaties, die de GGD verspreid over het land gaat inrichten.

Na de medewerkers van verpleeghuizen volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Ook zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer aangeboden. Parallel aan het vaccineren van de genoemde zorgmedewerkers wordt ook zo snel mogelijk gestart met het inenten van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze groepen krijgen in hun eigen woonomgeving het vaccin van Moderna aangeboden. Naar verwachting nemen EMA en de Europese Commissie medio januari een besluit over toelating van dit vaccin.
 

Minister De Jonge: “Hiermee leggen we een nieuw stukje van de complexe puzzel. Elke dag krijgen we nieuwe informatie; bijvoorbeeld over de omvang van de eerste leveringen. Bovendien blijven we afhankelijk van het oordeel van EMA ten aanzien van de veiligheid en effectiviteit van de vaccins. Iedereen die betrokken is bij de voorbereidingen zet alles op alles om zo vroeg mogelijk in januari de eerste prik te kunnen zetten.”

Van het vaccin van BioNTech/Pfizer krijgt Nederland, op basis van nieuwe, recente informatie naar verwachting begin januari (kort na EMA-goedkeuring) 507.000 doses. In het eerste kwartaal van 2021 volgen nog eens 1,7 miljoen doses. Het vaccin van BioNTech/Pfizer is verpakt per 975 doses en moet worden bewaard bij -75°C. Om verspilling van de schaarse vaccins zo minimaal mogelijk te laten zijn, wordt dit vaccin in de eerste fase van de vaccinatie-operatie ingezet op de circa 30 centrale priklocaties, die de GGD gaat opzetten. Daarbij wordt aangesloten bij bestaande testlocaties, indien geschikt. De prikstraten zijn in januari gereed.

Het vaccin van Moderna leent zich naar verwachting beter voor kleinschalige distributie en wordt daarom ingezet voor bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Van het Moderna-vaccin ontvangt Nederland in het eerste kwartaal van 2021 volgens de laatste berichten 390.000 doses.

Met de gemaakte keuzes wordt aangesloten op de in de Vaccinatiestrategie geformuleerde hoofdroute: het beschermen van de mensen die het meest kwetsbaar zijn, en zorgen dat de zorg het aan blijft kunnen. Hoe lang het gaat duren om de eerste groepen in te enten is sterk afhankelijk van wanneer en in welke aantallen de vaccins uiteindelijk worden geleverd. Uitvoeringsinstanties zoals bedrijfsartsen, arbodiensten en GGD beschikken al over medisch personeel dat vaccins kan toedienen. Ook worden er extra mensen opgeleid.

Bekijk hier het schema

Gratis beschermingsmiddelen voor PGB-gefinancierde zorgverleners

Een regeling die bij velen niet bekend is en daarom brengen we deze onder de aandacht.

Mantelzorgers, pgb – gefinancierde (in)formele zorgverleners die niet in dienst zijn van of in opdracht werken voor een zorginstelling of zorgaanbieder en vrijwilligers in de palliatieve zorg hebben recht op een gratis pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wanneer er sprake is van (verdenking op) corona. Dit geldt als 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is bij de noodzakelijke verpleging of verzorging.

Lees het hele artikel

Corona-onderzoek verpleeghuizen: terugblik op beleid van crisisteams
(week 33 t/m 44)

 

Welke genomen maatregelen zijn volgens multidisciplinaire experts het belangrijkst bij een COVID-19 uitbraak in het verpleeghuis? Corona stelt verpleeghuizen voor grote uitdagingen. Beleidsmakers en zorgorganisaties moeten met beperkte informatie snel besluiten nemen. Wekelijks analyseren onderzoekers van het UNC-ZH en het UNO-UMCG notulen van crisisteams. Hieruit blijkt dat de verscheidenheid aan maatregelen die genomen wordt groot is. Bovendien blijkt dat crisisteams met vragen blijven zitten. Er is behoefte aan meer concrete adviezen.  In dit onderzoek selecteren en prioriteren multidisciplinaire expertpanels daarom maatregelen, die bij een (nieuwe) COVID-19 uitbraak binnen het verpleeghuis direct aan te bevelen zijn. De panelleden komen uit verschillende organisaties.

Deze vierde analyse is gemaakt op basis van de genomen maatregelen van crisisteams in week 33 t/m 44 op de volgende gebieden: welzijn van cliënten en naasten, personeelsbeleid, isolatie en hygiëne.

Wat levert het op? 

Uit de analyse van de vergaderstukken leren wij over de volgende aspecten:

  • Welke maatregelen worden genomen en waarom?
  • Welke materialen zijn extra nodig en welke tekorten ontstaan er?
  • Wat is de impact van de situatie op zorg en welzijn van cliënten en familie? En wat is de impact op welzijn van personeel, bezetting en ziekteverzuim?
  • Overige zaken die bovenstaande mogelijk kunnen duiden: o.a. aantal en beloop (verdenkingen op) besmettingen bij cliënten en zorgpersoneel, testbeleid, overige moeilijkheden of succesfactoren, en andere opvallendheden.

Coronamaatregelen op het gebied van welzijn cliënten en naasten

Het panel dat de maatregelen op het gebied van welzijn van cliënten en naasten besprak bestond uit een locatiemanager, een teammanager, twee verpleegkundigen, een psycholoog en een lid van de centrale cliëntenraad.

Vind hier alle maatregelen
Coronabonus: regeling voor 2021 moet anders, aanvragen 2020 ver over budget

Het budget voor de coronabonus 2021 mag niet overschreden worden, benadrukt minister De Jonge. Met de bonus voor 2020 gebeurde dat wel en flink ook, daarom past hij de regeling voor 2021 aan. In februari wordt duidelijk hoe. Meer PGB-zorgverleners kunnen alsnog een bonus verwachten.

Voor de coronabonus over 2020 reserveerde het ministerie in eerste instantie 1,44 miljard euro. De bonus van 1000 euro netto zou voor 67% van alle zorgverleners worden aangevraagd, was de verwachting. Zoveel zorgverleners verleenden in 2020 een ‘bijzondere prestatie in de strijd tegen corona’ verwachtte het ministerie.

De regeling voor de coronabonus riep de nodige vragen op, lees de antwoorden op de meest gestelde vragen van verpleegkundigen.

Veel meer aanvragen dan verwacht

Maar werkgevers hebben de bonus in 2020 voor gemiddeld 85%-90% van hun personeel aangevraagd. Of, volgens de minister: voor bijna iedere zorgverlener die minder dan 2 keer modaal verdient, ongeveer 1,4 miljoen zorgverleners. Om aan zoveel mogelijk aanvragen te kunnen voldoen reserveerde de minister 800 miljoen euro meer budget. Tot 30 november betaalde uitvoerder van de bonusregeling DUS-I ruim driekwart van de aanvragen uit (1,7 miljard euro).

Bonusregeling 2021

Een overschrijding van het budget kan niet nog een keer, benadrukt de minister. Voor de bonus van 500 euro netto die werkgevers in 2021 voor hun personeel kunnen aanvragen is 720 miljoen euro beschikbaar en daar moet het volgens hem bij blijven. De bonusregeling voor 2021 wijkt dus af van 2020, de minister informeert de Kamer hierover in februari.

Bonus voor pgb-zorgverleners

Er komt ook, waarschijnlijk in februari, een aparte bonusregeling voor verpleegkundigen en andere zorgverleners die werken op basis van een pgb-overeenkomst met de budgethouder, dus zonder tussenkomst van een zorginstelling. De bonus is alleen voor zorgverleners die pgb-zorg verlenen waarbij de cliënt de budgethouder is. Dus is de familie budgethouder of de zorgverlener zelf is aanvragen niet mogelijk.

Vervolg voor pgb-zorgverleners

Vanaf maart moeten pgb-zorgverleners die betaald worden uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz) de bonus van 1000 euro netto kunnen aanvragen.

Voor zorgverleners die pgb-zorg verlenen via de Zorgverzekeringswet zijn volgens de minister nog onvoldoende gegevens beschikbaar om een aanvraag te kunnen beoordelen. Zij kunnen de bonus op een later moment vermoedelijk wel aanvragen, de minister kijkt nog naar de uitvoering. Er komt ook, in overleg met belangenvereniging Per Saldo, een handreiking voor budgethouders.

Lees hier de volledige kamerbrief

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten