Corona Update: 
GGD GHOR: Uitvraag ervaren knelpunten testfaciliteiten COVID-19, voortgang contractering ZVW 2021, Deelnemende instellingen versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen, inspectie SZW is coulant en Legionella beheer in context van de coronacrisis. 

Actuele issues inzake COVID-19 voor de Zorg
De brancheverenigingen in de kleinschalige zorg houden elkaar op de hoogte en delen op deze wijze de laatste stand van zaken. 
Vragenlijst : Uitvraag ervaren knelpunten testfaciliteiten COVID-19 

Beste zorgorganisatie, 

Wij hopen dat het goed met u gaat. Langs deze weg doen wij graag een uitvraag naar de ervaren knelpunten en verbeterpunten rondom het laten testen van personeel buiten het ziekenhuis op COVID-19 bij de GGD testfaciliteiten. De eerste was gedaan op 21-04-2020. Dat heeft ons goed inzicht gegeven in de knelpunten die er op dat moment waren. De afgelopen tijd is er veel veranderd en zijn er aanpassingen gedaan om het proces rondom testfaciliteiten verder te verbeteren. De afgelopen weken ontvangen wij nauwelijks signalen over ervaren knelpunten. Via deze enquête doen wij opnieuw een uitvraag naar de ervaren knelpunten en verbeterpunten die sinds 1 mei zijn ontstaan. Wij vragen uitdrukkelijk ook naar good practices en voorbeelden van processen die goed verlopen.

De vragen zijn gericht op de afzonderlijke stappen van het testproces. Om zo effectief mogelijk gebruik te maken van uw antwoorden, vragen wij de ervaren knelpunten in de juiste fase van het testproces te vermelden. Is een stap in het testproces niet van toepassing voor uw organisatie, dan kunt u dit aangeven. Wij verzoeken u om uiterlijk maandag 18 mei 15.00 uur de vragenlijst ingevuld te verzenden. Bij voorbaat dank daarvoor. Namens GGD GHOR.

Vragenlijst: Uitvraag ervaren knelpunten testfaciliteiten COVID-19
Voortgang contractering ZVW 2021
Eerder hebben wij u bericht over de gesprekken tussen ActiZ en ZN over de start van de contractering wijkverpleging voor 2021. ActiZ heeft daarbij ingezet op een periode van rust voor in ieder geval de maanden april en mei. ZN heeft aangegeven dat verzekeraars coulant zullen optreden. Bij een aantal verzekeraars lopen er immers termijnen in mei-juni af. Het gaat daarbij om CZ, VGZ, Caresq en ONVZ. Op de website van deze verzekeraars is nog geen algemene informatie te vinden over de wijze waarop zij omgaan met de door hen gestelde termijnen in verband met corona. Ons advies is dan ook om - indien u in de knel komt - contact op te nemen met de desbetreffende verzekeraar. Komt u er onverhoopt niet met de verzekeraar uit, dan vernemen wij graag om welke verzekeraar het gaat (stuurt u dan een bericht aan het secretariaat van KenniZ. Wij nemen vervolgens contact op met ZN.
Lees hier het gehele artikel terug

Deelnemende instellingen versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen bekend
Vanaf gisteren is er een eerste voorzichtige stap gezet naar versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. In 26 verpleeghuislocaties wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan op deze locaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig op steeds meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek toelaten.

Geef hier je stem en vul de inventarisatie in

Inspectie SZW is coulant
De volgende afspraken zijn gemaakt met de Inspectie SZW: 

  • Reguliere inspecties die in het kader van het inspectieprogramma zorg zouden worden uitgevoerd zijn ‘on hold’ gezet.
  • Als er bij VVT-organisaties kort voor de coronacrisis een reguliere inspectie is uitgevoerd die heeft geleid tot een afspraak of eis om verbeteringen door te voeren, dan zal de Inspectie coulance betrachten wat betreft de daaraan gestelde termijnen. Het is wel nodig dat de organisatie met de betrokken inspecteur contact opneemt en afspreekt welke termijnen wel realistisch zijn.
  • De Inspectie komt wel in actie c.q. treedt wel op als er meldingen binnenkomen van evident onveilige situaties.

Legionellabeheer in de context van de coronacrisis
De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft brancheorganisaties, een brief geschreven over het zo goed mogelijk kunnen (blijven) uitvoeren van het legionellabeheer tijdens de coronacrisis. Het gaat dan om situaties waarin (her)bemonstering of het nemen van maatregelen niet uitgevoerd konden worden en maatregelen mogelijk zijn uitgesteld. Voor meer informatie over verschillende situaties: zie de brief met link naar het informatieblad

Deel jouw ervaringen over PBM binnen de kleinschalige zorg
Jouw ervaringen met Corona - Deel ze met KenniZ & Leden

KenniZ heeft dagelijks contact met leden over diverse vragen: Extra personeel inzet door ziekte van eigen personeel, extra hulpmiddelen, maar ook leden die nu te kampen hebben met een Corona uitbraak. Hoe ga jij hier mee om? Heb jij nu nuttige tips voor de KenniZ leden? Deel ze met ons: mail ze naar het secretariaat en wij nemen dit mee in onze nieuwsbrieven.

 Samen staan we sterk! Samen gaan we het redden!
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten