Corona Update: corona hulp voor PGB Huizen - SectorplanPlus inwerkkosten corona vergoed - Geen bezoekregeling meer, wat nu? - Toezicht IGJ op bezoek - Aanvragen omzetderving dagbesteding - LCH nieuwsbrief - Hulp nodig bij implementatie bezoekregeling en begeleiding van familie, Karin helpt je graag!

Actuele issues inzake COVID-19 voor de Zorg
De brancheverenigingen in de kleinschalige zorg houden elkaar op de hoogte en delen op deze wijze de laatste stand van zaken. 
De afgelopen periode hebben we weer druk kunnen zetten in samenwerking met BVKZ en Per Saldo bij VWS als het gaat om de financiële ondersteuning voor de kleinschalige woonzorghuizen in Nederland. Hier is onder andere uitgekomen dat zorgkantoren de opdracht hebben gekregen om achterstallige betalingen van PGB's bij kleinschalige woonzorghuizen met spoed op te lossen. We hebben nu een tiental huizen hierbij kunnen helpen! Mocht je nog betalingsachterstanden hebben (let op: het gaat om huizen die in financiële nood zitten), laat het ons weten, door een mail te sturen naar deanie@kenniz.nl. Wij brengen je in contact bij de juiste persoon bij het zorgkantoor. 

Daarnaast heeft afgelopen week opnieuw een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij een opzet voor een financiële regeling voor huizen die echt in nood verkeren door corona. Het ziet er naar uit dat er een regeling getroffen gaat worden, waarbij het zorgkantoor een op maat gemaakte oplossing zal bieden aan de getroffen zorgaanbieder (mits hij of zij kan aantonen dat door corona zijn onderneming in gevaar komt, de continuïteit van zorg niet kan leveren, dan wel moet sluiten). 

Ondanks deze eerste stap, blijven wij ons inzetten voor gelijkheid van rechten en compensatie ten tijden van corona, zoals dat nu ook in de ZIN verpleeghuizen wordt gerealiseerd. Wij leveren immers dezelfde zorg, aan dezelfde type bewoners en zelfde kwaliteitskader! Kortom, we gaan nog door!
Inwerkkosten en bijscholing corona nu vergoed 
KenniZ ondersteunt leden ook met informatie over subsidies en tegemoetkomingen. Zo ook deze mogelijkheid om via SectorPlanPlus nu extra inwerk- (bij)scholingskosten vergoed te krijgen. Ook als je nog nooit gebruik hebt gemaakt van deze regeling. Wil je meer weten of hulp, bel met ons secretariaat naar 085-800 0039. Wij hebben aanvullende documentatie voor jou klaarliggen. 

Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Om het benutten van dit zeer welkome aanbod extra te stimuleren, wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus.

Stroomschema aanvraag
Veelgestelde vragen vergoeding scholing- en inwerkkosten van zorgprofessionals die helpen de coronacrisis het hoofd te bieden
Bezoekregeling verpleeghuiszorg
Er geldt op dit moment geen aanvullende Covid-regelgeving voor verpleeghuislocaties. Behalve op locaties die een vastgestelde besmetting hebben. Daar kan bezoek ontzegd of beperkt worden op basis van de aangepaste noodverordening van de veiligheidsregio. Waar nodig maakt u nadere afspraken in overleg met de CR, OR, VAR/PAR en de regiebehandelaar.

Voor verpleeghuislocaties zonder recente besmetting gelden weer de reguliere regelingen en termijnen. Dus bezoek (onder randvoorwaarden maar zonder specifieke beperking in tijd en aantallen), wandelen, 7 dagen om na overlijden de kamer of het appartement leeg te maken en tijdelijke afwezigheid tot 14 dagen (zonder uitschrijving). Hierbij de uitspraken en voorwaarden van de minister overeenkomen met fase 3 in de handreiking.
Toezicht IGJ op bezoek
De IGJ zal toezien op de wijze waarop verpleeghuislocaties omgaan met de versoepeling van de bezoekregeling op het moment dat er een uitbraak is (geweest). Dit heeft de IGJ gisteren gecommuniceerd. De IGJ zal toezien of zorgaanbieders cliënten en hun naasten de mogelijkheid geven om elkaar te ontmoeten binnen en buiten de zorginstelling. De IGJ zal richtinggevend, stimulerend toezicht houden op de openstelling van bezoek in verpleeghuizen. De IGJ vindt het belangrijk dat hierin de juiste afwegingen worden gemaakt. De handreiking voor bezoekbeleid die o.a. door ActiZ is opgesteld kan hierin ondersteuning bieden. Uiteraard grijpt de IGJ in als er sprake is van een situatie die een bedreiging kan betekenen voor de kwaliteit van leven en veiligheid van cliënten of die in het belang van goede zorg onderzoek vraagt.
LCH: Hoe staat het nu met de aantallen beschermingsmiddelen? 
Het LCH werkt 24/7 aan de inkoop en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg. Met als doel om onze professionals in de gezondheidszorg zo goed en veilig mogelijk te laten werken tijdens de corona crisis. Het LCH is opgericht op initiatief van de zorgsector, in samenspraak met het ministerie van VWS. Een tijdelijke publiek-private samenwerking, die bestaat zolang het nodig is. In deze nieuwsbrief vindt u de stand van zaken.
Download hier de nieuwsbrief van LCH

Aanvragen vergoeding voor omzetderving sociaal domein na 1 juli vereist maatwerk
Zoals eerder aangegeven vervalt per 1 juli de generieke oproep aan gemeenten om de omzet onverminderd (100%) door te betalen ook als er sprake is van vraaguitval. Gegeven de wettelijke taak om de continuïteit van zorg en ondersteuning te waarborgen en het feit dat de middelen al aan gemeenten zijn toegekend, wordt echter ook na 1 juli van gemeenten verwacht dat maatwerk wordt verleend aan aanbieders als daartoe aanleiding is. Indien voortzetting van een vergoeding voor de omzetderving voor uw activiteiten noodzakelijk is, is het daarom van belang zelf in contact te treden met de gemeenten voor aanvullende afspraken.

De 1,5 meter samenleving brengt beperkingen met zich mee voor dagbesteding. Andere invulling (kleinere groepen, meer bezetting, deels ook in combinatie met individuele begeleiding, e.d.) leidt tot meerkosten die daarom vallen onder de meerkostenregeling die loopt tot einde van 2020.
 
 
Bezoekregeling implementeren roept veel vragen op bij familie/mantelzorgers van jouw bewoner! Karin, onze expert op gebied van dementie, helpt je hier gratis bij! 

KenniZ ontvangt veel vragen over de richtlijnen; Op welke wijze kan ik de bezoekregeling toepassen? Mag ik afwijken en hoe kan ik familie's hier het beste in begeleiden. Zeker als het gaat om jouw bewoners met dementie, die hebben al een tijd hun familielid niet gezien. Dit is wellicht spannend voor een familielid, maar ook voor jouw bewoner. Onze expert op gebied van dementie biedt voor KenniZ leden haar service aan: zij kan dit met jou voorbereiden, de richtlijnen doornemen en eventueel familie's (telefonisch) bijstaan ter voorbereiding van hun eerste bezoek aan vader/moeder. Heb je hier behoefte aan: stuur een mail naar Karin en zij neemt contact met je op. 
Karin Kuhlmann reageert op artikel in Trouw: Niet elke oudere is blij dat het verpleeghuis opengaat
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten