Corona Update: Update Corona & Zorg: PBM nu aanvraag via MediQ /  Maatregelen blijven van kracht voor kleinschalige woonzorg huizen/  Interview IGJ over goede zorg onder moeilijke omstandigheden / Enquete BVKZ: betalen voor niet geleverde Zorg - vul hem in!

Actuele issues inzake COVID-19 voor de Zorg
De brancheverenigingen in de kleinschalige zorg houden elkaar op de hoogte en delen op deze wijze de laatste stand van zaken. 
 
PERSCONFERENTIE KABINET 
Gisteravond de wekelijkse Corona-persconferentie plaatsgevonden. U kunt hier de persconferentie terugkijken.
AANVRAAGPROCES PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN NU VIA MEDIQ I.P.V. ROAZ

PBM’s kan je vanaf heden via Mediq bestellen. Het is nodig om hiervoor een account aan te maken, verificatie daarvan kan 48 uur duren (ook bestaande klanten hebben een nieuw account nodig). Het is dus aan te bevelen SPOEDIG een account aan te maken zodat je de bestellingen snel kunt plaatsen. Kijk voor meer informatie over het aanvraagproces op  Mediq of bij veelgestelde vragen. Aanmelden kan via Mijn MedBis.

Mediq levert de producten aan jou uit en factureert deze ook. Op dit moment wordt de procedure voor vergoeding van de extra kosten voor deze PBM nog uitgewerkt. Zodra daar meer over bekend is, laten wij dit weten. KenniZ adviseert om de facturen goed te bewaren zodat je ze later kunt indienen volgens de juiste procedure.

Aanmelden via Mijn MedBis

IGJ: EEN GESPREK OVER GOEDE ZORG ONDER MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN
Hoe kijkt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan tegen de zorgverlening thuis en in verpleeghuizen in deze coronacrisis? Mede naar aanleiding van eerdere uitspraken in pers en kamer is nu op de website van ActiZ een interview met Inspecteur-generaal IGJ Ronnie van Diemen gepubliceerd. In dit interview gaat de IGJ nader in op uitspraken omtrent onaanvaardbare risico’s voor zorgmedewerkers.

De IGJ heeft bovendien een nieuw bericht geplaatst over het opslaan van geneesmiddelen op tijdelijke corona-locaties. Op deze tijdelijke locaties zijn geneesmiddelen nodig en de IGJ staat dit onder strikte voorwaarden en na correcte melding tijdelijk toe. Nadere toelichting vindt u hier.

DE VOLGENDE MAATREGELEN BLIJVEN VAN KRACHT
Bezoekregeling verpleeghuizen verlengd

Het kabinet heeft besloten de bezoekregeling aan verpleeghuizen op dit moment nog niet aan te passen en oordeelt dat meer kennis en inzicht in de situatie nodig is voordat hier besluiten over worden genomen. Nader onderzoek is daartoe inmiddels gestart.  

Preventieve inzet van PBM
Leidend zijn de RIVM richtlijn 'PBM gebruik buiten het ziekenhuis' met alle daarbij behorende aanvullingen en toelichtingen. Deze richtlijn wordt consequent getoetst aan de nieuwste inzichten, cijfers en feiten. Vooralsnog geeft die toetsing het RIVM geen aanleiding tot verandering van de richtlijn, ondanks dat daar veel discussie over is vanwege voortdurende verspreiding van het virus in de verpleeghuizen.

Ondanks herhaald en nadrukkelijk verzoek vanuit onze sector en vanuit de maatschappij is vooralsnog géén glasheldere en onderbouwde uitleg gegeven waarom de huidige richtlijn nog steeds de beste is. Dit ondanks de toezeggingen die dienaangaande zijn gedaan. We zullen die vraag nadrukkelijk blijven stellen, ook via de media. Onze medewerkers hebben immers recht op veilig werken en duidelijkheid.

Het is dan ook meer dan begrijpelijk dat binnen de bestaande richtlijn maximale ruimte wordt gezocht voor meer preventieve inzet van PBM. Die ruimte om PBM te gebruiken zit ook in de huidige richtlijn. Als je niet weet wat de situatie ‘achter de voordeur is, bijvoorbeeld bij onvoorspelbaar gedrag, onzekerheid over de houdbaarheid van vluchtig contact, 1,5 meter afstand, of hoesten/ niezen/ koorts.

Het RIVM heeft aanvullend op de richtlijnen een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over PBM gepubliceerd. De lijst is opgesteld aan de hand van verschillende vragen die bij het RIVM binnen zijn gekomen. Het overzicht wordt steeds actueel gehouden.

Mantelzorg
Het kabinet wijzigt het advies over bezoek aan zelfstandig wonende mensen ouder dan 70 jaar of met een kwetsbare gezondheid. Bezoek van een of twee vaste personen die de ouderen met enige regelmaat bezoeken is weer mogelijk als de richtlijnen rond hygiëne en 1,5 meter afstand gehandhaafd worden.

AAN ALLE PGB ZORGAANBIEDERS: VUL DE VRAGENLIJST IN!

Budgethouders mogen nu betalen voor niet geleverde PGB zorg, maar doen ze dat ook echt? Vertel het door onze vragenlijst in te vullen. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.
 

Toelichting op onze vragenlijst:

Maatregelen PGB

Na het uitbreken van de corona-crisis heeft minister De Jonge laten weten dat hij wil voorkomen dat zorgorganisaties vanwege corona in ernstige financiële problemen komen. Dat zou o.a. kunnen gebeuren omdat bepaalde zorg vanwege de coronacrisis niet kan worden geleverd. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van dagbestedingslocaties, of cliënten die geen zorgverlener thuis willen ontvangen uit angst voor besmetting.

De minister stelt dat in zulke gevallen de aanbieder moet worden doorbetaald, ook als zorg dus niet geleverd is. In verschillende akkoorden met ZN en de VNG heeft VWS hierover afspraken gemaakt, zowel voor de gecontracteerde zorg als voor zorg in het PGB. Deze enquête gaat over die laatste variant, zorg in het PGB.

Hier wordt gekozen voor een oplossing via de individuele budgethouder. De budgethouder mag nu vanuit het PGB betalen voor zorg die vanwege corona niet is geleverd, en wordt opgeroepen om dat ook echt te doen. Of deze maatregel voldoende zekerheid biedt voor de zorgaanbieders die het betreft, zal de komende tijd moeten blijken. Worden de facturen over de maand maart waarop (deels) niet geleverde zorg in rekening wordt gebracht, ook daadwerkelijk door de budgethouder betaald? Dat is de hamvraag.

Wat vragen wij van jou?

BVKZ vraagt om jouw medewerking om zo snel mogelijk een goed beeld te krijgen van de mate waarin betalingen plaatsvinden, of juist geweigerd worden. Zodat we snel in actie kunnen komen, als zou blijken dat veel budgethouders niet over gaan tot betaling van zorg die vanwege corona niet is geleverd.

Vul daarom de vragenlijst in aub. Voor degenen die weinig tijd hebben, stellen we de belangrijkste vragen eerst. Vul die in ieder geval in en verstuur deze antwoorden als je de overige vragen niet kunt invullen. Voor diegenen met iets meer tijd; het helpt BVKZ enorm als je de moeite kunt nemen om de vragenlijst volledig in te vullen. Dat stelt ons in staat om vanuit een veel beter inzicht op detailniveau, op zoek te gaan naar maatwerkoplossingen die in uw specifieke situatie beter passend zal zijn.

Bedankt voor de moeite, namens BVKZ

Vul hier de vragenlijst in
Jouw ervaringen met Corona - Deel ze met KenniZ & Leden

KenniZ heeft dagelijks contact met leden over diverse vragen: Extra personeel inzet door ziekte van eigen personeel en over extra hulpmiddelen. Maar ook leden die nu te kampen hebben met een Corona uitbraak. Hoe ga jij hier mee om? Heb jij nuttige tips voor de KenniZ leden?
Deel ze met ons en mail ze naar secretariaat@kenniz.nl en wij nemen dit mee in onze nieuwsbrieven.

 Samen staan we sterk! Samen gaan we het redden!
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten