Corona Update: Laat je horen voor de PGB-Zorgaanbieder: Oproep en inventarisatie voor noodmaatregelen tijdens de corona periode. PGB-Zorgaanbieders hebben duidelijkheid nodig!

Actuele issues inzake COVID-19 voor de Zorg
De brancheverenigingen in de kleinschalige zorg houden elkaar op de hoogte en delen op deze wijze de laatste stand van zaken. 
De urgentie: De kleinschalige PGB-zorgaanbieder kan niet langer wachten en heeft hulp nodig 

Alle brancheverenigingen hebben zich verenigd om hun steun te betuigen aan de PGB-zorgaanbieders binnen de kleinschalige zorg in heel Nederland. De PGB zorgaanbieders, ongeacht hun sector en omvang, dreigen nu al te lang niet meegenomen te worden in het steunpakket aan noodmaatregelen opgesteld door de overheid om de zorg te continueren tijdens de corona crisis. Het aantal zorgondernemers met continuïteitsproblemen neemt elke dag toe. 

Op dit moment zijn er ruim 420 kleinschalige woonzorginitiatieven binnen de ouderenzorg in heel Nederland. Zij bieden binnen de ouderenzorg hulp en ondersteuning aan ruim 10.000 kwetsbare ouderen, die niet terecht kunnen of willen binnen de reguliere verpleeghuiszorg. Ook hier zijn ruim 15.000 zorgmedewerkers dagelijks actief om de zorg draaiende te houden tijdens deze coronaperiode. Om zicht te krijgen op de omvang van het corona probleem onder PGB zorgaanbieders, hebben wij een kleine enquête vormgegeven aan deze oproep. 

Kortom: De PGB-zorgaanbieders helpen velen kwetsbare ouderen in onze samenleving, zij verdienen duidelijkheid en noodmaatregelen die helpen bij de continuïteit van de zorg. 

Vanuit leden worden de volgende zorgen/problemen gedeeld rondom de corona uitbraak:

  1. Het aantal overlijdens door corona neemt toe en de vraaguitval neemt toe omdat nieuwe inhuizingen volledig stil liggen; 
  2. Oplopende kosten: enerzijds door verhoogd uitval personeel (door stijgend ziekteverzuim) en de daarvoor benodigde inzet van externe (zorg)medewerkers.. Maar ook extra uitgaven voor beschermingsmiddelen en het testen van (zorg)personeel; 
  3. Het toekennen van PGB budgetten duurt nog steeds lang en het indienen van de regeling 'Extra kosten vanwege Corona' is administratief onhoudbaar via de budgethouder; 
  4. Men voorziet problemen met het uitbetalen van het vakantiegeld aan (zorg)personeel, dit zijn flinke uitgaven in een onzekere periode; 
  5. Bovenop de al bestaande problematiek in zorg capaciteit door tekorten op de arbeidsmarkt en groeiende zorgvraag, zal er een extra probleem ontstaan in de continuïteit van PGB-zorgaanbieders; 
  6. Ondertussen probeert men met man en macht kwalitatief goede zorg te blijven leveren, conform het kwaliteitskader; 

Medio maart 2020 is er door ZorgthuisNL, BVKZ, Riant Verzorgd Wonen, KenniZ en grote PGB zorgaanbieders: Het Gastenhuis, Martha Flora en de Drie Notenbomen al reeds aandacht gevraagd voor de werkwijze rondom PGB-zorgaanbieders. Deze oproep willen wij daar graag aan toevoegen, om ervoor te zorgen dat de geclusterde PGB zorgaanbieder in Nederland in zicht blijven. 

In samenwerking en afstemming met BVKZ, wordt nu met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) als VWS hard gewerkt aan oplossingen. Dit dient zorgvuldig plaats te vinden en kost tijd, dat begrijpen wij. Maar de PGB zorgaanbieder heeft niet zoveel tijd, elke maand dat er leegstand ontstaat doordat bewoners overlijden door corona en/of er geen nieuwe inhuizingen plaatsvinden, heeft een enorm groot effect op de continuïteit van de zorg voor de overige bewoners en het zorgpersoneel. Dit terwijl men zich voor 24/7 blijft inzetten voor de meest kwetsbare bewoners. Duidelijkheid voor de PGB zorgaanbieder is nu nodig: Hoe komen de noodmaatregelen eruit te zien voor de kleinschalige geclusterde PGB-zorgaanbieder? 

Wij pleiten daarom voor de toekenning van dezelfde regelingen & noodmaatregelen voor de PGB-zorgaanbieders in heel Nederland, zodat zij de continuïteit van de zorg ook tijdens de coronaperiode kunnen borgen. Ook zij hebben recht op een gelijkwaardige behandeling en mogelijkheden voor het leveren van de benodigde zorg aan de meest kwetsbare PGB-cliënten in onze samenleving. 

Geef hier je stem en vul de inventarisatie in
Jouw ervaringen met Corona - Deel ze met KenniZ & Leden

KenniZ heeft dagelijks contact met leden over diverse vragen: Extra personeel inzet door ziekte van eigen personeel, extra hulpmiddelen maar ook leden die nu te kampen hebben met een Corona uitbraak. Hoe ga jij hier mee om? Heb jij nu nuttige tips voor de KenniZ leden? Deel ze met ons: mail ze naar secretariaat@kenniz.nl en wij nemen dit mee in onze nieuwsbrieven.

 Samen staan we sterk! Samen gaan we het redden!
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten