Internationale vergelijking corona-aanpak, toegang tot zorg: hoe informeer ik mijn patiënten, Landelijk Consortium Hulpmiddelen, Bezoek in verpleeghuizen: maatwerk door het coronavirus, corona testen, tesbeleid en sneltesten

Actuele zaken
KenniZ en de brancheverenigingen in de kleinschalige zorg houden elkaar op de hoogte en delen de laatste stand van zaken met elkaar. 
Internationale vergelijking corona-aanpak in de langdurige zorg

Vilans heeft van acht Europese landen de overheidsmaatregelen gericht op de verspreiding van het coronavirus en de gevolgen voor de langdurige zorg in kaart gebracht. Doel hiervan is lering te trekken uit de getroffen coronamaatregelen.

Dit overzicht is gemaakt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Nederland. We laten zien wat het beleid was voor bezoekregelingen, testbeleid, persoonlijke beschermingsmiddelen, monitoring van geïnfecteerde en overleden cliënten en compenserende maatregelen voor organisaties en medewerkers. Ook delen we goede voorbeelden.

Het gaat om de landen België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Download hier de gratis publicatie
Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten?

Voor veel burgers en patiënten is het onduidelijk wat ze kunnen verwachten van de zorg respectievelijk van hun zorgaanbieder en zorgverlener. Wanneer kunnen patiënten bijvoorbeeld terecht? Wat verwacht je van patiënten zelf? En wat zijn de mogelijkheden voor zorgbemiddeling? Het is van belang dat zorgaanbieders en zorgverleners hier helder over communiceren. We bieden je als zorgaanbieder of zorgverlener een aantal handvatten.
Klik hier voor de informatiekaart
Behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg

Voor SO en AVG in verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, woonzorgcentra en kleinschalige woonvoorzieningen (mits hoofdbehandelaar)

Het behandeladvies COVID-19 ‘Acute fase en nazorg’ van Verenso en NVAVG is opgesteld voor medische zorg aan de patiënten/cliënten van specialisten ouderengeneeskunde (so) en artsen verstandelijk gehandicapten (avg). Dit doen wij in afstemming met een aantal meelezende so/avg, het RIVM/LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding), ActiZ en Vereniging Gehandicapten Nederland. Voor dit behandeladvies volgen we voor de infectiepreventie/ uitbraakmaatregelen de richtlijnen van het RIVM/LCI. Waar wordt afgeweken wordt dit toegelicht. COVID-19 is een nieuwe ziekte, gaandeweg wordt meer bekend op basis waarvan we dit document zullen updaten.

Vragen over dit document? Neem contact op met Verenso
Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) is speciaal opgericht om tijdens de coronavirus-pandemie zo snel mogelijk voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen van de juiste kwaliteit in te kopen. Bijvoorbeeld mondmaskers, handschoenen en schorten. Alle landen die getroffen zijn door het coronavirus hebben momenteel te maken met tekorten van die middelen.
Lees hier meer over het LHC
Bezoek in verpleeghuizen: maatwerk door het coronavirus

Verpleeghuizen die te maken hebben met besmettingen met het coronavirus, bieden maatwerk bij het mogelijk maken van bezoek aan bewoners door familie, kennissen en mantelzorgers. Zij zoeken steeds een balans tussen de veiligheid van de groep - het voorkomen van coronabesmettingen - en de kwaliteit van leven van individuele bewoners.

Dat staat in een rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Sinds 24 juni - het einde van het landelijke bezoekverbod - moeten verpleeghuizen weer mogelijkheden bieden voor bezoek. De inspectie keek hoe de verpleeghuizen dat doen. En welke dilemma’s daarbij spelen. Veel zorgaanbieders hebben een algemeen beleid vastgesteld over het beperken van bezoek bij een besmetting of een uitbraak van het coronavirus. Maar daarbinnen kunnen de verschillende locaties zelf kijken wat er mogelijk is.

Vind hier de aanbevelingen en publicaties van IGJ
Corona testen, testbeleid en sneltesten

Prioriteitstesten

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een overzicht gepubliceerd over beroepen die in aanmerking komen voor voorrang bij het testen. Het RIVM heeft het testbeleid daarop aangepast. (Dit is een aanvulling op ons bericht van 21 september j.l.) Twijfelt u of u in aanmerking komt voor voorrang? Raadpleeg dan de lijst met zorgberoepen die in aanmerking komen voor de prioriteitstest. De lijst met zorgberoepen is een hulpmiddel bij het maken van een afspraak voor testen op corona met prioriteit. De lijst verduidelijkt welke beroepen of functies in aanmerking komen. Deze lijst is niet volledig. Er is ook een lijst met beroepen die niet in aanmerking komen voor prioriteitstesten. Zorgverleners die hun beroep op deze lijst zien staan kunnen geen gebruik maken van de regeling. Het maken van een testafspraak is ongewijzigd.

Sneltesten

Om te voorkomen dat er in de toekomst weer tekorten in testcapaciteit komen, neemt de Rijksoverheid de volgende maatregelen: De huidige tests (PCR-tests) worden aangevuld met nieuwe en snellere manieren van testen (antigentesten). De verwachting is dat dit in november mogelijk wordt. Ook zijn er innovatieve testmethoden in ontwikkeling, zoals ademtesten en isotherme PCR testen. Deze testen geven vaak al binnen een paar minuten een uitslag. Ze zijn nu nog niet beschikbaar op de markt. 

Ontdek hier de lijsten met beroepen en meer informatie over de sneltesten
https://www.facebook.com/KenniZnet/
https://www.linkedin.com/company/17915804/
secretariaat
Copyright © 2020 KenniZ, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.

Our mailing address is:
KenniZ
Bankastraat 100
's-Gravenhage, 2585 ES
Netherlands

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De partners van KenniZ

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.46.54

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.50.56

 

 

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.16.51

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 16.49.20

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Logo hd architecten