Dit verandert er in het budget voor de langdurige zorg in 2023

Dit verandert er in het budget voor de langdurige zorg in 2023

Minister Helder heeft deze week het definitieve budget voor de langdurige zorg naar de Tweede Kamer gestuurde. Veel stond al in het voorlopige Kader Wlz dat de minister in juli doorstuurde, maar dat was voor het tekenen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Prinsjesdag. Hier alle plussen en minnen
1 op de 5 zorg- en welzijnsmedewerkers heeft vaak hoofdpijn door werkdruk en -stress

1 op de 5 zorg- en welzijnsmedewerkers heeft vaak hoofdpijn door werkdruk en -stress

Ondanks de recente vakantieperiode, voelt de helft van de zorg- en welzijnsmedewerkers zich mentaal niet fitter.

Zorg- en welzijnsmedewerkers zijn mentaal minder fit dan ooit. Zij geven hun mentale fitheid een 6,8, terwijl deze in 2021 nog een 7,1 was. Tegelijkertijd is hun werkdruk ver

Inkomensaanvulling WW verplicht vanuit de cao VVT per 1 oktober 2022

Inkomensaanvulling WW verplicht vanuit de cao VVT per 1 oktober 2022

De cao VVT wijzigt op een aantal punten. Zo moet met het wegvallen van de PAWW-regeling iedere werkgever in de sector een herverzekering derde WW jaar regelen. Dit betreft een inkomensaanvulling WW die verplicht is vanuit de cao VVT per 1 oktober 2022. De cao-partijen hebben Loyalis geselecteer

UvH Onderzoeksrapport 'Zorgzaam uit de crisis'

UvH Onderzoeksrapport 'Zorgzaam uit de crisis'

Hoe pakte het coronabeleid uit voor kwetsbare groepen in onze samenleving, en welke lessen kunnen we hieruit trekken? In het rapport Zorgzaam uit de crisis beschrijven onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek welke impact de beleidskeuzes hadden op groepen in de samenleving die op vers

NZa publiceert nieuwe tarieven voor 2023

NZa publiceert nieuwe tarieven voor 2023

De NZa heeft de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023 verhoogd.

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verhoogt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023. D

ActiZ toch akkoord met IZA

ActiZ toch akkoord met IZA

Het budget voor de wijkverpleging gaat per 1 januari met 8 procent omhoog. Dat hebben ActiZ, ZN, Zorgthuisnl, ministerie van VWS en ZN afgesproken. Daarom zullen ActiZ en Zorgthuisnl toch het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekenen.

ActiZ en Zorgthuisnl stemden eerder tegen het&nb

Vandaag loket open voor subsidie vermindering regeldruk

Vandaag loket open voor subsidie vermindering regeldruk

Het persoonsgebonden budget kan voorlopig nog gebruikt worden voor de zorg binnen een woonvorm. Dat valt op te maken uit de nieuwe bestuurlijke afspraken over het Zvw-pgb, het pgb voor zorg die binnen het verzekerde basispakket valt.

De huidige bestuurlijke afspraken tussen Zorgver

Zorgsector moet meer oog hebben voor risicomanagement bij informatiebeveiliging

Zorgsector moet meer oog hebben voor risicomanagement bij informatiebeveiliging

Zeven toezichthouders bij organisaties die van vitaal belang zijn, pleiten voor meer aandacht voor het risicomanagement op het gebied van digitale veiligheid. Voor de zorgsector leverde de IGJ input, waarbij opvalt dat de vvt-sector het zorgenkindje is als het gaat om cybersecurity.

Gelekt zorgakkoord zet streep door plannen voor langer thuis wonen ouderen

Gelekt zorgakkoord zet streep door plannen voor langer thuis wonen ouderen

Het uitgelekte integraal zorgakkoord, waarin staat dat er gekort wordt op huisartsen en wijkverpleging, is een teleurstelling voor senioren. Volgens de Seniorencoalitie, een samenwerking tussen de ouderenbonden ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM, staat dit akkoord dan ook haaks op h

Theo van Uum nieuwe directeur Verenining Gehandicaptenzorg Nederland

Theo van Uum nieuwe directeur Verenining Gehandicaptenzorg Nederland

Theo van Uum (58) wordt de nieuwe directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Hij treedt op 17 oktober aan en volgt hiermee Frank Bluiminck op die per 1 juli naar de MBO Raad vertrok.

Een prachtige sector

Theo van Uum kijkt er naar uit om als VGN-directeur te starten

Verpleegkundigen ‘vielen van stoel’ van concept zorgakkoord

Verpleegkundigen ‘vielen van stoel’ van concept zorgakkoord

“We vielen van onze stoel”, vat een woordvoerder van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN de eerste reactie op de uitgelekte concepttekst van het Integraal Zorgakkoord samen. “We zijn extreem verbaasd over wat erin staat."

 In het conceptak

NZa verlaagt huisvestingscomponent voor zorginstellingen

NZa verlaagt huisvestingscomponent voor zorginstellingen

De normatieve rente voor de huisvestingscomponent (NHC) is omlaag gegaan van 4,65 procent naar 4,03 procent. Dat heeft de NZa onlangs besloten.

Ook de rente voor de inventariscomponent (nic) daalt mee naar 4,03 procent. De jaarlijkse indexa

Helder; IZA gaat ook over verdeling specialistische ggz

Helder; IZA gaat ook over verdeling specialistische ggz

 In het Integraal Zorgakkoord (IZA) moeten afspraken komen tussen zorgaanbieders, zorgprofessionals en zorgverzekeraars voor een betere verdeling van de specialistische ggz. Dat schrijft minister Conny Helder in antwoord op Kamervragen over wachttijden in de geestelijke gezondheidsz
NZa verwacht voldoende budget langdurige zorg

NZa verwacht voldoende budget langdurige zorg

 

Dit jaar is er voldoende geld voor het vergoeden van de langdurige zorg, verwacht de NZa op basis van een nieuwe prognose. Omdat de instroom van nieuwe cliënten met een psychiatrische stoornis in de langdurige zorg licht afneemt, verwacht de zorgautoriteit dat het budgettair kader

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy


Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank