Met deze maatregelen wil het nieuwe kabinet de zorgsector veranderen

Met deze maatregelen wil het nieuwe kabinet de zorgsector veranderen

De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB wil het aantrekkelijker maken om te werken in de zorg. Preventie, palliatieve zorg en jeugdzorg moeten verbeteren. Ouderenzorg krijgt meer geld. De cure- en care-sector worden doorgelicht op passende zorg. Voor zzp’ers zal het moeilijk worden om nog

Ruim 1.900 nieuwe zorgaanbieders in gehandicaptenzorg

Ruim 1.900 nieuwe zorgaanbieders in gehandicaptenzorg

Vorig jaar hebben zich 1.912 personen en instellingen gemeld als nieuwe zorgaanbieder in de gehandicaptenzorg. Meer dan de helft gaat werken als zzp’er. Zo’n 30 procent wil als solistisch werkend zorgverlener aan de slag, bijvoorbeeld bij cliënten thuis, blijkt uit een overzicht van de Ins

Inspectie kijkt in gehandicaptenzorg naar medicatieveiligheid

Inspectie kijkt in gehandicaptenzorg naar medicatieveiligheid

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) bezoekt in mei, juni en juli onaangekondigd zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg om te kijken naar het veilig geven en bewaren van medicijnen. Tijdens bezoeken vorig jaar bleek dat bij ruim de helft van de zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg de me

Het kabinet stelt tot € 108 miljoen beschikbaar voor meer technologie in zorg en welzijn

Het kabinet stelt tot € 108 miljoen beschikbaar voor meer technologie in zorg en welzijn

Het kabinet trekt de komende jaren € 108 miljoen uit voor de transformatie van processen in de zorg- en welzijnssector naar digitale of hybride processen. Voorbeelden hiervan zijn beeldzorg en het automatisch aanreiken van medicatie met een medicijndispenser. Minister Helder biedt hiertoe van

‘Weg kwijtgeraakt in kwaliteitsdenken in zorg’

‘Weg kwijtgeraakt in kwaliteitsdenken in zorg’

In de Nederlandse gezondheidszorg is men ‘de weg kwijtgeraakt in het kwaliteitsdenken’. Het gaat meer over protocollen, het ‘afvinken van lijstjes’ en het volgen van richtlijnen in plaats van na te denken over wat goede zorg precies is en hoe het op de beste manier kan worden verleend.

VWS kort tientallen miljoenen op subsidie ZonMw

VWS kort tientallen miljoenen op subsidie ZonMw

Het ministerie van VWS gaat dit en volgend jaar 70 miljoen euro korten op de subsidie voor ZonMw. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota. Bovendien krijgt ZonMw de jaren erna structureel 4 miljoen euro per jaar minder. VWS vindt de bezuinigingen noodzakelijk, omdat ZonMw volgens het ministerie structu

Forse verschraling gehandicaptenzorg dreigt na aangekondigde bezuiniging op langdurige zorg

Forse verschraling gehandicaptenzorg dreigt na aangekondigde bezuiniging op langdurige zorg

In de gehandicaptenzorg dreigt een forse zorgverschraling, met minder tijd per cliënt en afbouw van voorzieningen. Waar verdere investeringen in de kwaliteit van de zorg en in duurzaamheid hard nodig zijn, kiest het kabinet voor forse bezuinigingen op de gehandicaptenzorg. Bezuinigingen die ee

HELP-T wint Innovatieprijs

HELP-T wint Innovatieprijs

De ActiZ-VGN-WDTM Innovatieprijs 2024 is gewonnen door HELP-T, de draagbare badge voor kwetsbare personen. Het stimuleren van start ups die de zorgvernieuwing in de thuis- en ouderenzorg kunnen versnellen. Dat is de opzet van de Innovatieprijs van ActiZ, de Vereniging voor Zorgtechnologie WDTM

In 2023 vlakte groei digitale zorg af

In 2023 vlakte groei digitale zorg af

De meeste zorgverleners, vooral verpleegkundigen, zijn positief over digitale zorg De stijging in het gebruik van digitale zorg door zorgverleners vlakte in 2023 af. Dit komt vooral doordat bepaalde digitale middelen in 2022 al door de meeste zorgverleners gebruikt werden. Denk aan het patiënt

Kaders informele zorg

Kaders informele zorg

Wat mogen mantelzorgers en vrijwilligers wel en niet doen? Dat is een prangende vraag van veel zorgorganisaties. Het formele onderscheid tussen professionele en niet-professionele zorg is zwart-wit, terwijl je in de praktijk al veel hybride vormen van zorgverlening ziet. Wetten, regels, procedu

Wetswijziging: gedragscode moet grensoverschrijdend gedrag tegengaan

Wetswijziging: gedragscode moet grensoverschrijdend gedrag tegengaan

Vakbond FNV is verheugd over een wetsvoorstel dat bedrijven en organisaties verplicht stelt een gedragscode te maken over hoe je met elkaar omgaat op de werkvloer. In deze gedragscode staan ook de consequenties beschreven van grensoverschrijdend gedrag, zoals waarschuwingen, schorsingen en onts

Niemand weet of ouderen uit commercieel verpleeghuis vaker naar ziekenhuis gaan

Niemand weet of ouderen uit commercieel verpleeghuis vaker naar ziekenhuis gaan

Er is geen beeld van hoeveel ouderen wonen in commerciële verpleeghuizen en ook niet of deze ouderen vaker naar het ziekenhuis moeten. Dat blijkt uit een Kamerbrief, waarin minister Conny Helder van VWS vragen beantwoordt van Tweede Kamerlid Krul van het CDA.

Lees hier het volledig

Belangrijke nieuwe NZa-regels over het zorginkoopproces in de Zvw

Belangrijke nieuwe NZa-regels over het zorginkoopproces in de Zvw

Ieder jaar weer treden zorgverzekeraars en zorgaanbieders in overleg over de contracten voor het aankomende jaar, waarin afspraken gemaakt worden over onder meer tarieven, budgetten, kwaliteit van de zorg en declaratievoorwaarden. De NZa stelt regels wat betreft de wijze van totstandkoming van

Grenzen op het werk in de zorg

Grenzen op het werk in de zorg

Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen collega’s komt ook in de zorg voor. Movisie ontwikkelde voor leidinggevenden en vertrouwenspersonen in deze sector een speciale toolkit die hen helpt het gedrag te bespreken en te duiden.

De toolkit is een hulpmiddel om het gesprek aan te g

Jaarverantwoording voor kleine aanbieders versimpeld

Jaarverantwoording voor kleine aanbieders versimpeld

Voor kleine zorgaanbieders wordt de jaarverantwoording versimpeld. Ook komt er een uitzondering voor bestaande zorgaanbieders wat betreft de vergunningplicht. Deze voorstellen zijn door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen om de administratieve lasten voor kleine zorgaanbieders

Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis ronde 3 geopend, dien nu in!

Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis ronde 3 geopend, dien nu in!

Op 26 maart 2024 opende de derde ronde van de Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis. Deze subsidieregeling wil bijdragen aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties die het voor ouderen mogelijk maken langer zelfstandig thuis te wonen. Kan dez

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

230511Rabobank Woordmerk Beeldmerk Signoff Gestapeld RGB

Logo Vitadent