Terug naar overzicht
Minister Helder steunt NZa in gegevensopvraag ggz-behandelingen

Minister Conny Helder is tevreden met het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over de gegevensuitwisseling die nodig is voor het nieuwe zorgprestatiemodel in de ggz.

“Het doet mij deugd dat de NZa binnen de gestelde wettelijke kaders van het AP-advies en met aandacht voor zorgvuldig en proportioneel gebruik van persoonlijke data, uitvoering kan gaan geven aan de doorontwikkeling van de zorgvraagtypering en op deze manier een bijdrage kan leveren aan de beschikbaarheid van ggz-zorg.” Helder schrijft dat in een brief die zij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Een groep behandelaren en cliënten in de ggz kondigde kort geleden een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Zorgautoriteit met als doel de gegevensuitwisseling tegen te houden. Volgens de eisers gaat het hier om ‘een aanslag op de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg’. Zij vinden dat de NZa met de gegevensuitvraag voor het nieuwe zorgprestatiemodel in de ggz ‘een onacceptabele inbreuk’ maakt op het beroepsgeheim van behandelaren en privacy van cliënten.

Geen persoonsgegevens

De NZa zegt geen persoonsgegevens zoals naam, burgerservicenummer, geboortedatum, geslacht, woonplaats en postcode, informatie met data van de verblijfsdagen, zorgtrajectnummer en datum en type consult op te vragen. De gegevens die de NZa wel opvraagt worden alleen gebruikt voor verbetering van de zorgvraagtypering. Deze gegevens zijn: de scores op de HoNOS+-vragenlijst, het zorgvraagtype, de diagnosehoofdgroep, drie kenmerken van het zorggebruik in het afgelopen jaar en opsommingen van het aantal ontvangen behandelingen per maand. Gegevens over de ggz-instelling, de AGB-code, de datum van de zorgvraagtypering, leverancier van het ict-systeem en datum van aanlevering (de controledata) worden na succesvolle ontvangst en controle van de eerdergenoemde gegevens door de NZa verwijderd, zodat de scheiding tussen de zorgvraagtyperingdata en de controledata onomkeerbaar is.

Autoriteit Persoonsgegevens

De AP bracht afgelopen december advies uit, op verzoek van de Tweede Kamer. De Autoriteit oordeelde positief, maar met een voorwaarde: de uitvraag door de NZa mag maar een jaar duren. Steeds zal de NZa voor een daaropvolgend jaar opnieuw zorgvuldig moeten bezien welke uitvraag van welke gegevens in welke omvang in aanvulling nog noodzakelijk is. Deze vervolgstappen zullen opnieuw in een toekomstige regeling gespecificeerd moeten worden opgenomen, gemotiveerd en uiteindelijk worden goedgekeurd door de AP. De gegevens van ggz-patiënten moeten nu voor 1 september 2023 bij de NZa zijn aangeleverd.

Bron: Skipr

ipad

Wil jij meer kennis voor jouw zorgonderneming?

Download de KenniZ app en ontvang elke dag het nieuws van de kleinschalige zorg. Ontdek het voordeel en sluit aan als zorgpartner van KenniZ.

MEER INFORMATIE EN AANSLUITEN

De business partners van KenniZ

Vegro logo 2021

LOGOSOVIB 1

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.55.22

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.59.33 copy

 

Schermafbeelding 2020 04 23 om 15.58.54

Portalise logo blauw staand met icoon en payoff

Rabobank

Logo Vitadent